Opinie

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende actie afgelopen week. Na een telefoontje over niet-opgehaalde PBD-zakken op 21 juni in onze buurt (5262 DX), hebben jullie direct gereageerd. Vanwege onvoorziene omstandigheden was het niet mogelijk om de zakken zoals gepland op te …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Onze vorige aflevering kondigde een formeel verzoek aan om een gang naar de rechter mogelijk te maken. Dit met als doel zo snel als mogelijk een goede langetermijnoplossing N65 (Zuidtangent of twee boortunnels) te realiseren. Dat verzoek is aangetekend en per mail op zes juni 2024 verzonden aan de minister …

Lees meer »

Mijn bewindvoerder; mijn redder!

Vanuit de media hoor ik regelmatig negatieve berichten omtrent bewindvoerders. Juist daarom wil ik hierbij ook de positieve kant beschrijven. Ik heb namelijk beide ervaringen. Door een samenloop van omstandigheden ben ik in 2014 onder bewind gesteld voor de duur van zeven jaar, omdat mijn omvangrijke schuld onmogelijk af te …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, B&W, de Stuurgroep N65 en PS geen kans zien de benodigde lastige keuzes te maken. Er lag een Plan van Aanpak KTM geschreven door Antea van liefst 37 pagina’s met als doel eind dit jaar …

Lees meer »

Terrassen in Vught

Onlangs hoorde ik dat een enthousiaste ondernemer in het Vughtse Hart in Vught géén terras voor bezoekers mag plaatsen omdat de gemeente afspraken had gemaakt met een of andere fietsenbelangenbehartiger om zoveel mogelijk fietsenrekken te plaatsen. Volgens mij staan die er genoeg bij Albert Heijn en bij Jumbo. Wat is …

Lees meer »

Sterker met Elkaar

Op donderdag 6 juni vinden de verkiezingen plaats voor het Europese Parlement. Ook nu gaan de Partij van de Arbeid en GroenLinks de verkiezingen in met één lijst, één programma en één lijsttrekker: Bas Eickhout. In Vught werken beide partijen al een groot aantal jaren succesvol samen. Onze wethouder Nino …

Lees meer »

Vught is de weg kwijt!

Op donderdag 30 mei wordt door de gemeenteraad gedelibereerd over mogelijke kortetermijnmaatregelen die binnen 3 jaar kunnen worden gerealiseerd om de doelstellingen die in de MIRT N65 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) zijn gedefinieerd zoals leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid te bewerkstelligen. Al deze maatregelen moeten ook passen in het beoogde …

Lees meer »

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. Het park is nu een plaatje waarvan tientallen wandelaars per dag genieten. Echter, één hoek van het park ligt er bedroevend bij. Hier heeft namelijk de IJsbaan gestaan. Tijdens de voorlichting aan de omwonenden door …

Lees meer »

‘Wolfskamertjes van 53 m2’

Hoe kan het zijn dat een goedgelovig gemeentebestuur zich bemoeit met vastgoed zoals project Wolfskamer? Wie deze hokjes met een prijs van 300.000 euro een starterswoning noemt, heeft het niet begrepen. Investeringsmaatschappijen hebben geen sociale antenne, maar zijn uitsluitend uit op rendement voor aandeelhouders. De beste oplossing is dit project …

Lees meer »

6 juni 2024 Europese Verkiezingen

Europa lijkt soms ver weg. Toch hebben veel beslissingen die in Brussel worden genomen grote invloed op ons dagelijkse leven in Brabant. Tom Berendsen, lijsttrekker CDA in Europa, 40 jaar, woont in Breda. “De wereld is sinds ik in 2019 begon in het Europees Parlement flink veranderd. De coronacrisis, oorlog …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Lastige keuzes voor de overheid. Gebleken is dat de modellen waarop het besluit berustte om de N65 voorlopig maar de N65 te laten vanwege het stikstofprobleem kant nog wal raakten. Een goede aanpak van de N65 (Zuidtangent of twee boortunnels) vermindert juist de stikstofbelasting in drie Natura 2000-gebieden. Want beperkt …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige denkfout bij de TaskForce en dovemansoren. De TaskForce laat Goudappel het Brabants verkeersmodel (BBMA) vergelijken met het Nieuw Regionaal Model (NRM). Uit die modelvergelijking blijkt dat door VKA+ de verkeersintensiteit per dag op de N65 …

Lees meer »

Zorgen om de zorg: dementie

Het mag geen verrassing zijn dat de vergrijzing van onze samenleving toeneemt. De cijfers zijn bekend: In 2020 telde Nederland 3,4 miljoen 65-plussers. In 2040 zijn er dat 4,7 miljoen, waarvan 1/3 ouder dan 80. Op dit moment werkt ongeveer 1 op de 6 mensen in de zorg. Dat loopt …

Lees meer »

Weinig empathie bij Charlotte van Beuningen

We zijn als (ex-)Vughtenaren afhankelijk van de woningbouw van woonstichting Charlotte van Beuningen, voorheen Woonwijze, voor inschrijving voor een woning in de gemeente Vught. De afgelopen ruim 40 jaar ben ik ingeschreven als woningzoekende. Ik heb altijd netjes betaald. Door omstandigheden (kind en kleinkinderen) zijn we verhuisd naar het dorpje …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

U kent het spreekwoord, de regering is radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. Dat blijkt uit die breedgedragen N65-motie in de Vughtse Raad van 1 februari 2024 die voor de lange termijn het VKA+ niet meer noemde bij naam en op de korte termijn tal van waarschijnlijk veelal …

Lees meer »

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse ambtenaren’ gelezen. Het artikel vertelt het verhaal van drie klokkenluiders die namens een groep anonieme ambtenaren hun verontwaardiging ventileren over de werksfeer in het Vughtse gemeentekantoor. Er zou sprake zijn van een onveilige werksfeer en …

Lees meer »

Column ‘Vergeetwoord’

Column door Ton Wagenaars Mijn vervreemding met de hedendaagse samenleving neemt angstaanjagende proporties aan. En met die verwijdering van de huidige wereld word ik ook steeds milder. De ouderdom maakt me uiterst genuanceerd in mijn uitlatingen, als ik al niet geheel zwijg. Waar is de tijd gebleven dat ik welhaast …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

De N65 wordt een opera in drie bedrijven. Eerste bedrijf, de ‘ouverture’, is net afgelopen in de vorm van het door de Raad van State afgeblazen oude VKA+ en pogingen dat te doen herleven via de TaskForce. B&W wil het TaskForce-voorstel VKA+ als uitgangspunt nemen. Gemeentebelangen probeerde in de voorgaande …

Lees meer »

Nieuwe AH en oude problemen

Iedereen heeft uitgekeken naar de opening van AH in het Vughtse centrum. Echter, wie met de fiets komt merkt dat de ruimte om deze te parkeren weer volstrekt ontoereikend is. De combinatie van een smal trottoir en de fietsbeugels leidt zelfs tot een totale blokkade van de winkelingangen. Het lijkt …

Lees meer »

Vughtse raad: kies voor leefbaarheid

Op 1 februari neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van de N65 én de gevolgen van deze weg voor Vught. Op 18 januari kwamen bij de commissievergadering al de kaarten op tafel. Gemeentebelangen (GB) en VVD willen de 180 miljoen van het Rijk veiligstellen, terwijl dit budget is …

Lees meer »

N65-plan Raad van State-proof?

In Het Klaverblad van 24 januari is uitvoerig verslag gedaan van de discussies in de commissievergadering van 18 januari naar aanleiding van het advies van een taskforce over de toekomst van de N65. Duidelijk is wel dat de komende jaren nog veel onzekerheid over eventuele (vervolg)stappen zullen blijven bestaan. Een …

Lees meer »

Vught moet niet meegaan in N65 VKA+

Op donderdag 1 februari 2024 zal in de gemeenteraad gestemd worden voor het VKA+. Waarom zouden wij een project met zoveel onzekerheden dat mogelijk pas over 6 à 7 jaar wordt uitgevoerd nu al juridisch vastleggen en ons hoofd in deze strop hangen? Over 6 à 7 jaar ziet de …

Lees meer »

Zeldzame Turners eik geveld

Maandagochtend 15 januari is de zeldzame Turners eik aan de Van Miertstraat gekapt. Van verschillende kanten is er bij de gemeente op aangedrongen om de boom te verplaatsen. Ca. 80 jaar geleden is de groenstrook langs het spoor geplant met een rijke variatie aan bomen en struiken. Vlakbij het station …

Lees meer »

In warme herinnering aan Peter Pennings

Peter Pennings was de eerste voorzitter van de Ondernemerskamer Vught in 1995. Uiteindelijk is de OKV, mede dankzij Peter, uitgegroeid tot een bloeiende en boeiende club met 125 leden, die volgend jaar het 30-jarige bestaan viert. De Ondernemerskamer Vught heeft Peter Pennings leren kennen als een uitermate aimabele man. Niemand …

Lees meer »

Beste Vughtenaren, Helvoirtenaren, Cromvoirtenaren,

Het lijkt erop dat ons bestuur van Vught het oude voorstel Reconstructie N65 VKH+, dat door de Raad van State is getorpedeerd, weer op de agenda wil krijgen en lichtelijk aangepast weer wil uitvoeren. In het verleden heb ik aangegeven dat het MKBA (de haalbaarheidsstudie die men onder de radar …

Lees meer »

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is erg tevreden met de begroting. Een goede solvabiliteit, een schuldenlast die normaal is, en een algemene reserve van bijna 34 miljoen euro. Kortom, de financiële gezondheid is prima op orde. Daar hebben wij als CDA …

Lees meer »

Een kwart eeuw tegenwerking Speeldoos door gemeente

Vorige week kreeg ik door een vriendin een artikel uit het Brabants Dagblad opgestuurd van 8 maart 2004 over een diep gekwetste Anton Klerx, nadat de gemeente Vught zijn afspraken t.o.v. de Speeldoos besloot niet na te komen: “Een inzet van 25 jaar wordt overboord gegooid. Ik voel mij diep …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Eindelijk bericht van de Task Force N65. De uitkomst blijkt een tactische manoeuvre te zijn om die oude dwaze open tunnelbak, VKA+, weer van stal te kunnen halen. Ondanks het feit dat de Raad in Vught, vrijwel unaniem, in juni 2023 nog concludeerde: “Doorgaan op de ingeslagen weg ziet vrijwel …

Lees meer »

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven zeer spannende verkiezingen te worden. Voor de nieuwe Tweede Kamer zijn GroenLinks en PvdA voor het eerst landelijk als één fractie verkiesbaar. In de afgelopen tijd was dat vaak aanleiding om te vragen: gaat dat …

Lees meer »

Fietsers op het Moleneindplein?

Ik heb me verbaasd over het artikel ‘Fietsers in een voetgangersgebied, wat klopt er niet? op de gemeentepagina in Het Klaverblad van 1 november. Er staan overal fietsbeugels in het ‘voetgangersgebied’ op het Moleneindplein. Heel goed, want er komen iedere dag honderden mensen met de fiets boodschappen doen op het …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Helaas! Nog steeds geen ‘witte rook’ van de Task Force N65. Vandaar wat ander nieuws. Het spreekwoord zegt: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. En we hopen en verwachten uiteraard dat de Task Force N65 het vertrouwen herwint dat bij het onzalige oude voorstel van de open tunnelbak …

Lees meer »

Welke vlag?

Roerige tijden op vele plaatsen in onze wereld. Roerige tijden waarin en waarover wij ons zorgen maken. Roerige tijden waarin wij het ook niet meer weten. Welke vlag hangen we uit, waar, wanneer en hoe? Ook wij weten het niet, hebben geen pasklaar antwoord op de vraag. Maar willen wel …

Lees meer »

Nieuwsgierig naar bewegen op muziek?

Ik was wel nieuwsgierig toen ik in Het Klaverblad van 11 oktober een stukje las onder de kop ‘ABZ en MOVE starten Switch2Move’. Wat moest ik me daarbij voorstellen? De enige manier om daar achter te komen was om me op te geven en te gaan kijken. Niet enkel gaan …

Lees meer »

Schone lucht in gemeente Vught?

Afgelopen september publiceerde de NOS-website de resultaten van een onderzoek van de Engelse krant The Guardian. Deze krant onderzocht, in samenwerking met deskundigen, de luchtverontreiniging in heel Europa. Zo’n 98% van de Europeanen woont volgens de krant in gebieden waar de hoeveelheid zeer schadelijke stoffen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie …

Lees meer »

Steeds meer Nederlanders leven onder, op of tegen de armoedegrens

U hebt het bijna niet kunnen missen: in de verkiezingscampagnes, van links tot rechts, gaat het de laatste tijd heel veel over bestaanszekerheid. Ook bij het CDA. Maar waar hebben we het dan over? Bestaanszekerheid, dat is het recht op een bestaan met voldoende en voorspelbaar inkomen, toegang tot onderwijs …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Helaas! Nog steeds geen nieuws over de N65. Vanuit de informatiegroep N65 begrepen wij dat eind volgende maand ‘witte rook’ te verwachten is. Hopelijk vormt dat de opmaat tot participatie, met name ook voor ‘tijdelijke’ maatregelen. Want wat zijn die hard nodig! Maar indirect is er wel enig nieuws. Een …

Lees meer »

Addendum Woonvisie en open fractievergadering

Donderdag 21 september heeft de gemeenteraad de aangescherpte coalitie-afspraken over de woningbouw formeel vastgelegd in de Woonvisie. De nieuwe coalitie van GB/VVD/PvdA-GroenLinks/CDA heeft afgelopen voorjaar besloten extra aandacht te geven aan lopende projecten die in een (ver)gevorderd stadium van voorbereiding zijn. De taak is om nog in déze raadsperiode voor …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Hopelijk heeft u van een prettige vakantie genoten zonder bosbranden en 40+°C in de schaduw. Het kabinet is gevallen over de asielkwestie en de belangrijkste partijleiders hebben besloten hun oude plek in de politiek te verlaten. In het najaar volgen verkiezingen, tijd voor wat nieuws. Dan zal blijken of het …

Lees meer »

Kun je inwoners helpen met betaalbaar wonen? Doe dat dan!

De mogelijkheid om inwoners, met name de minder draagkrachtigen, te helpen aan een betaalbare woning ligt primair bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur bepaalt in hoofdzaak de normen daartoe en legt die vast in het document ‘prestatie-afspraken’. Dat document wordt in samenspraak met de lokale woningcorporatie opgesteld en door het gemeentebestuur …

Lees meer »

Dumping grof afval Vught

In mijn buurt achter de Vaarvonder vind ik grote plakken beton, een fiets en nu vandaag een verwarmingsketel. Na een telefoontje kreeg ik vriendelijk antwoord. Het beton zou van de rotonde over zijn geweest en gedumpt in het groene gebied in onze straat, maar zal na mijn telefoontje binnenkort verwijderd …

Lees meer »

Halders voorjaarsfeest in weekblad De Brug

Met heel veel aandacht heb ik over het Halderse voorjaarsfeest gelezen in weekblad De Brug uit Sint-Michielsgestel. Ik vraag me af wat Arie van Erp weet van de historie van de Dorstvlegels. Hij was nog een kind in de gloriejaren van de club. Wat ik vooral mis, in deze editie, …

Lees meer »

Géén tabakszaken erbij in Vught?

