D’n Dommeldurper komt eraan

De Vughtse carnavalskrant ‘D’n Dommeldurper’ zal de komende weken huis aan huis worden verspreid. De bezorgers kunnen van 17 januari t/m 2 februari bij u aanbellen om dit carnavalsmagazine persoonlijk aan u te overhandigen en zij hopen dat u dan een bijdrage hebt voor de collectebus. Dit jaar is er in verband met het 66-jarig jubileum (6×11) een bijzondere uitgave van deze gezelligste krant van Vught.

De collecte wordt gehouden om de zieken, die via de parochies bij de organisatie zijn aangemeld of mensen die niet meer in staat zijn carnaval te vieren, een bosje bloemen aan te bieden. Deze boeketjes worden na de carnavalsmis in de Paulus en St Jan Kerk verdeeld en door Dommelbaorzedurpers naar die mensen gebracht. Daarnaast wordt de opbrengst gebruikt om kinderen tijdens en na de optocht van een traktatie te voorzien. Ook worden de prijzen en bekers voor de Grote- en Kinderoptocht met de opbrengst van de collecte gefinancierd. Het is beslist niet de bedoeling dat de opbrengst wordt gebruikt voor eigen consumptie in wat voor vorm dan ook.

Verspreiding
Het bestuur van Dommelbaorzedurp spreekt de wens uit dat u de verspreiders van de Dommeldurper, die door weer en wind deze kranten bezorgen, niet tevergeefs bij u aan laat bellen. Mocht u na 2 februari nog geen Dommeldurper hebben ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen aan het secretariaat van Dommelbaorzedurp: secretariaat.dbd@gmail.com. Het bestuur gaat dan proberen alsnog de Dommeldurper bij u te bezorgen. Het bestuur van Dommelbaorzedurp wenst u veel leesplezier!

Kijk ook bij

Eigen carnavalsembleem voor Reinier van Arkel

Reinier van Arkel heeft een eigen carnavalsembleem voor het carnavalsseizoen 2023. Het idee is ontstaan …