Project Buurtbemiddeling zoekt nieuwe buurtbemiddelaars!

Buurtbemiddeling Sint-Michielsgestel biedt hulp bij burenconflicten en is op zoek naar enkele nieuwe vrijwilligers.

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dit niet het geval. De oorzaak kan uiteenlopen van kleine irritaties tot een groot meningsverschil. In veel van die gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk nog in redelijkheid met elkaar te praten. Het gevolg kan zijn dat de situatie mogelijk nog slechter wordt. Buurtbemiddeling kan in die gevallen helpen. Bemiddeling houdt in dat partijen samen met buurtbemiddelaars om de tafel gaan zitten om een oplossing te vinden.

Buurtbemiddelaars zijn speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers die bemiddelen bij huis-tuin-en-keukenconflicten tussen buren. Zij zijn onafhankelijk, kiezen geen partij en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Zij zijn steeds op zoek naar nieuwe bemiddelaars om het team te versterken. Het zijn enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die op een plezierige en respectvolle wijze hulp bieden.

Als u ouder dan 21 bent, goed kunt luisteren, respect heeft voor verschillende leefwijzen en gewoonten en in staat bent objectief te blijven, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen voor een oriënterend gesprek. Als het klikt en u wordt bemiddelaar krijgt u voor dat u aan de slag gaat, een (verplichte) basistraining voor bemiddelaars. Voor elke bemiddelingstraject ontvangt u een kleine financiële tegemoetkoming. Daarnaast zijn er regelmatig teambijeenkomsten en zult u zonodig ook in de praktijk ondersteuning krijgen.

Herkent u zich in het profiel van een bemiddelaar, spreekt bemiddelen u aan en wilt u deel uitmaken van ons enthousiaste team, bel naar Buurtbemiddeling of mail ons:
Sint-Michielsgestel: 073-5515432 – buurtbemiddeling@bintwelzijn.nl.

Kijk ook bij

Thuis koken en eten met stichting ‘Met je hart’

In de afgelopen periode is de stichting Met je hart Sint-Michielsgestel met ruim 400 alleenstaande …