Met ingang van 24 juli 2024 mogen in Nederland géén tabaksartikelen meer verkocht worden in de supermarkten. Momenteel mag dat nog wel, maar alleen aan een speciale balie in de supermarkt en de tabak moet uit het zicht liggen. Het plan van de supermarkten is om naast de winkel of …

Lees meer »

Omgevingsvisie

Het artikel in de editie van 14 juni over de Omgevingsvisie van het gemeentebestuur en de bespreking daarvan in de gemeenteraad heb ik met aandacht gelezen. De beschreven discussie over het woord ‘gif’ en over het verschijnsel ‘polarisatie’ noopt mij tot een reactie. Gewasbestrijdingsmiddelen hebben, evenals diverse andere agrarische maatregelen …

Lees meer »

RIVM/NSL verhult ernst luchtverontreiniging langs drukke wegen

Deze RIVM-publicatie concludeert dat met bestaand beleid de nieuw voorgestelde normen voor luchtkwaliteit vrijwel overal in Nederland gehaald kunnen worden. Dit onderzoek toont evenwel evidente gebreken aan in het huidige NSL/Aerius-model voor fijnstof langs drukke wegen. Vereist herstel leidt onherroepelijk tot het verdwijnen van veel onterecht als blauw aangemerkte stippen …

Lees meer »

CDA tevreden over het nieuwe coalitieakkoord 2023-2026

Donderdag 1 juni benoemde de gemeenteraad Jos den Otter van Gemeentebelangen tot nieuwe wethouder in het college. Het was de afronding van de formatiegesprekken tussen GB, GroenLinks-PvdA, VVD en CDA. Formatiegesprekken die noodzakelijk werden nadat in januari van dit jaar D66 uit de coalitie stapte. Het CDA is tevreden over …

Lees meer »

Het circus van Jeroen Bosch

Het is in Huize Theresia niet altijd kommer en kwel, maar de bewoners hebben allemaal wel iets. Ik ben een van hen en heb sinds een paar jaar ook mijn beperkingen en woon in de aanleunwoningen van Huize Theresia. Ik word aan de praat gehouden door verpleegkundigen, verzorgsters en medici. …

Lees meer »

Met dank aan Adrie Kroot

Adrie Kroot is een uiterst sociaal persoon en hij heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de gemeenschap. Dankzij zijn inzet hebben we nu in de Vughtse Hoeven de prachtigste jeu-de-boulesbaan van de hele gemeente Vught in liggen. Deze faciliteit wordt met grote dankbaarheid gebruikt door de buurtbewoners. Op verzoek van …

Lees meer »

Jeugd Aktief verbindt generaties 52 weken per jaar

Jeugd Aktief is meer dan één week per jaar. Iedere Vughtse generatie kent de Jeugd Aktief-week en deze week verbindt alle van hen. Mocht deze week komen te vervallen, worden automatisch de overige 51 weken van het jaar grijzer. Waarom überhaupt de overweging? Iedere vereniging leunt op vrijwilligers. Dat maakt …

Lees meer »

‘Het blauw en geel zit ons in het bloed’

Beste Dommelbaorzedurpers, Woensdag 24 mei is er een bijeenkomst voor iedereen die carnaval in Dommelbaorzedurp een warm hart toedraagt. Deze openbare bijeenkomst is bij hotel Van der Valk, Bosscheweg 2 in Vught, inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Onderwerp is te onderzoeken hoe de toekomst van carnaval in Dommelbaorzedurp eruit …

Lees meer »

SP blij met de komst van Vughtse rekenkamer

SP Vught ziet haar verkiezingsbelofte gestalte krijgen met de herintroductie van de Rekenkamer in Vught. Het is goed dat de Rekenkamer het beleid van het college weer gaat toetsen op (financiële) efficiëntie en haalbaarheid. Met de komst van een Rekenkamer wordt hieraan voldaan, een grote wens van de SP wordt …

Lees meer »

Te harde muziek op vrijmarkt Vught

De vrijmarkt op Koningsdag 2023 in Vught was zeer geslaagd en zeer druk bezocht in ons dorp. Je kon over de hoofden lopen. Goede organisatie en goede sfeer. Jammer dat op diverse plaatsen de muziek véél en véél te hard stond. Je gaat naar zo’n evenement om vrienden en kennissen …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Het was een lange weg, maar het lijkt de goede kant op te gaan met de N65. Uit overleg in de Raad op 16-3-2023 over de N65, het Duidingsdebat, bleek dat de Raad vrijwel unaniem, BD-citaat, concludeerde: “Doorgaan op de ingeslagen weg ziet vrijwel niemand zitten. Ook niet met de …

Lees meer »

Een realistisch alternatief voor de N65 ontbreekt

Bezorgd ben ik over de discussies die nu weer gevoerd worden over de N65. Dat brengt een oplossing niet dichterbij. Na 16 jaar planvorming ontbreekt nog steeds een alternatief voor de noodzakelijk herinrichting van de N65. Al in 2007 is Vught gehoord en de N65 opgenomen in het MIRT (Meerjaren …

Lees meer »

Paddentrek of paddenslagveld?

Na het inlopen van het Elzenburgpad voorbij de splitsing met de Hoevensestraat, staat de afschuw op het gezicht van menig wandelaar. Een waar slagveld is aangericht onder de overstekende padden, van de ene kant van het bospad naar de andere kant. Deze sluiproute van en naar de Hoevensestraat richting Bergshuizenseweg …

Lees meer »

Waterschapverkiezing 15 maart

Woensdag 15 maart vinden er verkiezingen plaats. Veel aandacht gaat uit naar de verkiezing voor Provinciale Staten, maar je gaat ook kiezen voor het (algemeen) bestuur van het Waterschap. Het is belangrijk dat je gaat stemmen. Waterschap de Dommel, waar het overgrote deel van Vught, Helvoirt en Cromvoirt in ligt, …

Lees meer »

Lage lasten of duurzaamheid?

Een van de stellingen van de Stemwijzer (www.dommel.nl/stemhulp) van de waterschapsverkiezingen vraagt om een keuze te maken tussen lage lasten of duurzaamheid. Jammer dat hier gesuggereerd wordt dat er sprake is van een tegenstelling. Duurzame keuzes blijken op termijn vaak de goedkoopste. Als inwoner kunnen we zelf direct kosten bij …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Na onze laatste publicatie stuurde B&W deze Raadsinformatiebrief. Bijgevoegd was een analyse van Pels Rijcken, de landsadvocaat, en een tijdpad. Uit dat tijdpad blijkt dat op 9 maart (fractievoorzitters) en op 23 maart (raad) nader overleg plaatsvindt. De analyse van Pels Rijcken adviseert opkrikken van het verworpen N65-plan als eenvoudigste …

Lees meer »

Een stem voor de Waterschappen, een stem voor je leven

De verkiezingen voor het Waterschap zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ben je 18 jaar of ouder en woon je in het werkgebied van ons waterschap, dan mag je stemmen op kandidaten voor het algemeen bestuur. De gemeente Vught ligt in het gebied van twee Waterschappen: Waterschap …

Lees meer »

Verbouwing rotonde Vijverbosweg-Esscheweg

De rotonde Vijverbosweg-Esscheweg wordt nu aangepast naar aanleiding van een verschrikkelijk ongeluk. De gemeente wil de veiligheid ter plaatse verbeteren. Een goed plan! De werkzaamheden zijn vorige week gestart en gereed in mei. De toegangswegen zijn hermetisch afgesloten. Ook de voet- en fietspaden. Je moet als voetganger en fietser maar …

Lees meer »

Wie betaalt de rekening?

Op Landgoed Beukenhorst ligt nu een robuuste dijk die Vught – ook bij extreme toekomstige situaties – beschermt tegen hoogwater vanuit de Essche Stroom. Waterschap De Dommel heeft hierbij intensief samengewerkt met de gemeente en de eigenaar van het landgoed. Over de noodzaak van dergelijke projecten verschillen politieke partijen die …

Lees meer »

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Na onze oproep aan mevrouw S. Otters-Bruijnen (PS) en de heer M. du Maine (B&W Vught) om nu wel echt samen te werken met belangengroepen, heeft inmiddels recentelijk een eerste verkennend gesprek met wethouder Du Maine plaatsgevonden. Daarin hebben we  allereerst uiteengezet waarom het net verworpen N65-reconstructieplan B&W Vught via …

Lees meer »

Participatie-moeheid in Vught?

Er lijkt een vorm van participatie-moeheid in Vught te zijn. Daarom heeft de gemeente een ‘Expertteam participatie’ opgericht waarbij 8 participatietrajecten zijn geëvalueerd. Het is bijzonder om te lezen dat de ambtelijke organisatie blijkbaar zelf echt niet doorheeft waardoor deze moeheid ontstaat. Daarom deze brief. Jarenlang voert de gemeente, met …

Lees meer »

Verbijsterd

Verbijsterd ben ik, en met mij de overgrote meerderheid van de inwoners van de Vughtse Hoeven, over het plan van de gemeente Vught om vier speeltuintjes in de wijken Vughtse Hoeven en Vijverhof op te offeren voor tijdelijke woningen. Aan welk brein is dit onzalige plan ontschoten? Verbijsterd ben ik …

Lees meer »

Bestemmingsplannen N65 vernietigd! Hoe verder?

Het jaar 2022 eindigde goed. U zult al wel gelezen hebben dat de Raad van State (RvS) de beide bestemmingsplannen N65 1 vernietigde. Daar zijn wij blij mee. Minder blij zijn wij met het feit dat de RvS onze naam het meest citeerde, liefst 135 keer op 158 pagina’s, maar om procedurele …

Lees meer »

Waar blijft de logica?

Heel Nederland maakt zich druk over stikstof. En terecht, want door een overmaat aan stikstof gaan sommige plantjes in Natura 2000- gebieden eerder dood. Dus zet de Raad van State (RvS) een streep door de bouwvrijstelling stikstof, want die voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Dat betekent niet dat er …

Lees meer »

Waar zijn de ouders?

Ik ben één van die mensen die een gruwelijke hekel heeft aan al die fietsers die zonder licht rondrijden, ook in de schemer na 8 uur ’s morgens; het hoeft niet altijd pikkedonker te zijn om er last van te hebben. Maar wat mij zo opvalt, is dat het behalve …

Lees meer »

Barst de N65 ‘bom’ nog dit jaar?

De tweede uitstelbrief van de Raad van State gaf aan dat de N65-uitspraak eind oktober 2022 zou komen. Omdat we eind oktober niets zagen komen, hebben we net als de gemeente gebeld met de RvS en we kregen telefonisch de mededeling dat nu de laatste puntjes op de i werden …

Lees meer »

Gemeente Vught staat er goed voor?

Donderdag 3 november werd de begroting 2023 in de Vughtse gemeenteraad behandeld. De kengetallen waarmee de gezondheid van de openbare financiën wordt uitgedrukt, staan allemaal op groen. Geen aanleiding, zo op het eerste gezicht, om zorgen over de toekomst te hebben. Toch zijn die er wel. Vught staat voor een …

Lees meer »

Oproep

In de maanden november en december 2022 ontvangt ieder huishouden 190 euro ter aftopping van de – mogelijk – hogere energierekening. Elk huishouden profiteert hiervan, ook mensen met hogere inkomens, die in feite deze staatssteun niet nodig hebben. Wellicht kunt u overwegen deze steun te bestemmen voor diegenen die noodgedwongen …

Lees meer »

Breek de spoorlijn tussen Den Bosch en Tilburg dan maar af

ProRail is een manier aan het zoeken om ter hoogte van de Lindelaan-Udenhoutseweg in Helvoirt een 40 meter hoge GSM-mast te plaatsen. Er zijn echter zoveel bezwaren ingediend, dat ProRail er voorlopig van af ziet. Misschien is beter om het gehele spoortraject tussen Den Bosch en Tilburg op te heffen. …

Lees meer »

In juli valt de bom. Nee dus! De ‘bom’ barst later!

Bij onze laatste berichtgeving gingen wij er nog vanuit dat de Raad van State in juli van dit jaar uitspraak zou doen over het al dan niet laten doorgaan van het N65 Reconstructieplan. Die verwachting werd gewekt doordat vrijwel alle zaken die bij de Raad van State dienen, binnen 3 …

Lees meer »

Toekomst Jeugd Aktief in gevaar

Als de Vughtse gemeenteraad zou besluiten een nieuw schoolgebouw op de parkeerplaats voor ‘Het Kwartier’ te realiseren, blijft er onvoldoende ruimte over voor Jeugd Aktief. De bouw zal ertoe leiden dat het terrein simpelweg te klein en onoverzichtelijk wordt. Hierdoor kan de veiligheid voor de kinderen niet meer worden gewaarborgd. …

Lees meer »

In juli valt de bom: RvS doet uitspraak inzake de N65-reconstructie

Met vele duizenden pagina’s papier en veel  dikke tegenstrijdige deskundigenrapporten, is het niet eenvoudig voor de Raad van State (RvS) om tot een uitspraak te komen. Vandaar dat die uitspraak nu naar juli is verschoven.  In ons bestuur is de stand  2 tegen 1:  twee bestuursleden menen dat het huidige …

Lees meer »

Vol goede moed, de toekomst tegemoet

De afgelopen jaren waren niet makkelijk. De coronapandemie heeft een grote invloed gehad op ons doen en laten, op ons leven én op ons samenleven. Sportclubs moesten dicht, muziek- en theatervoorstellingen konden niet doorgaan, een avondje stappen met vrienden was niet langer mogelijk, op ziekenbezoek bij vrienden of familie was …

Lees meer »

Ligt mijn fotoalbum soms bij ú op de plank?

Op Hemelvaartsdag werd het 55e Essche Bierpompfeest gehouden. In mei 1966 was het eerste bierpompfeest, waarbij mijn vader Graard Pijnenburg sr. als eerste onbezoldigde Essche biertapper werd geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester P.A. Smits. Voor mij als 13-jarige een bijzondere gebeurtenis, een gebeurtenis die zelfs landelijk aandacht kreeg in verschillende …

Lees meer »

Tegengaan van overmatige winst bij wederverkoop nieuwbouwwoningen

Bij het lezen over de bouwplannen voor de nu nog redelijk betaalbare 58 appartementen aan de Wolfskamerweg in Het Klaverblad van 6 april moest ik aan het volgende denken. Zo’n anderhalf jaar geleden is er in Vught een klein plan nieuwbouwwoningen opgeleverd. In prijzen variërend van 408.000 euro voor een …

Lees meer »

Honden aan de lijn in natuurgebieden

Van maart t/m juli is het broedseizoen voor veel dieren. Houd daarom honden zoveel mogelijk aan de lijn. Vooral in de natuurgebieden waaraan Vught zo rijk is, is dit van groot belang. Tijdens wandelingen in bijvoorbeeld de Vughtse Heide kom je regelmatig niet-aangelijnde honden tegen. Dat is niet alleen voor …

Lees meer »

Veilig en Gezond, N65 onder de Grond!

De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, heeft eindelijk de zittingsdatum bekendgemaakt voor het beroep tegen de twee N65-bestemmingsplannen, van de toenmalige gemeentes Vught en Haaren. De meervoudige kamer van de RvS trekt er drie dagen voor uit om alle beroepen te behandelen, en wel op 19, 20 en 21 april. …

Lees meer »

Bijna van het gas af zonder warmtepomp en infraroodpanelen

Ons huis dateert uit 1971. Drie groepen van 15A in de meterkast was top. Projecteer die installatie op 2022 en je ziet de beperkingen. Dat is ook de reden waarom wij 3 jaar geleden, toen we het huis kochten, de meterkast een upgrade hebben gegeven naar 3x25A met voldoende groepen …

Lees meer »

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Vrijheid en democratie zijn voor de Gestelse VVD vanzelfsprekend. De VVD heeft vijf liberale waarden. Dat is ons kompas en daar kun je op vertrouwen. Wij vertalen die waarden naar de Gestelse samenleving. Dat doen we onafhankelijk van de landelijke VVD. Vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid zijn drie liberale waarden die …

Lees meer »

‘Europese commissie verzaakt bij wetshandhaving’

Op 6 januari 2022 was op de voorpagina van het Brabants Dagblad het volgende te lezen: ‘Europese commissie verzaakt bij wetshandhaving’. Deze veelzeggende kop was gebaseerd op het rapport van twee Amerikaanse hoogleraren die de Europese wetshandhaving van de afgelopen decennia grondig hadden geanalyseerd. Titel van dit rapport: ‘Waar zijn …

Lees meer »

Ontheemd erfgoed

Goed idee van Henk Smeets en Het Klaverblad, om in een rubriek aandacht te besteden aan ontheemd erfgoed. Overigens is ‘ontheemd’ een moeilijk woord voor ‘eenzaam en verlaten’. Het object ís nog ergens, maar waar ? Het eerste rapport gaat al over iets dat er niet eens meer is. Dus …

Lees meer »

Mobiliteitsvisie Vught?

