Tag Archives: N65

Wat wordt de snelheid op de N65 binnen Vught?

D66 diende in de raadsvergadering van 10 oktober een motie in waarin het college gevraagd werd om binnen de projectgroep voor de N65 voor te stellen de snelheid op deze weg, binnen de bebouwde kom, te verlagen om de stikstofuitstoot terug te dringen. D66 wil dat er doorgerekend wordt wat …

Lees meer »

Geluiddempende maatregelen N65 viaduct Taalstraat tot spoortunnel

“Toen wij 6 jaar geleden een handtekeningenactie startten om bij de Gemeenteraad te pleiten voor geluidschermen langs de N65, van het viaduct over de Taalstraat tot aan de spoortunnel, was de ondersteuning vanuit de omgeving overweldigend. De Gemeenteraad zag dit ook en stelde daarom, vrijwel unaniem gedragen door Gemeentebelangen, VVD, …

Lees meer »

Toch nog iets bereikt voor Vught-Noord!

Donderdag 2 november werden de Vughtse raadsleden bijgepraat over de stand van zaken rond de aanleg van het verdiepte spoor in Vught. Daarbij kregen ze te horen dat er op enkele punten tegemoet gekomen zal worden aan de wensen van de bewoners in Vught-Noord. Zo zullen de werkzaamheden ter hoogte …

Lees meer »

35.000 voertuigen per dag extra door bebouwde kom Vught

Donderdag konden Vughtenaren zich weer laten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen rond de N65 en het verdiepte spoor. Nu de details van de plannen steeds duidelijker worden, blijkt steeds meer hoe complex de operatie is. Als een stuk van de N65 gedurende 8 maanden moet worden afgesloten voor de wisseling …

Lees meer »

Informatiemarkt over plannen spoor en N65

Op 29 juni wordt een informatiemarkt over de rijksweg- en spoorplannen in Vught. U vindt er uitleg over de plannen en u kunt er terecht met uw vragen. In Het Klaverblad van vorige week stond het speciale katern ‘Plannen aan spoor en weg’ met informatie en programma. De informatiemarkt is …

Lees meer »

N65 gaat 8 maanden dicht

Donderdag 8 juni heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden -Provincie, Rijk, gemeenten, Prorail en Rijkswaterstaat- over de N65 en de verdiepte ligging van het spoor. Daarbij is de voorkeur uitgesproken voor het afsluiten van de N65 in de periode van 8 maanden die nodig is om het verkeer, dat  nu onder …

Lees meer »

Eerste woningaankoop voor N65 afgerond

Wethouder Fons Potters kon in de commissie ‘Ruimte’ mededelen dat  de eerste aankoop van een woning, die plaats moet maken voor de verbetering van de N65 in Vught tot volle tevredenheid van alle betrokken partijen is verlopen. De verkoper en bewoner van het pand sprak zijn waardering uit voor het …

Lees meer »

Opnieuw flinke file door ongeval N65

Woensdagavond is opnieuw een flinke file ontstaan na een ongeval op de N65 bij Helvoirt. Het ongeval gebeurde rond de klok van 18:00 uur. Een personenauto boste net voor de verkeerslichten bij de Torenstraat  achter op een vrachtwagen. Door het ongeval ontstond een flinke file  tussen Cromvoirt en Helvoirt in …

Lees meer »

Voorkeursalternatief uit voor N65 Vught-Haaren

Eind vorig jaar maakte de stuurgroep al een voorlopige keuze voor de aanpak van de N65. Op basis van aanvullend onderzoek hebben de regionale bestuurders zich nu definitief uitgesproken over een voorkeursalternatief. Ze kiezen ter hoogte van de Helvoirtseweg/Kennedylaan voor het realiseren van een verdiepte halve aansluiting in plaats van …

Lees meer »

Minister stelt voorkeursalternatief N65 vast

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft maandag 27 juni het voorkeursalternatief  voor de aanpak van de N65 vastgesteld. Met deze voorkeursbeslissing is de stap naar een verbeterde N65 een stuk dichterbij gekomen. De minister licht de plannen voor aanpassing van de N65 bij Vught en Haaren toe …

Lees meer »