Mijn mening

Brief: “Zwaluw een club om op te bouwen” (2)

“Als geëngageerd Vughtenaar en lid van Zwaluw VFC meen ik, overigens op persoonlijke titel, te moeten reageren op de ingezonden brief van de fractie van Gemeentebelangen in Het Klaverblad van 5 december. Enerzijds bevreemd het mij dat Gemeentebelangen, n.a.v. een in de Commissie Ruimte gevoerde discussie, een ingezonden brief in …

Lees meer »

Brief: “Jagersboschlaan”

“Aanwonenden en omwonenden van de Jagersboschlaan in Vught ontvingen op 9 november van dit jaar een brief van de gemeente waarin werd aangekondigd dat onderzocht wordt of verharding van de Jagersboschlaan tot openstelling van gemotoriseerd verkeer een optie is. Naar aanleiding van deze brief zijn belanghebbenden bij elkaar gekomen en …

Lees meer »

Plaatsvervangende schaamte

Als beginnend raadslid is het soms best even wennen. Welke regels zijn er, wat is not done of wat moet je juist wél doen. Ik had alleen wel altijd voor ogen dat de gemeenteraad een gezamenlijk belang heeft, namelijk de belangen dienen van Vught. Maar daar begin ik nu wel …

Lees meer »

Brief: “Creatief voor het goede doel”

“Het is weer de tijd van het jaar, je merkt het aan de deur; iedere week een andere collectant voor een prachtig doel in de deuropening. Zelf heb ik vooral de behoefte om in plaats van een euro in een collectebus te stoppen, een constructieve bijdrage te leveren aan die …

Lees meer »

Brief: “Zwaluw VFC een club om op te bouwen”

“Tijdens de commissievergadering ‘Ruimte’ zijn de nieuwbouwplannen van Zwaluw VFC voor een toekomstbestendige club ter opiniëring aan de raad voorgelegd. De raad was hierover reeds eerder geïnformeerd door het bestuur van Zwaluw VFC tijdens de informatieavond op 12 november in het Zwaluwnest. De plannen zijn toen uitgebreid toegelicht door een …

Lees meer »

Brief: “Theater de Speeldoos verdwijnt, waar blijft het politieke debat?”

“Theater de Speeldoos is door directeur Harry Salfischberger uitgebouwd tot een combinatie van een theater, een filmzaal, een gezellig theatercafé, een muziekschool en een dans-/theateropleiding. Ondanks deze unieke mix van functies is het voortbestaan van de Speeldoos momenteel ernstig in gevaar! Als regelmatig bezoeker van Theater de Speeldoos heb ik …

Lees meer »

Brief: “N65 tunnelvisie: Het Rijk lacht zich helemaal Rijk”

“Binnenkort, mogelijk nog in november dit jaar, zal een definitief besluit over het N65 VKA+ alternatief worden voorgelegd aan de partijen in het Bestuurlijk Overleg, te weten het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Haaren, waarin onder meer wordt aangegeven hoe de komende eeuw een betonnen tunnelbak …

Lees meer »

Brief: “StarsOnStage en de Speeldoos”

“Beste leden van onze gemeenteraad, u bent burgers van onze gemeente, uitverkorenen tot deze raad. Uw kinderen hebben mogelijk buitenschoolse cultuureducatie gehad, uw kleinkinderen zouden dat kunnen krijgen, bij StarsOnStage in onze Speeldoos, de thuisbasis van cultuur in Vught. Uw college van B&W stevent af op het onzalige punt dat …

Lees meer »

Brief: “Waardevolle Rabo-jaarkalender 2019?”

“Bij mijn bezoek aan de Rabobank te Vught is mij het volgende overkomen. Toen ik vroeg of de kalender 2019 er al was, werd dit bevestigd. Ik haalde mijn Rabo-pasje voor de dag, maar dit was niet voldoende. Ik moest mij legitimeren, dus heb ik mijn ID-kaart overhandigd. Ik kon …

Lees meer »

Brief: “Speeldoos moet hangen”

“Vorige week donderdag liep ik mee in een protestmars tegen sluiting van de Speeldoos. ´Sluiting, hoezo sluiting,´ wilde de man naast mij, wiens dochter op blokfluitles zat in de Speeldoos en die nu gitaarlessen neemt aan de voormalige Isabella Kazerne en dito Asielzoekerscentrum, weten. ´Die Speeldoos kan niet aantonen waar …

Lees meer »