Opinie & Debat

Herontwikkeling van De Braacken

“Op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis De Braacken wil de gemeente de bouw van 35 dure vrijesectorwoningen mogelijk maken. Het plan in de huidige vorm levert geen bijdrage aan betaalbare huisvesting voor ouderen. Dat is niet aanvaardbaar, omdat de woningbehoefte onder senioren in Vught groot is en de komende …

Lees meer »

Taalstraat

“Als wij over de Taalstraat gaan zien wij vijf stuks van een haan rond scharrelend met zeer veel drift het is een zeer kleurrijk gezicht bij de serviceflat is een groen veld waar u langs rijdt traag of versneld gemotoriseerd of op de fiets rijd langzaam, dan ontgaat u niets …

Lees meer »

Parkeren omgeving Lidwinastraat

“Als omwonende van de Lidwinastraat wil ik het volgende nijpende probleem aan de orde stellen: De druk op de parkeerplaatsen in de Lidwinastraat en omgeving neemt jaarlijks toe, net als op meerdere plaatsen in Vught. Steeds meer gebruikers vissen in de vijver van de paar parkeerplaatsen die er zijn. De …

Lees meer »

Zwaluw VFC en Theater de Speeldoos

“Hoe kan het dat de gemeente Vught 1,7 miljoen investeert in een nieuwe accommodatie voor Zwaluw V.F.C. (Het Klaverblad 3 juli 2019) en niet meer wil investeren in Theater de Speeldoos (circa 350.000 euro per jaar). Volgens mij horen zowel Zwaluw V.F.C. als Theater de Speeldoos bij Vught en zijn …

Lees meer »

Werkwijze gemeente Vught

“In Het Klaverblad van 19 juni jl. is te lezen dat er voor het verharden van de Jagersboschlaan een omgevingsvergunning is aangevraagd. Ik vraag me af hoeveel van dit soort ‘kleinere zaken’ uit het grote plan voor de N65 worden gehaald door de gemeente om alvast uit te gaan voeren. …

Lees meer »

Ere wie ere toekomt

“Bestuurslid Hennie Boselie van Gemeentebelangen blijft ons keer op keer verrassen. Positief hoor, want als fractie genieten we van zijn mooie zelfbedachte oplossingen voor N65 en spoor die hij (naar eigen zeggen niet als verkeersdeskundige maar als ervaringsdeskundige) op Facebook als een soort van hoorcollege geeft. Ook in onze fractiemail …

Lees meer »

Vughtse politiek ingehaald door de tijdgeest

“Er is al veel geschreven en gezegd over de teloorgang van Theater de Speeldoos in Vught. De feiten, zoals aangedragen door onafhankelijk organisatieadviseur Hans Kraaijeveld, zijn overtuigend genoeg om zeer serieus genomen te worden. Iedereen kan ze nalezen op de website Aridion.nl en zodoende z’n eigen oordeel vellen. Het artikel …

Lees meer »

Haalbaarheidsonderzoek toont aan: VKA+ slecht plan!

“In eerdere stukjes schreef ik dat het VKA+ plan geen goed idee is. Ik toonde dat aan door de gevolgen van de halvering van het aantal toe- en afritten van en naar de N65 te schetsen waardoor er veel meer lokaal verkeer ontstaat en dientengevolge meer potentiële ongelukken binnen Vught …

Lees meer »

Nieuwe N65… Nieuwe Problemen

Er wordt in Vught al jaren gesproken over de spoortraverse en de N65 die de woonkern Vught doorsnijden en veel problemen zouden geven (files, wachttijden, barrièrewerking, geluidshinder, etc.). Al jaren worden er dan ook plannen gemaakt om deze problemen zoveel mogelijk weg te nemen. De laatste tijd lijken deze plannen …

Lees meer »

De beuk (blijft) erin

“Het is maart 2018 en de gemeente Vught heeft zijn plannen ontwikkeld voor het Maurickplein in samenspraak met de direct aanwonenden en belanghebbenden; hierbij kwam natuurlijk ook het behoud van de beuk in het overleg. De opzet was om de ontsluitingsweg zo dicht mogelijk langs de A2 te leggen met …

Lees meer »

Geen rupsenplaag maar een brandharenplaag

“In Het Klaverblad van woensdag 26 juni staat dat wethouder Van de Ven het kappen van eiken een slecht idee vindt om de eikenprocessierupsenplaag te bestrijden. Er staat ook dat de wethouder heeft gezegd dat het gaat om overlast gedurende enkele maanden van het jaar. Het is treurig dat de …

Lees meer »

Wat is er aan de hand bij Avulo?

“De afgelopen tijd word ik als Avulo-medewerker van het 1e uur steeds meer aangesproken over de ontstane situatie bij de omroep. Vandaar dat ik op persoonlijke titel mijn relaas geef wat er volgens mij het afgelopen half jaar is gebeurd en waar dat uiteindelijk toe heeft geleid. De Algemene Vughtse …

Lees meer »

Jagersboschlaan

“Voor het verharden van de Jagersboschlaan is een omgevingsvergunning aangevraagd. Volgens het gemeentebestuur van Vught is dit verharden nodig als de N65 in Vught verdiept wordt aangelegd. Er is veel geprotesteerd tegen dit verharden b.v. met ‘Vent Weg’. Wat ik heb gemist in deze discussie is dat een groep mensen …

Lees meer »