Op verschillende momenten werden inwoners van Vught de afgelopen tijd opgeroepen mee te denken over een nieuwe mobiliteitsvisie voor Vught. Op zich natuurlijk een prima zaak, maar het tijdstip komt alleen te vroeg. Wat is er namelijk aan de hand? Vorige week hebben wij kennis kunnen nemen van een onderzoek …

Lees meer »

Lichtvervuiling

Nu de kerstverlichting weer is opgeborgen, is het misschien de juiste tijd om eens na te denken over al dat overbodige licht in de nacht. De hele wereld praat over klimaat, natuur en milieu, terwijl we bij onze eigen achterdeur kunnen beginnen om een klein beetje bij te dragen aan …

Lees meer »

Verkeersveiligheid in Vught in gevaar

VughtParticipeert heeft ervoor gezorgd dat een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd is voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Hierbij zijn zowel de gevolgen van het project voor de reconstructie van de N65 als die van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) onderzocht. De conclusies zijn schokkend: er is géén integraal plan voor de consequenties voor …

Lees meer »

Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Moge het een jaar worden waarin de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) met een onafhankelijk oordeel komt over de wat ons betreft schrijnende tekortkomingen qua verkeersveiligheid veroorzaakt door de geplande N65-reconstructie. Zoals inmiddels als bekend mag worden verondersteld, ontstaan er volgens gerenommeerde verkeerskundigen niet alleen grote problemen op de nieuwe N65, …

Lees meer »

Vermiste poes Lulu doodgeschoten

Na een zoektocht van een week, waarin alles op alles is gezet om mijn vermiste poes Lulu te vinden, heb ik haar dood teruggevonden ca. 50 meter van mijn woning. Vervolgens heb ik haar naar de dierenarts gebracht om de doodsoorzaak vast te stellen en daar bleek dat ze een …

Lees meer »

Feestdag(en)?

Allereerst de beste wensen voor iedereen, velen zullen het dit jaar nodig hebben, gezien de vele crisissen in het land! Hopelijk heeft u genoten van de jaarwisseling. Wat mij het meest is bijgebleven en heeft verontrust, was de ongekende hoeveelheid vuurwerk en de gewelddadige explosieve kracht op oudejaarsdag. Natuurlijk waren …

Lees meer »

In ’t Groene Woud’ is geschiedenis

Veel oudere mensen kennen het nog van vroeger, het kleine oude cafeetje ‘Mieke van het Groene Woud’, bijna óp de rijksweg met nog zand op de vloer. Het maakte plaats voor de nieuwbouw in 1978. Modern, met veel meer ruimte en een groot parkeerterrein. Door het voortdurend groeiende aantal gasten …

Lees meer »

Politieke partijen verschuilen zich bij N65 achter RvS

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december besloot een groot deel van de gemeenteraad géén MER-onderzoek naar het N65-plan te laten doen. Alleen SP bleef consequent in haar afwijzing van het huidige plan voor de reconstructie. Waar sommige partijen zich in het verleden uitspraken tegen de reconstructie, verscholen hun raadsleden zij …

Lees meer »

Een nieuwe Lidl moet beter kunnen!

Deze week neemt de gemeenteraad een beslissing over het bestemmingsplan voor het ‘Hart van de Baarzen’. Dit is de zone tegenover de Lidl-supermarkt, waarop niet alleen woningbouw en een uitbreiding voor de bestaande school gerealiseerd moeten worden, maar ook de nieuwbouw van Lidl. In de buurt zijn veel bezwaren gerezen …

Lees meer »

Verkeersonderzoek naar gevolgen vergroting Lidl ontbreekt

In de gebiedsvisie ‘Hart van de Baarzen’ krijgen de gevolgen van een vergrote supermarkt voor verkeer en parkeren niet de aandacht die noodzakelijk is. Dat is nodig om dit voorstel te kunnen beoordelen. De bouwverordening stelt als voorwaarde aan een bouwplan dat gewaarborgd moet worden dat voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn …

Lees meer »

Zeg JA tegen het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage N65

Al jaren roepen burgers en belangengroepen op om een Milieu Effect Rapportage (MER) te laten uitvoeren en nu ligt er een uitgelezen kans. Zowel de gemeente Vught als de gemeente Haaren heeft in het verleden procedurele fouten gemaakt. Zoals de wet namelijk voorschrijft, moet er bij grotere projecten onderzocht worden …

Lees meer »

Voorrang verlenen huisvesting vergunninghouders (3)

De heer Blenkers reageerde in Het Klaverblad van 1 december op een door mij ingezonden brief, waarin ik uitlegde dat gemeente Vught géén verplichting heeft om vergunninghouders voorrang te verlenen bij huisvesting, maar daar blijkbaar toch voor kiest. Blenkers stelde de vraag wat dat uitmaakt, als Vught ook een taakstelling …

Lees meer »

Ontsluitingsweg PI, niet tijdelijk maar permanent!

Met vreugde én verbazing heeft Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) kennisgenomen van de Kamerbrief van demissionair minister Sander Dekker van 22 november en de berichtgeving in de media hierover. In deze brief wordt met stelligheid aangegeven dat het besluit is genomen om een tweede ontsluitingsweg naar de PI Vught te realiseren. …

Lees meer »

Is dit energietransitie in Vught?

Het is lachwekkend te lezen dat wethouder Van de Ven blij is met een motie om volgend jaar 200 panelen te realiseren op gemeentelijke gebouwen. Dit staat gelijk aan 20 huizen!! Over goed voorbeeld gesproken. Als dan ook nog de ambtelijke bezetting met 2 medewerkers moet worden uitgebreid, is het …

Lees meer »

Laat de Baarzen een mooie woonwijk blijven!

Met 5 supermarkten wordt ons dorp Vught al heel goed bediend. De Lidl in Vught-Zuid heeft een functie voor de buurt. De gemeenteraad van Vught is niet verplicht om mee te werken aan de plannen voor verplaatsing én uitbreiding van deze supermarktketen. Verplaatsing mét een forse uitbreiding van de supermarkt …

Lees meer »

Gemeenten moeten statushouders wél woonruimte bieden

In een ingezonden brief in Het Klaverblad van 17 november over de huisvesting van status- of vergunninghouders schrijft D. van Stratum dat de gemeente vergunninghouders géén voorrang meer bij huisvesting hoeft te geven. Die informatie klopt niet of is ietwat te kort door de bocht. Gemeenten krijgen nog steeds ieder …

Lees meer »

Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Net als gewone mensen en bedrijven moeten overheden soms moeilijke beslissingen nemen in onoverzichtelijke situaties. Maar bij de N65 is geen sprake van een onoverzichtelijke situatie en zijn keiharde argumenten en betrouwbare cijfers aanwezig. En toch dramt de overheid door op het door I&W afgedwongen pad om zonder de voorgeschreven …

Lees meer »

Gemeente hoeft statushouders géén voorrang te geven

In het artikel ‘Hoe lang moeten Vughtenaren nog wachten op sociale huurwoningen?’ in Het Klaverblad van 3 november wordt de indruk gewekt, dat de gemeente Vught geen andere keuze heeft, dan statushouders een sociale huurwoning aan te bieden, waardoor mensen op de wachtlijst het nakijken hebben. Dat is niet juist, …

Lees meer »

Pensionado’s brandweer op bezoek in Poolse Buk

Op donderdag 21 oktober jl., ruim 29 jaar na ons 1e bezoek in Buk in juni 1992, vertrokken voormalige brandweermannen van de Vrijwillige Brandweer uit Sint-Michielsgestel, naar het Poolse Buk. Na vele bezoeken over en weer, op uitnodiging en privé, gingen wij, 4 brandweerpioniers van het eerste uur, op weg …

Lees meer »

Woningbouw voor senioren in Vught

In Het Klaverblad van 29 september las ik een ingezonden brief over het besluit van de gemeente een Lidl XXL te laten vestigen op een plek waar woningbouw (voor senioren) beter had gepast. Ja dat is toch ongelofelijk gezien de huidige leegstand van winkelruimtes en wat er nog extra gepland …

Lees meer »

de dorpsdichter heeft wat te zeggen

de dorpsdichter vraagt niet naar de kleur van je ogen niet of je vegetariër bent bedachtzaam of eerder bevlogen ik vraag niet naar je politieke kleur voorkeur in de liefde of je gelukkig bent begiftigd met een slecht humeur – dat past niet in de poëzie – ik ben er …

Lees meer »

Actueel beleid voor detailhandel ontbreekt in Vught

Een actueel beleidskader om de gewenste ontwikkeling van winkelcentra in Vught te beoordelen ontbreekt al geruime tijd. Dat is nodig om b.v. te beoordelen of de verplaatsing en de vergroting van de Lidl naar 2000 m2 aanvaardbaar is en in het belang van Vught. Sinds 2012 hebben rijk en provincie …

Lees meer »

Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Wat doe je als overheid als met scherp wordt geschoten om een eind te maken aan het ondoordachte N65-reconstructieplan? Een dom plan dat alle inwoners van Vught en Helvoirt dwingt te blij­ven wonen onder de rook van een snelweg zodat honderden Vught- en Helvoirtenaren voortijdig blijven overlijden na voorafgaande gezondheidsproblemen. …

Lees meer »

Laten we álle ‘Goudzoekers’ gewoon omarmen!

Vanuit mijn werk als coördinator bij de vrijwilligersorganisatie Humanitas in Den Bosch hoor ik aan de keukentafel regelmatig de verhalen van mensen die hun moederland zijn ontvlucht. Ik zie het verdriet, de pijn en de impact op het gezicht. Ik hoor de verhalen en tegelijkertijd zie ik de mens met …

Lees meer »

Er waait een frisse wind door de Vughtse politiek

Sinds 1 januari bestaat onze gemeente uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Dat betekent ook een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe coalitie van D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Terwijl door corona het openbare leven grotendeels stil kwam te liggen, was de Vughtse politiek juist …

Lees meer »

Veel regen in juli 2021

In de maand juli 2021 is er een paar dagen veel regen gevallen. Het water in de sloten en vijvers bij ons in de buurt stond wel 50 cm hoger. Als het water zo hoog mocht blijven staan, hadden we heel wat kilometers natuurlijke oevers erbij. Zover is het nog …

Lees meer »

Laatste stap voor Den Hoek

U zult het misschien wel in de krant hebben zien staan: “Vughtse gemeenteraad gaat akkoord met een plan voor Den Hoek.” Een belangrijke stap, omdat hiermee de laatste hand wordt gelegd aan Den Hoek in Helvoirt waarover al sinds 1995 gesproken wordt. Omdat het plan onder de nieuwe gemeente nogal …

Lees meer »

Let op ’t wegdek!

Het is toch wel een heel apart bordje: Let op ’t wegdek! Het staat bij de kruising Bergenshuizensestraat, Pickensteeg, Esschebaan. Als er had gestaan ‘Let op slecht wegdek!’ dan is er maar één keus: je kunt van alles en nog wat verwachten maar het zit onder je voeten of wielen …

Lees meer »

Sint-Michielsgestel verdient meer SP

Beste inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel, Een sterke en zichtbare SP is nu harder nodig dan ooit, óók in onze gemeente Sint-Michielsgestel. Denk aan goede en menselijke lokale zorg, aan verantwoord en planmatig bouwen als het antwoord op de woningnood. Ook hier willen we inspraak bij de komende energietransitie, en …

Lees meer »

Afscheid Pastor James

De Bisschop van ’s-Hertogenbosch – mgr. G. de Korte – heeft met ingang van 1 augustus pastor James benoemd tot pastoor van de parochie ‘de Goede Herder’ in Mill en omstreken. Van de twaalf jaar dat pastor James in Nederland is, heeft hij tien jaar in onze parochie Edith Stein …

Lees meer »

Naam ‘Progressief Vught’ niet nieuw!

Beste mijnheer Vrensen, ik las in het Brabants Dagblad en Het Klaverblad, uw bericht over de oprichting van een nieuwe partij in Vught. U koos daarvoor ‘Progressief Liberaal Vught’ kortweg ‘Progressief Vught’ als naam voor deze partij. Ik was zeer verbaasd dit te lezen. De keuze voor deze naam getuigt …

Lees meer »

Stop met afgeven kapvergunningen!

Elke keer als ik weer een toelating voor bomenkap in Het Klaverblad zie, bekruipt me een gevoel van onbehagen. Natuurlijk gun ik iedereen het licht in de tuin, maar er zijn goede redenen om in plaats van bomen te kappen juist bomen bij te planten. Overtuigend bewijs in recente wetenschappelijke …

Lees meer »

Een aangrijpend filmhuisdrama

Voor mij jeugdsentiment. Ruim 50 jaar geleden met de Willibrordusschool een keer naar de bioscoop in Rozenoord geweest. Ik herinner me een zeer aangrijpende film over poolreizigers, die het niet allemaal overleefden. Deze foto symboliseert voor mij het gevoel wat ik toen als kind ervaarde. Paul van Amelsfoort

Lees meer »

In memoriam Hans van der Velden

Ook ik bewaar goede herinneringen aan deze symphatieke, hardwerkende en hartelijke man. Toen ik 40 jaar geleden in Vught kwam wonen, werd ik al snel benaderd om zitting te nemen in de redactie van ‘Kerkvenster’, dat was destijds het parochieblad van de Pauluskerk. Ik heb er jaren in gezeten met …

Lees meer »

In memoriam Hans van der Velden

Wat hebben we gelachen. In 2004 was Hans al even lid van de club en werden Hans, Paul Croonen en ik, tijdens een kennismakingssessie boven bij de hockeyclub benaderd of wij niet de redactie wilden vormen van het clubblad ‘Ons Buiten’, van wat toen nog MOP-Golf werd genoemd. Wat schetst …

Lees meer »

Mijn herinnering aan Hans

Als ik aan Hans van der Velden denk, of met iemand over hem praat, met Vughtse ondernemers of privé, altijd valt het woord ‘aimabel’. Hans was dan ook een ‘mensen-mens’ pur sang; hij genoot zichtbaar van zijn bezoekjes buiten kantoor en bijeenkomsten ten faveure van ‘zijn’ Klaverblad. Hij zette zich …

Lees meer »

Straatverlichting niet op orde

Woensdagavond 16 juni, in de schemering en later in de duisternis, heb ik een fietstocht gereden van langer dan een uur. Achter het Jeroen Bosch Ziekenhuis langs, in het donker de Deutersestraat (nabij de Moerputtenbrug) en daarbij andermaal ervaren dat het bijzonder hinderlijk is dat tegemoetkomende automobilisten erg lang hun …

Lees meer »

Alweer gemeente Vught

Er is een vergunning afgegeven om de Peperstraat (aan de Marktveld-zijde), te gebruiken als terras. Ik fiets, komende vanaf de Taalstraat door de Peperstraat, naar mijn garage toe. Zondag reed ik bijna een gast plat toen ik vrolijk de hoek om kwam, me nergens van bewust. Het argument van gemeente …

Lees meer »

Afval in de prullenbak!

