Nestkastencontrole kerk- en steenuilengroep twee weken vroeger

De jaarlijkse nestkastencontrole van de kerk- en steenuilen in Vught leverde deze maand een aardig resultaat op. Bij de kerkuilen waren zestien jongen te vieren met nog eenentwintig uit te broeden eieren. De kleine steenuiltjes brachten op de verschillende locaties 32 uilskuikens voort. Opvallend was de vroege aanwas: twee weken sneller dan vorig jaar.
|Door Ton Wagenaars)|

“Een alleszins aanvaardbare aanwas”, volgens het duo Sietske van Maren en Jan Termeer, die de nestkastencontrole jaarlijks coördineert. Bij de controle worden soms halsbrekende toeren uitgehaald om de kasten te bereiken, maar in enkele gevallen is een klim op de hoge ladder niet langer nodig omdat een camera geplaatst is in de kast waardoor de familie uil dagelijks gevolgd kan worden. Het verzamelen van gegevens over de kerkuil vindt in Brabant al sinds 1987 plaats. Slechte ‘uilenjaren’, de zogenaamde daljaren, zijn meestal te wijten aan een slechte muizenstand. In Brabant zijn ongeveer zeventig werkgroepen actief waarvan er 67 hun gegevens inleverden voor de inventarisatie. De meeste broedgevallen van de kerkuil worden tegenwoordig aangetroffen in nestkasten: 511 van de geregistreerde 529 broedgevallen. Vorig jaar waren er opvallend veel tweede broedsels. Verouderde kasten worden regelmatig vervangen door verbeterde versies.

Bij de steenuilen kwam vorig jaar het totaal aantal broedgevallen in Brabant op 1055. Gemiddeld was het  aantal  jonkies per nest  3,8. Daarvan vlogen ‘3,2 vogels’ uit. De nestkasten van de Cromvoirtse / Vughtse werkgroep kende vorig jaar een bezettingsgraad van 34%. Dat is  een hoog gemiddelde. De jaarcijfers over 2017 moeten nog worden uitgerekend en geanalyseerd. Dat gebeurde dit jaar over 2016 in de Vughtse Speeldoos tijdens de jaarbijeenkomst van enkele honderden uilenbeschermers, waar ook de cursus ‘veilig werken op hoogte’ werd toegelicht. In Vught was het hoogste aantal jonge steenuilen in één nestkast dit jaar 6.

Krakers
De plaatsen van de nestkasten zijn geheim evenals de namen van de sympathisanten die daarvoor hun bomen of zolders ter beschikking stellen. Noodzakelijk omdat nesten soms worden leeggehaald of vernietigd door vandalen. Uilen zijn streng beschermd. Ook dit jaar werden in de nestkasten weer ‘krakers’ aangetroffen zoals kauwen, holenduiven of spreeuwen. Ook muizennesten werden gesignaleerd in de kasten. Aanwezige braakballen worden verzameld en kunnen worden gebruikt voor educatieve doeleinden bij voorlichting op scholen. Eén gastgeversgezin kreeg dit jaar een oorkonde, gebruikelijk als de gastgever vijf jaar achter elkaar een bewoonde nestkast heeft.

Kijk ook bij

Meer kans op schade bij maaien van beken en sloten

De afgelopen maanden waren kletsnat. Eind 2023 viel meer regen dan ooit tevoren. En ook …