Een ZorgMies maakt oud worden leuker!

Het doet goed te zien dat een oudere wat hulpbehoevende man of vrouw nog de straat op gaat, een boodschapje doet, of op een terrasje in het zonnetje zit. Liefdevol en geduldig begeleid door zijn dochter, schoondochter of een kennis. Zo zou een geslaagde ‘participatiemaatschappij’  er idealiter uit moeten zien.

[Door Molly Witlox]

Onze individualisering en levensstijl staat hiermee echter op gespannen voet. De toenemende vergrijzing – in 2012 telden we in Nederland 2,7 miljoen 65-plussers, voor 2041 is de verwachting 4,7 miljoen-  en het streven van de overheid en de zorgverzekeraars om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, heeft voor een groot gat gezorgd in onze beschaafde samenleving. De ouderenzorg is deels afgebroken zonder dat er een goede nieuwe invulling in de thuissituatie tegenover staat. Er is een tekort aan zorgverleners, op dit moment zijn er elfhonderd vacatures in Noord Oost Brabant in de zorg. De zorgverzekeraars brengen budgetplafonds aan en hebben een bureaucratisch zorgmoeras gecreëerd. Daarnaast blijkt dat het voor de huidige oudere generatie nog niet makkelijk is om te erkennen dat zij meer professionele ondersteuning nodig hebben dan hun eigen sociale contacten kunnen bieden.

Ook praktische zorg

‘Zorgmies Nederland’ sprong in 2015 in op het tekort aan zorgverleners. Nu telt de organisatie al drieëntwintig franchisevestigingen en voldoet aan een behoefte waaraan zorginstellingen en mantelzorgers, ondanks hun betrokkenheid en 100% inzet, meestal niet kunnen voldoen. Betty van Lith, woonachtig in Vught en drieëntwintig jaar fulltime manager binnen de organisatie van de RABO bank, voelde zich zo aangesproken door het concept van ZorgMies Nederland dat zij in 2016 de franchisevestiging ZorgMies Nederland-Regio Vught (De Meierij) begon. Betty  legt dit met passie uit: “Een ZorgMies maakt het leven leuker. Haar belangrijkste taak is iemand gezelschap houden en een luisterend oor bieden. Maar ook praktische zorg kan worden geboden zoals hulp in de huishouding, verzorging van huisdieren, wandelen, een uitstapje maken, begeleiding naar een arts, ziekenhuis of therapeut. Samen koken, tuinieren, hulp bij het ordenen van administratie, het plannen van dagelijkse activiteiten, het onderhouden van sociale contacten behoren tot de mogelijkheden. Ons doel is om iemand, ondanks  toenemende beperkingen, zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maar dan wel met een gevoel van geborgenheid en behoud van eigenwaarde. Wij streven naar  een positief gevoel bij de hulpbehoevende mens waardoor eenzaamheid en het gevoel van ‘er niet meer toe doen’ zoveel mogelijk en het liefst helemaal worden weggenomen. Eigenlijk gewoon om iemand zo lang mogelijk gelukkig te laten leven.”

Er vroeg bij zijn

Betty van Lith weet uit ervaring: “Er al vroeg bij zijn, betekent dat lichamelijke en geestelijke klachten kunnen afnemen. Een welkom neveneffect van ZorgMies is  dat het de gezondheidszorg ontlast. Ook in een vroegtijdig stadium van dementie kan een ZorgMies al veel betekenen door de dementerende te stimuleren in wat hij of zij nog wél prima kan waardoor opname in een verpleegtehuis, met alle verdriet en kosten van dien, kan worden uitgesteld.”

ZorgMies is een nieuwe vorm van professionele ondersteunende zorg waarbij Betty van Lith uitdrukkelijk vermeldt dat zij met ZorgMies onderdeel wil zijn van een multidisciplinaire samenwerking. Dus samenwerking met de Thuiszorg, Welzijn, mantelzorgers, huisartsen en overige zorginstellingen. “Er is niet één pad te bewandelen, het is een kwestie van maatwerk. Overleg met alle betrokkenen is van levensbelang waarbij, zoveel mogelijk, de regie van de cliënt centraal staat.  ZorgMies Nederland is inmiddels uitgegroeid tot een grote landelijke organisatie, die ISO gekwalificeerd is (zie website). Daardoor hebben wij  o.a. contact met het Ouderenfonds en komen wij aan tafel met onder meer de zorgkantoren en de gemeente.”

Contact

ZorgMies werkt! Met groot succes. Betty van Lith zegt dit succes mede te danken aan de verbonden Zorgmiesen die op professionele wijze en met heel hun hart, de doelstellingen van ZorgMies Nederland weten te realiseren. Belangrijk is ook te vermelden dat de ZorgMiesen zorgvuldig bij de hulpbehoevende cliënt worden geselecteerd. Hierbij wordt gestreefd naar een duurzame relatie met de cliënt om het gevoel van welzijn en veiligheid zoveel mogelijk te optimaliseren. Hulp van een ZorgMies kan gefinancierd worden uit een persoonsgebonden budget. Voor alle overige informatie en kwaliteitswaarborgen die ZorgMies biedt, kunt u terecht op de site: www.zorgmies.nl . Voor al uw vragen kunt u ZorgMies Nederland regio-Regio Vught dagelijks bereiken via telefoon: 073-78 20 255 of per mail: vught@zorgmies.nl

Kijk ook bij

Jeroen Bosch Ziekenhuis start pilot tegen versnipperde poliklinische zorg

(Ingezonden mededeling) Niet langer van polikliniek naar polikliniek voor bezoeken aan diverse medisch specialisten, maar …