Er wordt in het weekend en doordeweeks veel gebruikgemaakt van het basketbal-, voetbal- en speel- of sportveld aan het Bisschop Zwijsenplein. Hartstikke fijn en gezellig. Ook de kinderen van de Lichtstraat spelen onder schooltijd in de pauzes graag op het veld. Maandag 31 mei echter, zagen zij dat er héél …

Lees meer »

VluchtelingenWerk Nederland en de gemeente Vught

De schrik sloeg me om het hart toen ik het bericht las over het voornemen van de gemeente Vught, om de subsidie aan VluchtelingenWerk over te hevelen naar meer aan de gemeente gebonden voorzieningen. VluchtelingenWerk is een landelijke organisatie die op grote schaal en over jaren ervaring heeft met de …

Lees meer »

Onderzoek de tunnel

In toenemende mate wordt duidelijker dat de voorgenomen reconstructie van de N65 een ernstige aantasting gaat betekenen van de leefbaarheid en veiligheid binnen ons eigen Vught. Vasthoudend aan een eenmaal ingeslagen weg, zonder zicht op alle consequenties daarvan, heeft de gemeenteraad in meerderheid ingestemd met de plannen zoals deze tot …

Lees meer »

Speeldoos

Geacht college van B&W, gemeenteraad, bestuur van de Speeldoos en alle anderen die besluiten nemen over de Speeldoos en het nieuw te bouwen SCC. U bent allemaal bijgepraat n.a.v. het rapport van adviesgroep Synarchis over de Speeldoos, hoeveel duidelijker wilt u horen dat de Speeldoos gewoon voldoet en dat iedereen …

Lees meer »

Discriminatie van een Oldtimer (2)

Ik las met verbazing het stukje [zie hier, red.] van Martin van den Bosch over de controle van de politie. Van den Bosch moet die bekeuring aanvechten. Als je lampje kapot is en je hebt reserve bij je dan mogen ze geen bekeuring uitschrijven. Of de dienstdoende agent helpt, of …

Lees meer »

VughtParticipeert reageert gedeputeerde Van der Maat

De voorzitter van VughtParticipeert heeft gereageerd op het antwoord van Gedeputeerde Van der Maat (VVD) op een mail van VughtParticipeert d.d. 18 april. Dat antwoord hebt u in Het Klaverblad van 19 mei kunnen lezen. Voorzitter Helmer schrijft: Met onze mail hebben wij u, op indringende wijze, proberen duidelijk te …

Lees meer »

Vogelparadijs in de tuin?

Om vogels een beter leven te geven, kun je de tuin vogelvriendelijk maken. Toen we ons huidige huis kochten, hebben we meteen een vijver aangelegd met wat stapstenen. Hier kunnen de vogels drinken en badderen. De stenen staan een klein beetje schuin, zodat bij wisselende waterstanden het waterniveau altijd goed …

Lees meer »

Waar een wil is, is een tunnel

Al maanden volg ik met interesse de briefwisselingen in het Klaverblad rondom de beoogde reconstructie van de N65. Het blijft mij steeds verbazen dat binnen het gemeentebestuur geen plannen worden gesmeed om alsnog over te gaan op de tegenwoordig wél betaalbare ondertunneling. Er wordt echter vastgehouden aan de actuele plannen, …

Lees meer »

Veilig en Gezond N65 onder de Grond! Ons Leven gaat Voor!

De N65 schermutselingen met de gemeente Vught en de provincie gaan door. Onder het politiek beladen woord (de)’sensibiliseren’ geeft het Comité de nieuwe coalitie (en GS Brabant) een goed maar wat ironisch geformuleerd advies mee voor het hoofdpijndossier N65. Dit N65-reconstructieplan is van de zotte. Door deze 180 Mio te …

Lees meer »

Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Interessant om te zien hoe de politiek problemen meent te moeten oplossen. In Vught de afgelopen weken twee N65-schermutselingen. Allereerst de zitting bij de Raad van State (RvS) op 2 maart over 7 verzoeken het N65-bestemmingsplan voorlopig te schorsen, in elk geval totdat uitspraak is gedaan in de hoofdprocedure. In …

Lees meer »

Discriminatie van een oldtimer

Op woensdag 12-05-2021, omstreeks 16.00 uur, kregen wij een stopteken van de politie op de Vijverbosweg locatie parkeerhaven plattegrond gemeente Vught. Ter plaatse aanwezig twee agentes en een agent. De doelstelling: rijbewijs- en kentekencontrole en eventuele gebreken aan de auto. De auto, een Toyota Corolla, bouwjaar april 1991, een oldtimer …

Lees meer »

Het bestaat nog!

Dinsdagmorgen loop ik voor een paar boodschapjes van Eikendonck naar Albert Heijn op de Marktveldpassage. Een moeizame wandeling, doordat ik (tijdelijk) slecht loop. Aangekomen bij AH merk ik dat ik mijn portemonnee ben vergeten! Mijn 1e gedachte: ik wacht tot ik een bekende zie, want terug is geen optie! Ik …

Lees meer »

Kunt u mij de weg naar logica vertellen meneer?

Op woensdag 28 april jl. las ik in Het Klaverblad dat de gemeente Vught haar inwoners uitnodigt om na te denken over een nieuwe Mobiliteitsvisie van Vught voor de periode 2021 -2035. Begrijpt u het nog? Er is een project in gang gezet dat 180 tot 200 miljoen gaat kosten …

Lees meer »

Van het gas af, hoe simpel kan het!

Vandaag las ik een artikel in de krant over infrarood panelen waarmee je eenvoudig van het gas af zou kunnen. Ik denk dat deze uitspraak te voorbarig is omdat je vele infrarood warmtepanelen moet plaatsen om het warm te krijgen en daarmee nog geen warmwater kan produceren. Waarom mijn interesse …

Lees meer »

Bewonersenquête de Speeldoos

In alle lokale media hebt u kennis kunnen nemen van de bewonersenquête die de Speeldoos heeft uitgezet onder de bevolking van Vught, Helvoirt en Cromvoirt, zodat bewoners hun wensen over het toekomstige sociaal-cultureel centrum kenbaar kunnen maken. De Speeldoos vindt het belangrijk dat inwoners hun wensen kenbaar kunnen en wij …

Lees meer »

Nederland kapt relatief méér bomen dan Brazilië

Nederland is een van de minst bosrijke landen van Europa, alléén Malta en IJsland hebben nog minder bos. Slechts 10 procent van Nederland is bos. De laatste tien jaar zijn er ook meer bomen gekapt dan dat er nieuwe bijkwamen: Nederland kapt zelfs relatief meer dan er in Brazilië jaarlijks …

Lees meer »

Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Interessant om te zien hoe de politiek problemen meent te moeten oplossen. In Vught de afgelopen weken twee N65-schermutselingen. Allereerst de zitting bij de Raad van State (RvS) op 2 maart over 7 verzoeken het N65-bestemmingsplan voorlopig te schorsen, in elk geval totdat uitspraak is gedaan in de hoofdprocedure. In …

Lees meer »

Pvda-GL over bomen en zorgen

Stond de lente nu wel of niet voor de deur? Nog maar kort geleden had u me wijs kunnen maken dat het zomer was. Doch begin vorige week stond ik de schaatsen alweer bijna in te vetten, ware het niet dat de kleurrijke bloesems nog net niet verdwenen waren onder …

Lees meer »

Open brief aan gedeputeerde Christophe van der Maat over N65 en stikstof

Onderstaande brief is zondag 18 april 2021 aan gedeputeerde Christophe van der Maat gestuurd. Betreft: Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65 Datum: 18 april 2021 Geachte heer van der Maat, in de ‘Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65’ van 12 april 2021 lezen wij dat u heeft vastgesteld dat de …

Lees meer »

Doe mee In Vught met groene energie

Even wat vooraf: de gemeente Vught heeft een taak gekregen om groene energie in ‘snelwegtempo’ in te voeren. Snelheid bereik je niet op een 3-wieler geschikt voor een beginner, maar in een Max Verstappen-tempo op een circuit zonder belemmeringen. Vrijwillige medewerking van burgers, bedrijven, verhuurders, etc., zorgt voor snelheid in …

Lees meer »

DePetrus

Dromen over verwonderde toeristen een slechtvalkjong lezers en de geur van koffie McDonald’s en een galg over dansende kinderen biljarters, scholieren en cursisten wakker worden soepel en gastvrij de poorten openen De vlaggen hangen uit! Mariet van den Boer-Maas

Lees meer »

Gepokt en gemazeld, gebeukt en gehagend

Gepokt en gemazeld = zeer bedreven, zeer doorkneed, zeer goed thuis zijn in. Letterlijk wil gepokt en gemazeld dus zeggen dat iemand de kinderziekten (de pokken en de mazelen) heeft gehad én overleefd. In het artikel over de eerste sleutels in de Grote Zeeheldenbuurt (BD 31-3-2021) stond bij ‘Veel Groen’ …

Lees meer »

Nieuwe baasjes?

Onlangs mocht de hond van mijn zoon weer ’n nachtje logeren. Een welkome afwisseling om ’n keertje meer een ommetje te maken, want zo vaak komen we de deur niet meer uit. Achter ons huis en op de Molenakker zijn prachtige grasveldjes aangelegd, die ook dienst lijken te doen als …

Lees meer »

DNA Cromvoirt wordt aangetast door plannen voor ‘leisure village’

Een prachtig verhaal onlangs in het Brabants Dagblad. Bas van de Ven presenteert een plan voor een fikse opwaardering van het bos- en heidegebied rondom de IJzeren Man en voormalige camping Fortduinen (De Vondst). Bert Huls, de door Van de Ven ingehuurde landschapsarchitect, wil de Cromvoirtse dijk herstellen, het moeras …

Lees meer »

WOZ@Vught.nl

Het zal iedereen wel eens verbazen dat de waarde van je huis ineens is gestegen naar een waarde waarvan je denkt: “Hoe komen ze erbij?” Na een vergelijkend onderzoek op basis van het taxatieverslag van de woning, blijft de verbazing bestaan, hetgeen soms leidt tot het indienen van een bezwaar …

Lees meer »

Opruimen troep

Stamt de mens van de aap af? Over het algemeen laten dieren alles wat ze niet meer nodig hebben, direct vallen. Zie een aap die een banaan eet: het binnenste van de banaan wordt opgegeten en de schil ter plekke weggegooid. De mens heeft zich in de loop van de …

Lees meer »

Soms is vrijheid goed, maar meestal is regie beter

In 2017 werd in Het Klaverblad een artikel gewijd aan een nieuwe woonwijk langs de Esscheweg: Binnenkort krijgt Vught er een lommerrijke woonwijk bij. De weilanden van de voormalige manege Vughtse Hoeve aan de Esscheweg worden door de provinciale ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte omgevormd tot een woonwijk met 42 ruime percelen voor …

Lees meer »

N65, droom of nachtmerrie?

Onder de kop ‘Het wordt stiller aan de N65’ kondigde de gemeente Vught op haar informatiepagina vorige week maatregelen aan om in de toekomst tot een stillere N65 te komen. Cynischer kan het bijna niet. In welke droomwereld leeft ons gemeentebestuur eigenlijk? Zij besluiten een halfopen snelweg door Vught aan …

Lees meer »

Is-ie er of is-ie er niet?

De nachtmerrie van het nieuwe Vughtse college moet dit weekend wel zo’n beetje compleet geweest zijn, als we het hebben over de Jagersboschlaan. Zo’n twee weken geleden plaatste een ambtenaar op eigen initiatief waarschuwingsborden voor overstekende dassen op de Jagerboschlaan. Dieren die er volgens de geraadpleegde experts van de gemeente …

Lees meer »

Omwonenden Beweegzaal De Springplank door rechter in gelijk gesteld

Vanaf september 2016 waren wij, omwonenden van de basisschool De Springplank, betrokken bij de voorbereiding van de bouw van een beweegzaal. Er lag een mooi plan, dat ieders instemming had. Maar na maanden radiostilte presenteerde het toenmalige college plots een sterk versoberd en uitermate lelijk ontwerp. Het plan werd in …

Lees meer »

Veel meer fouten in stikstofberekening N65!

Lazen we onlangs dat bij het berekenen van de stikstofuitstoot na de uitvoering van de N65 Reconstructie men de toename, als gevolg van het weghalen van stoplichten, van 2.000 auto’s en 300 vrachtauto’s per etmaal vergeten had mee te nemen in de berekeningen, men heeft ook veel andere oorzaken niet …

Lees meer »

Gedaver

Zij lieten ons dromen Winter zou er nooit meer komen Profeten aan tafel bij o.a. Jinek Maken half Nederland gek Heel veel groen gedaver Nijpels voorop en Klaver Nul op de meter van het gas in Europa volledig uit de pas Inmiddels staat alvast Het netwerk is overbelast Landschap en …

Lees meer »

Zienswijze samenwerking omroepen Vught

Donderdag 4 februari werd in de Commissie Bestuur & Samenleving gesproken over de toekomstige omroeplicentie voor Vught. Het was een opiniërend debat, zodat raad en college afspraken konden maken over de kaders waar een nieuwe omroep voor Vught aan moet voldoen. Enkele politieke partijen maakten van de gelegenheid gebruik hun …

Lees meer »

N65 Het echte verhaal; MKBA voor dummies

In 2009 ging Vught voor een volledige ondertunneling. Nu, 12 jaar later, worden we opgescheept met een open tunnelbak waar niemand iets aan heeft, ook het Rijk niet. Volgens het verplichte, door 2 externe bureaus gecontroleerde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de kosten veel hoger zijn dan de baten. Letterlijk geeft dit …

Lees meer »

Kiezersbedrog of boter op het hoofd?

Wie wist of had moeten en kunnen weten dat er, met het vaststellen van het bestemmingsplan N65 in mei 2020, geen weg meer terug was? Hooguit was er voor belanghebbenden nog een gang naar de bestuursrechter mogelijk. Maar een opschortende werking zou ook dat niet hebben. Dat is de centrale …

Lees meer »

Nu kunnen we weer ballen tegen het hoofd verwachten!

Bij de woonvorm aan het Bisschop Zwijsenplein 38 in Vught is medio 2014 een hek van ongeveer 5 meter hoog geplaatst verder van de woonvorm af, want daarvóór werden er met grote regelmaat ballen op het terras van de woonvorm voor blinden en slechtzienden geschopt door de voetballende jeugd. Nu …

Lees meer »

Miljoenen-gesteggel versus gezond leefmilieu

Het is werkelijk verbijsterend te constateren dat het Vughts college slechts weet te reageren op een berekening die ‘Vught Participeert’ neerlegt over een haalbare tunnelvariant. Een variant, die voor in- en aanwonenden van Vught en ook Helvoirt zó veel méér te bieden heeft dan de huidige VKA+ variant voor de …

Lees meer »

Schandalig

Gisteren [11-01, red.] hoorde ik het bericht dat er vaccins gegeven zijn aan medewerkers van zorginstellingen, die hierop geen recht hadden. Het zou gaan om kantinemedewerkers en kantoorpersoneel. Dat de verpleegkundigen van IC’s en Covid-afdelingen en ook de medewerkers van verpleeghuizen en thuiszorg, die nauwe contacten onderhouden met bewoners en …

Lees meer »

Hoogbouw komt voor de val

Het is duidelijk dat de bezwaarmakers glansrijk verloren hebben bij de hoorcommissie m.b.t. de hoogte van de nieuwbouw op het Marktveld. Maar, zij geven zich nog niet gewonnen en beraden zich over te nemen stappen. ‘Goed dat er iets gebeurt met de Marktveldpassage, maar het moet er wel beter op …

Lees meer »

Veilig en Gezond N65 onder de Grond!

Met dank aan iedereen die ons stemadvies gevolgd heeft, is nu mogelijk een politieke aardverschuiving op komst in Vught. De 5 zetels van D66 en de 3 van het CDA leiden tot een meerderheid indien D66 kans ziet een coalitie met VVD en/of PvdA-GL te vormen. Uit het recente formatieadvies …

Lees meer »

Wintertafereel

Op zondag 13 december stapte ik op de fiets naar Cromvoirt om een ochtendwandeling te maken. Zo gauw ik de IJzeren Man was gepasseerd, stonden auto’s geparkeerd in de berm in aantallen die me deden denken aan een groots opgezette markt. Ik werd ingehaald door fietsers op wandelschoenen en reed …

Lees meer »

Open brief aan burgemeester Van de Mortel

Hierbij richt ik me in een open brief persoonlijk tot u met een dringend verzoek, nee ik smeek u om aandacht te besteden aan de onaanvaardbare verkeerssituatie in de driehoek Lidwinastraat/Moleneindstraat/Willibrordusstraat. Dit probleem is zeker al 10 jaar bekend bij de gemeente, maar ondanks alle eerdere verzoeken, meldingen en toezeggingen …

Lees meer »

Speelbal

Onze Speeldoos is een markant en degelijk gebouw dat alle kwaliteiten en functies in zich heeft om te voldoen aan haar culturele doelstelling. Het verdient daarom een goede en betaalbare opknapbeurt en géén afbraak en vervanging. Als speelbal dreigt zij het slachtoffer te worden van voorgaand politiek spel, wanneer geldverslindende …

Lees meer »

De stad slaapt nog, Eric niet

Op een koude, donkere, vroege herfstochtend hoor ik vanuit mijn slaapkamerraam een stem en zelfs een lachdie ik herken. Dat is Eric, de achtenvijftigjarige, vrolijke man met een bakfiets en een sigaar in zijn mond. Eric is bijzonder, geen doorsnee man, hij is spastisch geboren en werkt al jaren als …

Lees meer »

Vind alleen ik dit jammer?

