Tag Archives: Kadernota 2017-2020

Coalitiepartijen opgetogen over Kadernota

In de commissievergadering van donderdag 23 juni werd gesproken over de Kadernota 2017- 2020. In deze nota worden de lijnen uitgezet voor de begroting 2017 die in november in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ondanks de grote financiële opgaven waarvoor Vught de komende jaren staat in verband met de miljoenen investeringen …

Lees meer »

Vught trekt 100.000 euro uit voor verbetering ambtelijke organisatie

Donderdag 23 juni gaat de Vughtse raad praten over de Kadernota 2017-2020 in een gezamenlijke  commissievergadering.  Aanvang 20.00 uur in het raadhuis. In de Kadernota, die een voorbereiding is op de begroting 2017 waarover in november wordt besloten, worden enkele  nieuwe beleidspunten genoemd. Met deze Kadernota creëert het college  uitgangspunten …

Lees meer »