Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers (HHM) in St. Michielsgestel

Mantelzorgers in de gemeente Sint-Michielsgestel kunnen tegen een fikse korting huishoudelijke hulp thuis krijgen, want de gemeente Sint-Michielsgestel heeft een regeling voor Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers.

Mantelzorgers die langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week zorgen voor iemand die ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is, kunnen van de HHM gebruikmaken, als je tenminste als mantelzorger geregistreerd staat bij Bint. Per hulpbehoevende is er sprake van één centrale mantelzorger. De huishoudelijke hulp wordt voor maximaal een jaar aangeboden. Deze regeling loopt eind 2019 af. In die tijd probeert u een oplossing te vinden voor het ontstane probleem. Mocht dat niet lukken en is er geen verbetering in uw situatie, dan volgt een gesprek met Loket Wegwijs. Zij gaan in gesprek met u kijken of het mogelijk is om gebruik te maken van de reguliere huishoudelijke hulp via de Wmo.

Hoeveel uur en wat kost het?
Mantelzorgers kunnen maximaal twee uur per week huishoudelijke hulp inzetten op hun eigen adres. De kosten per uur bedragen 7,50 euro. U rekent dit zelf af met de zorgaanbieder. U hoeft geen eigen bijdrage aan het CAK te betalen en de kosten zijn niet hoger dan 7,50 euro per uur. Gebruikt u elke week twee uur, dan kost u dat per week dus 15 euro. De huishoudelijke hulp wordt verleend door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente. Voor Sint-Michielsgestel zijn dat Zorggroep Elde, Tzorg, IVT-Zorg, Actief Zorg en Laverhof.

Hoe vraagt u huishoudelijke hulp voor mantelzorgers aan?
Komt u in aanmerking en wilt u gebruikmaken van deze hulp, dan kunt u een aanvraagformulier aanvragen en indienen bij Bint: 073-5515432 of mail naar: info@bintwelzijn.nl.

Kijk ook bij

Feestje voor 35 kinderen uit ‘smallebeursgezinnen’

Dinsdag 7 juni kregen zo’n 35 kinderen van Gestelse gezinnen met een smalle beurs na …