In een brief van de gemeente Haaren 7 oktober 2020, wordt aangegeven dat er per 1 januari 2021 een aantal veranderingen gaat plaatsvinden in de afvalinzameling. Verwezen wordt naar een folder waarin de gemeente Vught de regeling toelicht. Bij het hoofdstuk Groeninzamelpunt wordt gemeld dat de inzameling van tuinafval op …

Lees meer »

Open brief aan de informateur in Vught

Sinds zijn oprichting in 2012 is de vereniging Samen voor Vught (SvV) actief om de inspanning van het college van B&W te ondersteunen bij de aanpassingen aan het spoor. Hetzelfde geldt sinds 2006 voor vereniging Platform Vught Structureel (PVS), die zich inzet om een goede inpassing van de veranderingen aan …

Lees meer »

Gemeente Vught en VughtParticipeert hebben tunnelvisie

De gemeente Vught, samen met de provincie en Rijkswaterstaat, lijden al jaren aan tunnelvisie. Zij weigeren links en rechts te kijken naar oplossingen die in het belang zijn van de gehele samenleving. De tunnelvariant werd vele jaren geleden afgewezen, op basis van toen heersende meningen en beperkingen. Beperkingen waaraan tot …

Lees meer »

Stop Geweld Tegen Vrouwen

Toen ik in mijn eerste huwelijk met geweld in mijn relatie te maken kreeg, dacht ik nog dat dit een uitzondering was. In een tv-programma van deze week zag ik een vrouw die haar verhaal vertelde en ik schrok, dit was ook mijn verhaal, maar dat is nu meer dan …

Lees meer »

Verbazing

Soms glij je van je stoel van verbazing! Bijvoorbeeld de ochtend dat niet Hillary Clinton de verkiezingen had gewonnen maar die malloot van een Trump. Diezelfde verbazing trof mij bij het bericht in Het Klaverblad van woensdag 18 november onder de titel ‘Woningbouw voor ouderen bij het Moleneindplein’. Hierin werd …

Lees meer »

Gemeentelijke financiën en de magie van Helvoirt

In het BD van 29 oktober oppert de heer Versteeg, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, om de leegstand in het gemeentekantoor te gelde te maken. “Door het kantoor te verkopen en ruimte terug te huren, kunnen we mooi een stukje van de schulden aflossen.” En schetst de heer Du Maine, fractievoorzitter VVD: …

Lees meer »

Italiaanse toestanden of Russisch roulette? Stem slim, stem wijzer!

Afgelopen dinsdagavond 10 november werd er door Vught Participeert een politiek café georganiseerd waarbij alle zes lijsttrekkers van de gemeente Vught op 18 stellingen moesten reageren om zodoende de kijker te helpen de juiste keuze te maken op 18 november. Alhoewel het een informatieve avond werd bleef bij mij toch …

Lees meer »

Hoe zat dat ook weer met Theater de Speeldoos?

Weet u het nog? Hoe College en Raad onbeschaamd Theater de Speeldoos in Vught onderuithaalden? Ze, de partijen in de Vughtse gemeenteraad, hebben het er niet zo over in deze verkiezingstijd: een evaluatie van hun politieke gedrag in de afgelopen ‘regeerperiode’. En zeker niet over het Speeldoosdossier. Want je kunt …

Lees meer »

Ter herinnering

Met de verkiezingen in aantocht groeide bij mij de behoefte het een en ander in herinnering te brengen. Na een maandenlang lopend conflict besloot de gemeenteraad om de prestatiesubsidie voor de Speeldoos geheel af te bouwen naar nul euro. De Speeldoos zou niet transparant zijn geweest in de verantwoording van …

Lees meer »

Meteoriet N65-R komt op ons af!!

Beste Vughtenaar, Helvoirt- en Cromvoirtenaar en andere belanghebbenden, De meteoriet, metafoor voor de N65 Reconstructie, zal Vught en de Vughtenaren heel hard raken en niet alleen in de portemonnee (gemiddeld gezin betaalt minimaal € 5.000). Doordat er veel toe- en afritten verdwijnen waaronder belangrijke aansluitingen van en naar Den Bosch …

Lees meer »

Inspraak: Hart van de Baarzen op de schop

De afgelopen weken hebben wij het hart van onze Vughtse wijk De Baarzen aan het Bisschop Zwijsenplein zien veranderen in een beweegplein. Via MOVE Vught zijn wij hiervan, tijdens een vliegensvlug traject, op de hoogte gesteld en gehouden en hebben we als bewoners mogen stemmen over de uitvoering van dit …

Lees meer »

Mastodont van 16 meter hoog aan het Marktveld

‘Eindelijk gaat er wat gebeuren met de oude Marktveldpassage’, zullen veel Vughtenaren denken. Bijna niemand heeft in de gaten dat de plannen voor de nieuwbouw flink zijn veranderd. Aan de kant van het gezellige plein staat sinds kort een gebouw van 15,78 meter hoog gepland. Deze mastodont werpt straks zijn …

Lees meer »

Pas op met pronkende vliegenzwammen op de Hertoglaan

Afgelopen maandag kopten de tv-journaals dat de plaats Nijeveen in Drenthe, misschien wel het Nederlands record vliegenzwam op zijn naam heeft staan. Ja een heel grote: 30 centimeter was hij gemeten. Maar de vliegenzwam is al meteen flink aan het krimpen. In één dag was deze reusachtige zwam al vier …

Lees meer »

Nieuwe actie TV Bergenshuizen: najaarslidmaatschap

Na de zeer succesvol verlopen zomerlidmaatschapactie van Tennis- en padelvereniging Bergenshuizen (bijna 200 nieuwe leden) is er nu een nieuwe actie: het najaarslidmaatschap. Voor € 50 kan men lid worden tot en met maart 2021. Voor dit bedrag kan men gebruikmaken van alle faciliteiten van TV Bergenshuizen (zover deze open …

Lees meer »

Hallo Esschenaren

U zult wel denken, die zal wel iets schrijven. Nou bij dezen! Binnenkort, jawel op 18 november, moeten we gaan stemmen. Waarom? Boxtel komt vanaf januari bij Esch. Nou moeten wij zorgen dat we als Esch in de gemeenteraad worden vertegenwoordigd. Dat lukt alléén als we er met zijn allen …

Lees meer »

Voedsel zoekende ganzen zorgen voor onveilige Hertoglaan

Wonen aan de Luybenstraat is heerlijk. Zeker nu de vele bomen zich tooien in steeds mooiere herfsttinten. Verder zien de bewoners op de Hertoglaan overdag wat bedrijvigheid. Regelmatig wagen de grote Canadese ganzen de oversteek van de Hertoglaan en zorgen daar voor opstootjes. Deze groep heeft in een kleine besloten …

Lees meer »

Oproep aan inwoners Esch

Woensdag 7 oktober maakte de gemeente Haaren bekend dat het Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied, Postelstraat ong. Esch’ op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor iedereen ter inzage ligt. De stukken liggen met ingang van vrijdag 2 oktober 2020 gedurende zes weken (tot en met …

Lees meer »

In memoriam Henk Buiteman

Op dinsdagochtend 20 oktober is Henk Buiteman, Vughtenaar en vakbondsman in hart en nieren, na een kort ziekbed overleden. Henk was 81 jaar. Na zijn diensttijd bij de commando’s ging Henk aan het werk en werd hij al op jonge leeftijd actief binnen het Nederlands Katholiek Vakverbond. Sociaal bewogen en …

Lees meer »

Vughts energiebedrijf goed idee

In Het Klaverblad van Vught van 14 oktober 2020 stond een toelichting op het plan van PvdA-GroenLinks om een energiebedrijf op te richten waar volledig groene energie wordt opgewekt. Met een belangrijk deel van de winst wordt de energietransitie versterkt door alle bewoners een helpende hand te bieden. Het uiteindelijke …

Lees meer »

N65NÉÉ, niet deze variant

In Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn er nog steeds burgers die denken dat het voorliggende N65-reconstructieplan beter is dan niets. Het origineel door alle partijen ondersteunde plan voor een volwaardige vierbaans tunnel is al vrij snel als onhaalbaar door de rijksoverheid van tafel geveegd, maar een twéébaans tunnel onder het …

Lees meer »

Blij met cadeautje

Sinds eind augustus maken dagelijks heel veel fietsers gebruik van het prachtige nieuwe fietspad Oude Bosschebaan. Bij de bekendmaking van de plannen om het slechte fietspad, dat er al zeker 45 jaar lag, te vernieuwen, heeft de Fietsersbond gevraagd om ook de verbinding tussen het nieuwe fietspad en de Runsvoort …

Lees meer »

Andere kijk op Jagersboschlaan

Graag wil ik een wat ander licht werpen tegen de eenzijdige informatie welke vanuit de bewoners wordt geuit. Ieder zandpad binnen de bebouwde kom wordt een keer verhard, dat is de afgelopen eeuw al zo gebleken. Na verharding van de Jagersboschlaan ontstaat er een prachtige laan, want alle bomen blijven …

Lees meer »

Uitspraak Jagersboschlaan teleurstelling

De gemeente Vught krijgt van de bestuursrechter toestemming tot verharding van de Jagersboschlaan. Een grote teleurstelling voor de Vughtse bevolking. De rechter zegt ook, ik citeer: “De bestuursrechter heeft niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast …

Lees meer »

Ik Vertrek

Al hun tegenargumenten ten spijt hebben de dieren van de Jagersboschlaan met afgrijzen moeten vernemen dat de rechtbank alsnog heeft bepaald dat het Zwarte Pad verhard mag worden. Natuurlijke rust en ruimte zullen plaats maken voor een stroom van gemotoriseerd verkeer. Terwijl wandelaars nog een laatste keer genieten van het …

Lees meer »

Hoe onveilig zijn fietspaden waar auto te gast is?

Nu de Jagersboschlaan in ruste is, kunnen de raadsleden en wethouders, die meegewerkt hebben aan het verharden van de Jagersboschlaan tot een z.g. veilige fietsstraat eens een paar dagen kijken op het laatste stukje Esscheweg, vanaf de laatste rotonde richting de sportvelden in Vught-Zuid. Daar fietsen elke avond zo tussen …

Lees meer »

Helden van de lokale democratie

Het is maandagochtend. Ik fiets naar het gemeentehuis. Daar heb ik samen met Barry een afspraak met twee vriendelijke medewerkers van de gemeente Vught. Een afspraak waar gecontroleerd wordt of we de kandidatenlijst van onze partij op de juiste manier hebben aangeleverd. Of de handtekeningen op de juiste plek staan, …

Lees meer »

Zionsburg

Jarenlang heeft Zionsburg erbij mogen liggen als bijna een stukje natuur midden in het hart van Vught. Wat door Gemeentebelangen zo volstrekt onterecht een ‘rotte kies’ genoemd werd, is in diezelfde tijd letterlijk uitgegroeid tot een klein paradijsje voor allerlei flora en fauna. Hoe mooi en waardevol kan een gebied …

Lees meer »

Geen reden om te twijfelen aan Dassenburcht volgens Das&Boom

Er is een bewoonde dassenburcht aangetroffen binnen ca.1 km van de Jagersboschlaan. Das&Boom heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de aanwezigheid daarvan. Voor een ingreep als het verharden van de Jagersboschlaan moet daarom nu eerst een natuurtoets verricht worden (Wet natuurbescherming). Vastgesteld moet worden of de ingreep negatieve …

Lees meer »

Ik ben het niet

In Het Klaverblad van afgelopen week [uitgave 16 september, red.] stond een stukje over GB en coronaregels ondertekend door Jan Vugts. Leuk om vast te stellen dat ik een naamgenoot heb, maar daar een aantal mensen mij gevraagd heeft of ik dit stukje heb geschreven, wil ik graag even rechtzetten …

Lees meer »

GB heeft eigen coronaregels?

Het staat voor mij al een tijd als een paal boven water dat Gemeentebelangen niets opheeft met de burgerij van Vught. De partij heeft zich van zijn kiezersvolk vervreemd en trekt zich er niets meer van aan en dat geldt nu ook voor de coronaregels. In Het Klaverblad van woensdag …

Lees meer »

Petitie Jagersboschlaan: Da’s vreemd

Aan het verhaal rond het behoud van een natuurlijke Jagersboschlaan kan weer een hoofdstuk worden toegevoegd. Zoals bekend bestaat er weerstand tegen het plan van de gemeente om de Jagersboschlaan te verharden. Het is een prachtig stukje natuur dat behouden zou moeten blijven. Om het plan voor verharding te onderbouwen, …

Lees meer »

Bepalend dorpsbeeld Den Dungen in gevarenzone

Onlangs lazen we in het Brabants Dagblad dat de gemeente overweegt om De Blauwe Scholk in Den Dungen te slopen. Ruim 6 jaar heeft de gemeente zelf verzuimd enig onderhoudswerk aan het gebouw te verrichten. Nu zien de wethouders Van der Aa en Mathijsen een losse steen van de schoorsteen …

Lees meer »

Prachtig nieuw fietspad in Helvoirt langs de Oude Bosschebaan

Het oude fietspad – meer een paadje – was zeer dringend aan onderhoud toe. Het zat vol kuilen en het was zo smal dat elkaar passeren gevaarlijk werd. Niet voor niets gebruikten veel fietsers de asfaltweg verderop. Met dit nieuwe brede fietspad kunnen alle soorten gebruikers nu veilig en prettig …

Lees meer »

Fair play van het college?

In een reactie op de uitspraak van de rechter over de Jagersboschlaan waarover in Het Klaverblad van vorige week uitvoerig is bericht, liet wethouder Van de Ven tijdens een radio-uitzending van NOVO3 blijken dat hij wel begrip kon opbrengen voor de uitspraak van de rechter en dat deze niet geheel …

Lees meer »

Is de Jagersboschlaan van het (zwarte) pad af?

Het verharden van de Jagersboschlaan, in Vught bekend als ‘het Zwarte Pad’ valt moeilijk te accepteren. Het is een van de laatste stukjes bospad waarvan wij in de kern van Vught nog kunnen genieten. Politiek gezien is er veel gedebatteerd en besluitvorming is, zij het onder luid protest van de …

Lees meer »

Verkrachting

De Loonse en Drunense Duinen, Nationaal Park, Natura 2000-gebied. Mooie kwalificaties! Het gaat allemaal uit van zuinigheid op de natuur. Ik probeer er dagelijks van te genieten, maar mijn vertrouwen in het behoud van die natuur heeft toch wel een knauw gekregen. Op de Oude Bosschebaan is een zogenaamd ‘hoogwaardige …

Lees meer »

Poep in Reeburgpark

Een korte reactie op een brief in Het Klaverblad van 12 augustus over overlast door hondenpoep op de wandelpaden in het Reeburgpark. Mijn reactie hierop is dat als je goed kijkt, je goed kunt zien dat het géén hondenpoep is die door het hele park verspreid ligt, maar poep van …

Lees meer »

‘Overbodig’ interpellatiedebat

In het artikel in Het Klaverblad over het interpellatiedebat van de Vughtse raad op 4 augustus jongstleden, lees ik dat de coalitiepartijen grote vraagtekens zetten bij de noodzaak om de raad bijeen te roepen tijdens het zomerreces. De vraag is echter of het juist nu niet broodnodig was om dit …

Lees meer »

Interpellatiedebat overbodig?

In Het Klaverblad van 12 augustus wordt het interpellatiedebat door PvdA-GL en VVD overbodig gevonden. De dames en heren ‘moesten’ terugkomen van hun vakantie. Dit was niet wat de oppositiepartijen eisten, maar volgens de organisatie bij de gemeente niet anders kon. Dit was dus pech voor de gehele raad. De …

Lees meer »

De opgestoken vinger van de SP

De opgestoken vinger die de SP heeft gebruikt in de soap rond de Jagersboschlaan, heeft in politieke kringen in Vught voor nogal wat verontwaardiging gezorgd. Tijd voor opheldering dus. Het interpellatiedebat dat inmiddels achter ons ligt, heeft voor de nodige irritatie gezorgd, doordat politici gestoord werden in hun vakantie. En …

Lees meer »

Het Reeburgpark

Wat zijn wij in Vught gezegend met zo’n mooi park, prachtig aangelegd en goed onderhouden. Bankjes om even uit te rusten en te genieten van de natuur en de prachtige bomen in diverse kleuren en omvang. Maar er moet mij iets van het hart: ik kan niet echt genieten van …

Lees meer »

Acties om N65-reconstructieplan te stoppen

In de week nadat B&W en Raad in Haaren erin zijn geslaagd op 2 juli hun grootste blunder ooit te maken, is de prijs van hun rampzalige N65-reconstructieplan al opgelopen van 155 miljoen naar 180 miljoen. Tel uit je winst. Een negatief maatschappelijk rendement van vele tientallen miljoenen! Er zal …

Lees meer »

Fietsersbond vraagt gemeenten Haaren en Vught om een cadeautje

Zoals het er nu naar uitziet, is de aanleg van het vernieuwde fietspad Oude Bosschebaan Helvoirt en het binnenkort nog op te knappen fietspad Helvoirtseweg Haaren (vice versa) het laatste wat er door de gemeente Haaren wordt gedaan met betrekking tot het fietsbeleid. En dan praten we toch over totaal …

Lees meer »

Zienswijze PHS

      Zienswijze Geachte mevrouw, meneer Met passen en meten geraakt de tijd versleten. Aan welke voorwaarden PHS moet voldaan worden? Wat mogen de gezamenlijke investeringen kosten? Hoeveel overlast verdragen de in de nabijheid wonende inwoners tijdens de gehele bouwperiode? Welke alternatieven zijn er? Wat als je in het …

Lees meer »

Carnaval gaat altijd door, de vraag is alleen hóé?

Carnaval is géén evenement, het is een traditioneel jaarfeest. Ook als er niets georganiseerd zou worden, dan is het toch nog Vastenavond. Of de Oggelvorsen het volgend jaar samen zij aan zij in ‘de Es’ op elkaar gepakt het feest kunnen vieren is maar zeer de vraag. Wij willen natuurlijk …

Lees meer »

N65 en CDA

Het meest besproken kruispunt in Helvoirt is waarschijnlijk het kruispunt Torenstraat/Molenstraat/N65. Op deze kruising zijn al vele ongelukken gebeurd en helaas ook met dodelijke afloop. De kruising moet veiliger worden; daar praten we al tientallen jaren over. Het CDA gaat voor veiligheid en leefbaarheid. Daarom zijn we blij dat het …

Lees meer »

Zondagochtend bij de IJzeren Man

Op de landtong bij de IJzeren Man loop ik zondagochtend meestal. Het is zo jammer dat mensen zoveel afval laten liggen. Hoe kunnen we toch de mensen bereiken die dit doen? Het begint in ieder geval met signaleren, bij dezen! Anton Molenaar

Lees meer »

Windmolens en zonnepanelen in Vught

Op 29 juni 2020 was er een bijeenkomst geïnitieerd door de gemeente. Het doel was overleggen met bewoners over een goede locatie voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen om duurzame energie op te wekken. {R(egionale)E(nergie)S(trategie)} opgelegd door de centrale overheid. De belangstelling was helaas wat mager terwijl de druk …

Lees meer »

Fort Isabella en Standby Thuiszorg

‘Fort Isabella en Standby Thuiszorg: Zorghuis voor ouderen met dementie in Vught’ kopte Het Klaverblad op 17 juni 2020. Zonder verder te lezen denk je ‘goed idee’. Maar bij verder lezen werd ik steeds sceptischer. Op de foto zie je de naam van het pand staan: ‘t Ravelijn. Een ravelijn …

Lees meer »

Tweede Kamer stelt vragen over de luchtkwaliteit in Vught/N65

Afgelopen week zijn in de Tweede Kamer deze schriftelijke vragen aan de Minister gesteld over welbewust toetsen van luchtkwaliteit buiten de voorgeschreven 10 meter van de wegrand bij drukke wegen door bebouwde kommen. Voor een goede lezer kan nauwelijks twijfel bestaan zijn dat Nederland daarmee welbewust een zeer belangrijk fundament …

Lees meer »

Open brief aan de burgemeester

De gemeente schetst de N65 als ‘Van Verdeler naar Verbinder’. De werkelijkheid is echter anders. Minimaal 5.000 euro kost het elk Vughts huishouden om Vught beter te verdelen en meer verkeersproblemen en -onveiligheid te creëren. Gemeentebelangen worden dus niet zorgvuldig en afdoende behartigd. Ik doe dan ook een beroep op …

Lees meer »

Aangepaste lente

Deze week géén ingewikkelde constructies of frases waar u eens goed voor moet gaan zitten om de achterliggende gedachten te doorgronden, maar een proza-achtig gedicht of een dichterlijk stukje proza, geschreven door Peter Vermeijs. Het gaat over al het mooie dat de lente ons te bieden heeft en Peter moedigt …

Lees meer »

Ode aan de coalitie

Laten we de omgeving van de Jagersboschlaan eens stangen Dachten de raadsleden van Gemeentebelangen Of zat er iets anders achter het verharden van die straat? Je weet bij GB nooit waar het in hun agenda echt om gaat Een mooie partner om de laan te vernielen is de VVD Die …

Lees meer »

Paalwandelen

Wij wandelen al tientallen jaren door Brabant, met behulp van de provinciale routes van route.nl en van mooisteroutes.nl. Goed uitgezet, goed onderhouden en regelmatig gecorrigeerd. We verbazen ons dat in deze coronatijd mensen nog steeds massaal samenklitten rond enkele populaire natuurgebieden en parkeerplaatsen en de rest van Brabant links laten …

Lees meer »

Coalitie gaat met zijn rug naar de tunnel staan

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei heeft VughtParticipeert aan de raad uitgelegd welke zorgen er bestaan over de plannen en beslissingen over de reconstructie van de N65. Vele bewoners hebben hun stem en argumenten laten horen in zienswijzen en tijdens de inspraakavond donderdag 7 mei. Deze zorgen komen voort uit …

Lees meer »

‘Racebaan’ in Vught weer heropend

Met stijgende verbazing lees ik het commentaar van de coalitiepartijen in Vught. Hier mee bedoel ik. VVD, Gemeentebelangen en PvdA- GroenLinks. Helaas gaat dit weer over de N65. Omdat ik in het rampgebied woon in de Koestraat, met daaromheen de Helvoirtseweg, Olmenlaan, Taalstraat, Dorpsstraat en Kapellaan, en andere straten, zie …

Lees meer »

Democratie in Vught

Enkele jaren geleden kwam ik voor het eerst in contact met het voornemen van onze gemeente om de N65 in Vught voor een aanzienlijk deel aan te passen. Via mijn grootvader ben ik regelmatig op de hoogte gesteld van de gang van zaken rondom de N65 en de voorgenomen verharding …

Lees meer »

Stop de sloop

Op de tv zag ik de N65-vergadering, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Hoe haalt de gemeente het in zijn hoofd om de vernieling van de Jagersboschlaan door te zetten? Welke gemeentebelangen worden hier gediend? Wethouder Van de Ven van nota bene PvdA-GroenLinks weet van geen wijken. Hij …

Lees meer »

Gedeelde besluitvorming, dat vraagt moed

Als VughtParticipeert staan wij voor transparantie in de besluitvorming met tijdige en adequate informatievoorziening aan bewoners. Als ik zo het burgerparticipatieproces beschouw in Vught, is er in ieder geval geen sprake geweest van het goed informeren van burgers over de N65. De informatie was vaak onvolledig, niet tijdig en zelfs …

Lees meer »

Beren

Het plein waar niemand zich bevindt geen mens die nog zijn huis verlaat slechts ochtendzon en koele wind blaast licht en luchtig over straat ik loop en kijk en zie een kind dat speelt en in zichzelf praat over knuffelberen die het vindt maar niet weet waar dat over gaat …

Lees meer »

SP start actie tegen huurverhoging

Op 27 april vierde Nederland géén Koningsdag, maar Woningsdag. Woningsdag zou nog véél leuker zijn als iedereen goed en betaalbaar kan wonen en geen vele tientallen procenten van het huishoudbudget hoeft te besteden aan een dak boven het hoofd. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met …

Lees meer »

Laat Vughtse gemeenteraad nu de ware Verbinder zijn

Graag wil ik een positief geluid afgeven tegenover al die negatieve publiciteit over de N65 die de afgelopen weken in de media is verschenen. Vanaf 2007 is er gewerkt aan plannen voor verbetering van de leefbaarheid, vergroting van de veiligheid en verkleining van de barrière tussen de beide delen van …

Lees meer »

Voor N65 worden 418 bomen omgezaagd

In Het Klaverblad van 6 mei lezen wij op de informatiepagina van de gemeente Vught: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Geliefd om zijn bomenrijen en fraaie uitzichten”. Op basis van de plannen voor de reconstructie N65 wordt het uitzicht nog beter. Alle 418 bomen, waaronder 72 monumentale, …

Lees meer »

N65 een politiek spel met Vught als speelbal

Afgelopen vrijdag 8 mei tijdens de vergadering van de commissie ‘Ruimte’ heeft het Vughtse college nogmaals bevestigd dat zij de tunnelvariant als beste oplossing ziet voor het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van de leefbaarheid, barrièrewerking van de N65, luchtvervuiling, geluidshinder en milieubelasting, zoals zij ook in 2009 beschreven …

Lees meer »

Inspraak

Inspraak is bedoeld om beslissingen te kunnen beïnvloeden. In de media horen we echter dat de voorbereiding voor de aanbestedingen al in volle gang is en dat de schop in 2021 gewoon de grond in moet. Met andere woorden, het besluit over de N65 lijkt al lang genomen. De inspraakronde …

Lees meer »

Op naar een schoon Vught!

De gemeentelijk kledingcontainer die aan het Ploegveld bij AH stond is 1 mei verwijderd door de gemeente. Het blijft schandalig dat bewoners zó hun kleding dumpen, terwijl er in de passage naast Bruna en tegenover Zeeman nog 2 containers staan om kleding in te zamelen voor een goed doel. Bovendien …

Lees meer »

Plan N65 vergt meer natuurzorg

Als de plannen voor de N65 worden aangenomen, verdwijnen er te veel bomen. Ook dreigt het natuurgebied ’de Leemkuilen’ te verdrogen. Ten slotte komt er te veel stikstof bij in de Drunense Duinen. Dat kan beter, vindt de Natuur- en Milieugroep Vught NMV. De NMV spreekt in tijdens de hoorzitting …

Lees meer »

N65

Er is al veel gesproken over de vernieuwingen van de N65, maar voor ons is het een duidelijke zaak. 116 jaar is ons familiebedrijf hier gevestigd. Zolang wij ‘voor‘ In ’t Groene Woud leven, wonen en werken, hadden alle plannen die in de afgelopen 50 jaar op tafel gelegen hebben …

Lees meer »

Cromvoirt verdient beter!

Tijdens de raadsvergadering van 16 april is de renovering van de Battle Axe in Cromvoirt aan de orde geweest. Dit markante gemeenschapshuis is een belangrijk ontmoetingspunt en gemeenschappelijke voorziening in Cromvoirt. Het Vughtse college beschikte toevallig over wat geld dat nog dit jaar besteed moet worden en deed daarom het …

Lees meer »

Veilig en Gezond, N65 Onder de Grond

De gemeente Haaren heeft met dooddoeners gereageerd op alle zienswijzen, zie: www.haaren.nl/n65. Dit laatste grote afscheidsbesluit van onze bestuurders, een korte tunnelbak onder de stoplichten, zadelt Helvoirt voor tientallen jaren op met meer luchtverontreiniging, opstoppingen en verkeersongevallen. Het belangrijkste argument tegen onze zienswijze nr. 8 is dat er niet meer …

Lees meer »

Fietsersbond over bestemmingsplan N65 Haaren

De Fietsersbond heeft eind april haar zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan N65 van de gemeente Haaren ingediend. Op hoofdlijnen is de Fietsersbond blij met dit plan. De drukke kruising in Helvoirt wordt immers vervangen door een viaduct met een zgn. ovonde. En bij de Kreitestraat – Hoge Raam komt er …

Lees meer »

Herdenking

Het is nu 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. Bij mij komen dan de herinneringen naar boven van het bewind dat de nazi’s ons Nederlanders hebben opgelegd. Hoe ze huishielden onder de Joodse bevolking en de Sinti en Roma. Het zuiden was eind 1944 al bevrijd, maar …

Lees meer »

N65: Divide et impera

Verdeel en heers, 300 jaar voor Christus was deze politieke methode al bekend en de gemeente Vught past haar nog steeds graag toe. Eerst werd geprobeerd het onzalige bestemmingsplan voor de N65 snel door de gemeenteraad te loodsen, dankzij corona weinig inspraak. Maar door protest van o.a. Vught Participeert is …

Lees meer »

De N65 in 7 fabeltjes

Er wordt veel beweerd over de plannen voor de reconstructie van de N65. Hierbij een paar van die beweringen. Goed te weten als wij straks mogen ‘meepraten’ in de commissievergadering op 7 mei en gedwee mogen ‘meeluisteren’ bij de gemeenteraadsvergadering op 14 mei. Fabeltje 1: De tunnelvariant is al lang …

Lees meer »

N65 geheime rapporten: is Vught Structureel ook de weg kwijt?

Naast de heer Van Woesik die beweert dat de leefbaarheid van Vught door de N65-aanpassingen zal verbeteren, vertelde Marianne van Erp van Vught Structureel onlangs tijdens een interview op NOVO3 dat de huidige plannen voor de N65 “in zijn algemeenheid goed zijn voor Vught”. Jammer dat niet werd doorgevraagd waar …

Lees meer »

Help!

Help Vught vooruit. In deze bijzondere tijd, waarin we er zoveel mogelijk voor elkaar willen zijn, lijkt alles vertraagd en zijn er minder buitenshuis activiteiten. Op zich is daar niets mis mee, we moeten er wel ontzettend aan wennen. Geen knuffel, geen kus, geen handje schudden, geen zorgen voor…. Het …

Lees meer »

Overweldigend aantal reacties burgerinitiatief VughtParticipeert

Vorige week deed bewonersbelangenvereniging VughtParticipeert een oproep aan inwoners van Vught om het burgerinitiatief N65 Duurzaam te ondersteunen. In dit burgerinitiatief vraagt VughtParticipeert aan de gemeenteraad óók een tunnelvariant van de N65 te onderzoeken en de beslissing over het bestemmingsplan uit te stellen totdat deze ondergrondse, duurzame variant van de …

Lees meer »

Proficiat, de Speeldoos!

Wij zijn als comité heel gelukkig met de samenwerking die Theater aan de Parade heeft gezocht met de Speeldoos en dat de Speeldoos daar een vervolg aan heeft weten te geven. Helaas heeft de Vughtse politiek het op 18 april 2019 danig laten afweten door geen cent meer te willen …

Lees meer »

Bedankt!

Zoals Johan Cruyff ooit zei: “Ieder nadeel heeft z’n voordeel.” Dat zie je ook nu in deze coronatijd ondanks de vele, vele ongemakken die het tot gevolg heeft. Toch zijn er ook heel mooie dingen die in deze tijd gebeuren, zoals mooie muziek van geweldige muzikanten bij mijn woning, lekkere …

Lees meer »

Corona

De schok van het onvermijdelijke. O wee, met pensioen en dus oud. Maar ik ben niet zo erg van dat lijdelijke. Ik word niet erg warm, ook niet koud. Onze dag hoeft niet echt te veranderen. We ontbijten eerst met de krant. Daarna gaan we uitgebreid ‘wanderen’. Vooral in mooi …

Lees meer »

Met vallen en opstaan

We waren op vakantie in mijn geliefde Oostenrijk. Ons onderkomen – een degelijke boerderij in een eenzaam zijdal van het Stubaithal – bij een lief ouder echtpaar. Zij, boerenmensen met een ontroerende katholieke vroomheid. Wij, drie Nederlandse priesters, genietend van de ruime kamers met prachtig uitzicht op de gletsjer, de …

Lees meer »

Antoon Maessen – In Memoriam

Antoon Maessen was meer dan 40 jaar verbonden als leerkracht en adjunct-directeur aan de St. Willibrordusschool in Vught. Het is bizar dat zo iets onzichtbaars, ineens, kan beslissen over leven en dood! Dikwijls beseffen we pas hoe kostbaar iets is, wanneer we het verliezen. Gelukkig zijn er, tijdens ons gezamenlijke …

Lees meer »

De N65 (snel) – weg?

  De laatste weken wordt voor veel Vughtenaren steeds duidelijker welke rampzalige gevolgen de plannen voor de ombouw van de N65 voor de leefbaarheid van Vught gaan betekenen. Ook nu er meer bekend is geworden over de wijze waarop ons gemeentebestuur omgaat met de belangen van zijn inwoners. Maar het …

Lees meer »

In Memoriam Antoon Maessen

We leven in een tijd die we een paar maanden geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Het coronavirus is onder ons en Noord-Brabant wordt hard getroffen. Bij onze dahliavereniging Rosa van Lima hebben wij ook een slachtoffer te betreuren. Het is onze zeer gewaardeerde voorzitter Antoon Maessen. Hij is 81 …

Lees meer »

Verkeersveiligheidrapport centrumplan oost

Ik heb het toegejuichte verkeersveiligheidsrapport dat de Raadhuisstraat veilig is voor de bevoorrading van de winkels doorgelezen en mijn conclusie is: het rapport is leugenachtig, verdoezelt en is ondeskundig. Leugenachtig: “De situatie is ideaal”. In de Raadhuisstraat geldt eenrichtingsverkeer met fietsers en brommers in twee richtingen. Het rapport stelt: “Uit …

Lees meer »

Stoplichten met files in Vught

Wij, als bewoners van de Helvoirtseweg, hebben vorig jaar een zienswijze ingediend op de reconstructie van de N65, net als 125 dorpsgenoten van ons. Wij zijn vóór een reconstructie van de N65. Dit geeft onder andere minder luchtvervuiling en is gewoon beter voor Nederland. Er zijn echter wel punten waarover …

Lees meer »

De kerk is open …

Het is zaterdagmiddag! In gewone omstandigheden begint zo dadelijk de vooravondmis van de vijfde zondag van de veertigdagentijd. Vandaag is het anders. De bisschoppen hebben het wijze besluit genomen dat er in r.k. kerken geen publieke vieringen zijn tot en met Pinksteren. Het plein voor de – anders nog redelijk …

Lees meer »

125 Zienswijzen over N65 worden van tafel geveegd

Afgelopen week hebben we via de media vernomen dat de zwaar bekritiseerde N65 VKA+ plannen koste wat kost door moeten gaan en dat medio 2021 de schop al in de grond gaat. B&W doet het voorkomen alsof deze plannen positief uitpakken voor alle Vughtse burgers, echter niets is minder waar. …

Lees meer »

Er zijn veel mensen die u graag willen helpen

We leven in een roerige tijd. Als een denderende trein heeft het coronavirus onze vertrouwde manier van leven totaal op losse schroeven gezet. Ongekende maatregelen zijn genomen. Het lijkt wel alsof niets meer is zoals het was. De regering heeft het beleid voor het land uiteengezet in een poging om …

Lees meer »

Snelheid N65/ A65 moet snel verlaagd worden

  Redactie: Onderstaande brief schreef Dick van Stratum aan de Vughtse raad naar aanleiding van de beslissing van de raad om de bebouwde kom voor de N65 te veranderen waardoor het mogelijk wordt dat de snelheid op het hele traject door Vught naar 80 gaat op het moment dat de …

Lees meer »

Omwonenden Isabellaveld teleurgesteld

  Redactie: Uit eerder contacten met de gemeente hadden de omwonenden van het Isabellaveld het idee dat er in plaats van een ‘saaie’ groenstrook ingezaaid met gras, een verbindend multifunctioneel groenelement gerealiseerd kon worden, dat draagvlak heeft onder zowel de huidige bewoners als de toekomstige bewoners. De insteek van de …

Lees meer »

N65 gered? Aanslag op de leefbaarheid van Vught

  Iedere inwoner van Vught zal inmiddels weten dat er de komende jaren ingrijpende plannen zijn om zowel het trein- als het autoverkeer op een aangepaste wijze door en langs het grondgebied van onze gemeente te laten rijden. Eerst is de reconstructie van de N65 aan de beurt en juist …

Lees meer »

De N65 is ‘gered’, Vught is verloren!

  Deze brief is gedeeltelijk gepubliceerd in Het Klaverblad van 18 maart 2020. Hier de volledige versie.   Wie schetste mijn verbazing toen ik onlangs een artikel onder ogen kreeg met als titel De N65 is ‘gered’; 2021 kan de schop de grond in. Waar de schrijver nog reserves heeft …

Lees meer »

Rommel

Dit is in ons eigen Vught! Moeten we dan de gemeente bellen om dit op te ruimen?? We moeten ons helemaal kapot schamen! Miranda Caliari

Lees meer »

Handhavingsterreur

Sinds enkele maanden is er sprake van ware handhavingsterreur op het parkeerterreintje en langs de straat in de Gogelstraat. Het regent parkeerboetes als je de auto langs de straat bij het parkeerterreintje parkeert of even, omdat het stortregent, naast een parkeervak, wat dan nog het enige plekje is, met de …

Lees meer »

Shit

Het Lievevrouwepark, in het centrum van Vught, wordt opgeknapt. Voor deze renovatie haalde de gemeente Vught de wensen en ideeën van honderden omwonenden en belanghebbenden op en vertaalde deze in een ontwerp. Zoveel mensen, zoveel wensen, waaronder een hondentoilet. Jammer, wat mij betreft. Want zeg nou zelf: een smerig kakveldje …

Lees meer »

Blauw-geel

Ondanks dat ik tijdens carnaval nog veel de Bossche kleuren rood-wit-geel zag, hebben verschillende grote Nederlandse organisaties begrepen dat de Vughtse kleuren toch écht geel-blauw moeten zijn. Wat te denken van de NS-ProRail? Alle treinen geel-blauw. En de Rijksdienst voor wegverkeer? Alle Nederlandse nummerborden geel-blauw. Nu volgend jaar de Vughtse …

Lees meer »

Loting Maurick College schande!

Je zit in groep 8 en mag het komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Spannend, geweldig! Acht jaren heb je dan in Vught op één van de uitstekende basisscholen in eigen dorp gezeten. Een schooljaar is voor een kind al een heel tijdperk; acht jaren zijn een ‘half mensenleven’. Je …

Lees meer »

Burgerparticipatie als dans in dialoog

Onlangs hebben wij de vereniging VughtParticipeert (VP) opgericht, omdat we constateerden dat burgerparticipatie in Vught niet functioneerde. Dat was vooral vanuit eigen positieve ervaringen in andere gemeenten, waar we zagen hoe het beter kan. VughtParticipeert heeft geen politieke kleur en heeft inmiddels brede steun vanuit veel verschillende bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties …

Lees meer »

Aanpassing bebouwde kom voor N65

Ik blijf me verbazen over de Vughtse politiek. Het ene moment verheug ik me, inmiddels voorzichtig, op het feit dat het ‘vergeten’ stuk N65/A65, tussen de A2 en de spoortunnel, door de Vughtse politiek als een weg binnen de bebouwde kom aangeduid gaat worden, zodat er een mogelijkheid ontstaat om …

Lees meer »

Kosten afvalstoffenscheiding

In de gemeente Vught kennen we in aanzet een goede afvalscheiding. De regels zijn redelijk complex en niet iedereen kent deze regels uit het hoofd. Het probleem van foutieve scheiding wordt door inwoners veroorzaakt. Hele partijen herbruikbaar afval kunnen zo tot te storten restafval worden gebombardeerd. Dat is zonde! Ik …

Lees meer »

Composteerbare afvalzakken

“Drie gratis rollen composteerbare afvalzakken voor u.” Daarmee rolde afgelopen maandag een brief ‘aan de bewoners van dit pand’ naar binnen.Natuurlijk, een prachtig initiatief van de gemeente Vught, maar wat beoog je hiermee te bereiken. Lezen we de brief: Het recyclen gaat niet helemaal goed. In twee volle A4’tjes wordt …

Lees meer »

Laf!

Gelet op de ravage waar we ons de volgende ochtend doorheen moesten banjeren, moet het een enorme donderslag zijn geweest. Een ‘mooiere jaarwisseling’ in stationstunnel Vught was tijdens de jaarwisseling nauwelijks denkbaar. Mannen die zich een rustige nieuwjaarsdag in het vooruitzicht hadden gesteld, waren nu doende de puinzooi te ruimen. …

Lees meer »

‘Speeldoosgate’ afgesloten? Dacht het niet!

‘Zo jongens, even die cultuurnota erdoor jassen, verder niks meer zeggen over de Speeldoos en over tot de orde van de dag.’ Dat moet ongeveer het idee geweest zijn bij aanvang van de raadsvergadering van 12 december in Vught. Want hoewel de kans aanwezig was om nu eens eendrachtig het …

Lees meer »

De Heuvel

ontmoeten is nabijheid je luistert en je ziet in zelf te kiezen vrijheid met blijdschap en verdriet is bezieling geeft warmte of pijn met kloppend hart, de adem in in wezen mens te zijn is verbazing de wenkbrauwen omhoog ten teken van verwondering de lippen rond in boog is oprechtheid …

Lees meer »

Help prachtig theater niet om zeep!

Vughts college luister naar uw inwoners en luister naar de dochter van architect Theo Mickers, die tijdens haar inspreekbeurt in de commissie ‘Bestuur’ van 3 december bepleitte de Speeldoos niet af te afbreken onder het motto ‘Waardeer het, Repareer het’ of naar Anja Broess die in haar ingezonden brief in …

Lees meer »

Pleidooi voor een jeugdtheatergebouw

Ik las de brieven van het Actiecomité ‘Red De Speeldoos’ in Het Klaverblad en was geïnteresseerd in de ideeën van de leden over theater in Vught. Ik woon in Vught en studeer Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ik leer daar ook het een en ander over jeugdtheater. Ik vind …

Lees meer »

N65

Razende werkpaarden overweldigen de vredige oude laan waarover men naar Helvoirt rijdt talrijke bezige mieren verslinden haar wegdek, graven zich in en vormen een deels verzonken corridor die dorp en landschap doorsnijdt na een verwondende en pijnlijke ingreep verheft zich ons dorp als een geheeld nest en zoekt opnieuw haar …

Lees meer »

De Speeldoos

Tot mijn verbazing las ik dat tijdens de inspraak van de commissievergadering een voorstel is gedaan voor verhuizing van de Speeldoos. Maandenlang is er geageerd tegen alle besluiten die werden genomen. Nu is er dan een positief voorstel van de wethouder om de Speeldoos op dezelfde plaats te renoveren of …

Lees meer »

‘Amateuristische podiumkunsten’ in Vughtse raad

Wie de laatste weken enigszins de Vughtse ‘cultuurnota’-commentaren gevolgd heeft, zal zich op zijn minst verbaasd hebben over wat op de commissievergadering van 3 december te horen was. Met name over het voormalige door de gehele raad gedragen standpunt over ‘professionele podiumkunsten’ in Vught en meer specifiek in Theater de …

Lees meer »

Gemeente Vught ‘ontspoort’

Naar aanleiding van onze brief in Het Klaverblad van 27 november heeft de gemeente Vught afgelopen week, met ProRail als bron, een summiere reactie gegeven over de vier sporen door Vught. De huidige plannen betreffen de verdiepte ligging en inderdaad het vierde spoor tussen Den Bosch en Vught t.h.v. de …

Lees meer »

Den Bosch en Vught hebben ieder een eigen cultuurvisie

De colleges van Ben W van Den Bosch en Vught hebben hun cultuurvisie gepresenteerd. Altijd interessant om te lezen. De vraag alleen is voor wie zijn deze teksten bedoeld? Wie doet er wat mee? Politici, bestuurders, belanghebbenden, buurtbewoners, inwoners? Ik zal een voorzet doen. Als u alles wilt weten moet …

Lees meer »

Loslopende honden op de Vughtse hei

Als regelmatige hardloper maak ik vaak gebruik van de heide om te trainen. Tijdens elke training kom ik haast altijd mensen met loslopende honden tegen. Dinsdag 26 november was het weer raak. Een aantal kletsende dames met een aantal loslopende honden waaronder een herdershond die totaal niet onder controle was …

Lees meer »

Inspraak bij de Cultuurnota

Wij zullen ons concentreren op de terugkomst van de professionele kunst in de Speeldoos. Er ligt nu een voorstel van gratis voorstellingen door het Theater aan de Parade voor 3 jaar. Een mooi en te omhelzen voorstel. Wat over drie jaar? Wij hopen dat de nieuwe raad over haar schaduw …

Lees meer »

ProRail wil fors in regio investeren

Met verbazing hebben wij, bewoners van Klein Brabant, in het Brabants Dagblad van 13 november moeten vernemen dat op langere termijn – uiterlijk 2040 – het spoor tussen Utrecht en Eindhoven vier sporen moet krijgen. Deze sporen zijn nodig om de frequentie van de treinen tussen Utrecht en Eindhoven te …

Lees meer »

Ovonde wordt gevaarlijker

In Het Klaverblad van 13 november werden cijfers gepresenteerd waarin de suggestie wordt gewekt dat openstelling van de Jagersboschlaan noodzakelijk is. Daarbij worden straten genoemd die blijkbaar ook als gevolg van deze openstelling ontlast zouden worden, zoals o.a. Rembrandtlaan, Helvoirtseweg………??? De percentages die worden genoemd zeggen mij nog niets, van …

Lees meer »

Burgerparticipatie in Vught

De laatste tijd zijn er in het Brabants Dagblad en Het Klaverblad diverse publicaties opgenomen waarin burgers bezwaar maken tegen het tekort aan burgerparticipatie in Vught. Terecht, want daarmee is het slecht gesteld. Wie het coalitieakkoord 2018-2020/21 leest, ziet dat op pagina 7 burgerparticipatie wordt uitgewerkt. Dit akkoord geeft aan: …

Lees meer »

Battle Axe

“waar strijdt gij voor gemeenschap tezamen en alleen voor ruimte en ontplooiing nieuw opgebouwd uit steen stoer staat het te pronken warm en gastvrij voor dans, muziek en kinderkring het mag er allen zijn geworteld in veel samenzijn gekloofd in hechte delen strijdend voor de goede zaak gegroeid met steun …

Lees meer »

N65 en PHS: 2200 euro per man: zijn we gek geworden?

“Sinds kort zijn er nieuwe cijfers bekend over de bijdrage van Vught voor de PHS en de N65. Samen 2200 euro per persoon dus een gezin met 3 kleine kinderen betaalt 11.000 euro waarvan 7500 voor de N65 en wat krijg je ervoor? Over de voordelen van de PHS kan …

Lees meer »

De jacht is geopend!

“De Werkgroep Jagersboschlaan (JB-laan) houdt op 2 november een stille tocht. Stil, omdat de gemeente Vught haar bewoners monddood maakt. De werkgroep opent daarom de jacht op inspraak en participatie. Op vele dossiers gaat de inspraak in Vught mis. Ook na het besluit om de Jagersboschlaan te verharden en open …

Lees meer »

Sluitende begroting

“De wethouder financiën kan zowel creatief boekhouden als in een glazen bol kijken. Tegen alle begrotingsregels in neemt hij het resultaat van de septembercirculaire mee in de begroting van 2020, omdat deze volgens hem vanaf 2020 meevalt. Vreemde redenering, omdat hij toch zal moeten afwachten wat de meicirculaire 2020 voor …

Lees meer »

De Speeldoos gered!

“De Speeldoos lijkt gered, zeker voor de komende drie jaar. Wij, Jo van Dinther, Louis Wetzer en Teun Wezelenburg, hebben met veel belanghebbenden rondom de Speeldoos gesproken. Wij vinden dat professionele kunst een integraal onderdeel moet vormen van het aanbod van de Speeldoos. Uit de diverse gesprekken hebben wij de …

Lees meer »

Ode aan de Jagersboschlaan

“Dwaasheid in de ‘onderwereld’, er ‘boven’ nog veel meer! Op jacht naar het grote kapitaal, krijgt het ‘Zwarte Pad’ een ander verhaal. De natuur verliest er meer en meer, haar stilte, de puurheid is beneveld. Te veel aan stikstof, fijnstof, en geluid, halen leefbaarheid voor mens, dier en plant onderuit. …

Lees meer »

Ovonde

“vijf uitwegen heeft het stenen ei als uitgebikte vegen van een stratenbrij een waarlijk novum in de Vughtse ruimte, een breekbaar ovum van ambtelijke luim voorzien van mensendrank uit een Gouden ton, nog van autobrandstof uit een schelpen pomp als breekbare schakel tussen Esschestraat en –weg, Theresia- en Martinilaan en …

Lees meer »

Bijeenkomst Jagersboschlaan

Ondanks alle bezwaren, zienswijzen en protesten die er liggen omtrent de openstelling van de Jagersboschlaan, dendert het Vughts college door. Er zijn grote onzekerheden omtrent de N65 i.v.m. de PAS. De JBlaan zou na de reconstructie van de N65 nodig zijn om de verkeersstromen binnen Vught gelijk te verdelen. Geen …

Lees meer »

Uitnodiging aan de gemeenteraad van Vught

Voor het eerst wend ik me tot de gemeenteraadsleden van Vught. Ik heb samen met enkele buurtbewoners bezwaar ingebracht tegen het plan Braacken. In het plan wordt voorgesteld een bos weg te halen voor vier vrije kavels aan de zijde van Vughterhage. Wij vragen om afstel van deze plannen. Het …

Lees meer »

Jagersboschlaan

Tot mijn verbazing lees ik in Het Klaverblad van 18 september dat de Jagersboschlaan wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Terwijl vrijwel alle grote projecten, ook wegenbouw en -reconstructies door de zg. stikstofuitspraak van de Raad van State momenteel stilliggen of worden heroverwogen, ook de N65, doen burgemeester en wethouders van …

Lees meer »

De jacht op de Jagersboschlaan is geopend

PvdA-GroenLinks, Gemeentebelangen en VVD in Vught zijn ervan overtuigd dat het verharden en openstellen van de Jagersboschlaan de best mogelijke oplossing is voor een niet bestaand probleem en het ‘algemeen belang’ het beste dient. Deze coalitie durft zelfs te beweren dat de Provincie de kwaaie pier is. De provincie wil …

Lees meer »

Glaskratjes Wandeling

Op dinsdag worden in onze Vughtse wijk een keer per maand de glaskratjes opgehaald. Sinds kort mag er geen blik meer bij, dat moet voortaan in de zakken voor plastic en zuivel-drankkartons op vrijdag. Lastig hoor, die wijzigingen bij het scheiden van afval. Ben je eindelijk gewend, moet het ineens …

Lees meer »

Milieustraat gesloten i.v.m. warmte

“Afgelopen zaterdagmiddag reed ik met een doos vol incontinentiemateriaal richting de milieustraat. Deze middag is voor mij, als 24/7 mantelzorger, de enige mogelijkheid om dit afval daar naartoe te brengen. Helaas, de milieustraat bleek i.v.m. de warmte (nog geen 30°C) gesloten. Uit de grote toestroom kon ik opmaken dat ik …

Lees meer »

Herontwikkeling van De Braacken

“Op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis De Braacken wil de gemeente de bouw van 35 dure vrijesectorwoningen mogelijk maken. Het plan in de huidige vorm levert geen bijdrage aan betaalbare huisvesting voor ouderen. Dat is niet aanvaardbaar, omdat de woningbehoefte onder senioren in Vught groot is en de komende …

Lees meer »

Taalstraat

“Als wij over de Taalstraat gaan zien wij vijf stuks van een haan rond scharrelend met zeer veel drift het is een zeer kleurrijk gezicht bij de serviceflat is een groen veld waar u langs rijdt traag of versneld gemotoriseerd of op de fiets rijd langzaam, dan ontgaat u niets …

Lees meer »

Parkeren omgeving Lidwinastraat

“Als omwonende van de Lidwinastraat wil ik het volgende nijpende probleem aan de orde stellen: De druk op de parkeerplaatsen in de Lidwinastraat en omgeving neemt jaarlijks toe, net als op meerdere plaatsen in Vught. Steeds meer gebruikers vissen in de vijver van de paar parkeerplaatsen die er zijn. De …

Lees meer »

Zwaluw VFC en Theater de Speeldoos

“Hoe kan het dat de gemeente Vught 1,7 miljoen investeert in een nieuwe accommodatie voor Zwaluw V.F.C. (Het Klaverblad 3 juli 2019) en niet meer wil investeren in Theater de Speeldoos (circa 350.000 euro per jaar). Volgens mij horen zowel Zwaluw V.F.C. als Theater de Speeldoos bij Vught en zijn …

Lees meer »

Werkwijze gemeente Vught

“In Het Klaverblad van 19 juni jl. is te lezen dat er voor het verharden van de Jagersboschlaan een omgevingsvergunning is aangevraagd. Ik vraag me af hoeveel van dit soort ‘kleinere zaken’ uit het grote plan voor de N65 worden gehaald door de gemeente om alvast uit te gaan voeren. …

Lees meer »

Ere wie ere toekomt

“Bestuurslid Hennie Boselie van Gemeentebelangen blijft ons keer op keer verrassen. Positief hoor, want als fractie genieten we van zijn mooie zelfbedachte oplossingen voor N65 en spoor die hij (naar eigen zeggen niet als verkeersdeskundige maar als ervaringsdeskundige) op Facebook als een soort van hoorcollege geeft. Ook in onze fractiemail …

Lees meer »

Vughtse politiek ingehaald door de tijdgeest

“Er is al veel geschreven en gezegd over de teloorgang van Theater de Speeldoos in Vught. De feiten, zoals aangedragen door onafhankelijk organisatieadviseur Hans Kraaijeveld, zijn overtuigend genoeg om zeer serieus genomen te worden. Iedereen kan ze nalezen op de website Aridion.nl en zodoende z’n eigen oordeel vellen. Het artikel …

Lees meer »

Haalbaarheidsonderzoek toont aan: VKA+ slecht plan!

“In eerdere stukjes schreef ik dat het VKA+ plan geen goed idee is. Ik toonde dat aan door de gevolgen van de halvering van het aantal toe- en afritten van en naar de N65 te schetsen waardoor er veel meer lokaal verkeer ontstaat en dientengevolge meer potentiële ongelukken binnen Vught …

Lees meer »

Nieuwe N65… Nieuwe Problemen

Er wordt in Vught al jaren gesproken over de spoortraverse en de N65 die de woonkern Vught doorsnijden en veel problemen zouden geven (files, wachttijden, barrièrewerking, geluidshinder, etc.). Al jaren worden er dan ook plannen gemaakt om deze problemen zoveel mogelijk weg te nemen. De laatste tijd lijken deze plannen …

Lees meer »

De beuk (blijft) erin

“Het is maart 2018 en de gemeente Vught heeft zijn plannen ontwikkeld voor het Maurickplein in samenspraak met de direct aanwonenden en belanghebbenden; hierbij kwam natuurlijk ook het behoud van de beuk in het overleg. De opzet was om de ontsluitingsweg zo dicht mogelijk langs de A2 te leggen met …

Lees meer »

Geen rupsenplaag maar een brandharenplaag

“In Het Klaverblad van woensdag 26 juni staat dat wethouder Van de Ven het kappen van eiken een slecht idee vindt om de eikenprocessierupsenplaag te bestrijden. Er staat ook dat de wethouder heeft gezegd dat het gaat om overlast gedurende enkele maanden van het jaar. Het is treurig dat de …

Lees meer »

Wat is er aan de hand bij Avulo?

“De afgelopen tijd word ik als Avulo-medewerker van het 1e uur steeds meer aangesproken over de ontstane situatie bij de omroep. Vandaar dat ik op persoonlijke titel mijn relaas geef wat er volgens mij het afgelopen half jaar is gebeurd en waar dat uiteindelijk toe heeft geleid. De Algemene Vughtse …

Lees meer »

Jagersboschlaan

“Voor het verharden van de Jagersboschlaan is een omgevingsvergunning aangevraagd. Volgens het gemeentebestuur van Vught is dit verharden nodig als de N65 in Vught verdiept wordt aangelegd. Er is veel geprotesteerd tegen dit verharden b.v. met ‘Vent Weg’. Wat ik heb gemist in deze discussie is dat een groep mensen …

Lees meer »

Belangen

“Gemeentebelangen doet haar naam geen eer meer aan. Als betrokken inwoner van Vught vraag ik me tegenwoordig ten zeerste af welke gemeentebelangen er tegenwoordig eigenlijk nog gediend worden. De Jagersboschlaan moet van Gemeentebelangen kosten wat kost geasfalteerd worden. Welke gemeentebelangen resulteren hier? Wethouder Van Woesik beslist dat dit het beste …

Lees meer »

Habitat over motie D66 en ontwikkeling woonlocatie Martinilaan

“Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 6 juni is een motie van D66 en het CDA aan de orde geweest die mogelijkerwijs verwarring heeft gezaaid over de rol van wooncoöperatie Habitat bij de totstandkoming van deze motie. Graag willen wij daarom verduidelijking geven over de werkelijke feiten inzake …

Lees meer »

Raadsels

De laatste uitgaven van Het Klaverblad staan vol raadsels over beslissingen van ‘onze’ gemeenteraad. Men krijgt de indruk dat onze wethouders hebben gesolliciteerd bij Rijkswaterstaat en met onze belastingcenten staan te solliciteren als binnenkomertje. De nadruk ligt nu weer even op de N65 en heft de wethouder het champagneglas op …

Lees meer »

Als je maar lang genoeg beukt, valt hij wel om!

Het pinksterweekend is weer voorbij en ik hoop dat iedereen net zo genoten heeft als ik. Afgelopen donderdag was er weer zo’n raadsvergadering in Vught waarin niemand naar elkaar luisterde en die vol zat met onwaarheden met als enige doel, elkaar te beschadigen. Oud-wethouder Potters noemde het een zeer slechte …

Lees meer »

Ontwerp nieuwe N65, zegen of vloek?

Is het ontwerp ‘nieuwe N65’ wel een zegen voor Vught en zijn bewoners of is het een vloek? Als voorbereiding op de aanpassing van de N65, is de gemeente Vught al tijden bezig de toekomstige verkeersstromen door Vught ingrijpend te veranderen. Neem nu de Jagersboschlaan. Er zijn vergevorderde plannen deze …

Lees meer »

Opmerkelijke uitspraak Raad van State

“Op 29 mei deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een opmerkelijke uitspraak inzake luchtverontreiniging langs drukke wegen. De uitspraak impliceert dat het voorschrift in Bijlage E III C van de EU Richtlijn Luchtkwaliteit om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand, iedere betekenis verliest. …

Lees meer »

Besluit van het college blijft voor mij een raadsel

“Het besluit van het Vughtse college om een viaduct zonder aansluiting op de N65 en als landbouwviaduct ‘Groene Woud’ bij Sparrendaal te plaatsen, biedt voor ons geen enkele verbetering. De raad gaf de wethouder de opdracht om, in plaats van de geplande verkeerslichten bij het Groene Woud, een betere bereikbaarheid …

Lees meer »

Reactie Ouderen Samen op het woningbouwprogramma 2019-2028

In de raadscommissie ‘Ruimte’ is op 16 mei het woningbouwprogramma 2019-2028 besproken. Ouderen Samen heeft daarbij gebruikgemaakt van het inspreekrecht. Wat staat er in over de huisvesting van de Vughtse ouderen? In het lijsttrekkersdebat dat Ouderen Samen in maart 2018 organiseerde, is daar al veel over gezegd. Onze verwachtingen waren …

Lees meer »

N65 VKA+ De uitkomst staat vast, de onderbouwing ontbreekt

“Donderdagavond 9 mei jl. was er een commissievergadering speciaal bijeengeroepen om uitleg te krijgen over de meest recente verkeerscijfers. Bij monde van de heer Papavoine werden in eerste instantie de nieuw verkregen cijfers betreffende de te verwachten verkeersintensiteiten op de meest belangrijke wegen binnen Vught in 2030 afgezet tegen de …

Lees meer »

Noordelijke ontsluitingsweg Boxtel ook oplossing voor verkeer in Esch?

Boxtel heeft middels het Boxtelse verkeersplan MOVE ’31 een noordelijke ontsluitingsweg vanaf de Meezenlaan, via de Esschebaan, Koningsweg(?), Heikant(?), langs/door Sparrenrijk richting A2 weer op de politieke agenda gezet. Een oplossing voor Boxtel, maar is dat ook een oplossing of juist dé oplossing voor Esch? Dat er in de dorpskern …

Lees meer »

Kom in Actie voor de Speeldoos (2)

Op 17 april hebben wij u gevraagd om uw sympathie voor de professionele voorstellingen van de Speeldoos te laten blijken door op 18 april naar de speciale raadsvergadering over de Speeldoos te gaan. Er was een grote opkomst, maar de gemeenteraad is niet gevoelig gebleken voor de argumenten vóór professionele …

Lees meer »

Brief: ‘Cultuur-amputatie’ een feit

Heeft het Vughtse cultuurveld nu nog wat te zeggen? De raadsvergadering van donderdag 18 april jl. was voor de Vughtse theaterliefhebber een vergadering met een teleurstellende uitkomst: Theater de Speeldoos wordt zoiets als Sociaal-Cultureel Centrum de Speeldoos, zonder inspirerende professionele podiumkunsten. Dik dertig jaar hebben die een vaste plek gehad …

Lees meer »

Brief: Jagersboschlaan

Alle bezwaren die tot dusverre door diverse instanties zijn ingebracht tegen de verharding en openstelling voor autoverkeer van de Jagersboschlaan hebben het college van burgemeester en wethouders nog niet tot andere gedachten kunnen brengen. Vreemd toch, ik ken veel mensen in Vught, maar ik heb nog niemand in dit verband …

Lees meer »

Brief: Peperdure aanpassing N65 biedt totaal geen oplossing

De gemeenteraad was het er unaniem over eens dat er voor Restaurant In ’t Groene Woud en Peijnenburg Vught aan de N65 een betere bereikbaarheid moest komen dan in het voorgestelde plan. Door ons is, vanuit de door de gemeente voorgestelde varianten, een uitgewerkt plan gemaakt waarbij alle bedrijven en …

Lees meer »

Brief: Géén oplossing voor bedrijven aan N65

Voor de bedrijven restaurant In ’t Groene Woud en Peijnenburg Vught BV is het onbegrijpelijk dat de gemeente in niets tegemoet is gekomen aan de voorgelegde voorkeursvariant die in maart is ingediend. De angst – althans zo moet het voorkomen – voor een mogelijke rechtszaak van Brabants Landschap over de …

Lees meer »

Brief: Sociaal Cultureel Centrum de Speeldoos

Sinds donderdag 18 april is werkelijkheid geworden wat iedere echte Vughtse cultuurliefhebber vreesde: Theater de Speeldoos houdt op te bestaan. De visie van de Vughtse raad bleek omgekeerd evenredig met hun daadkracht. Boos waren ze op de leiding van de Speeldoos. Ze hadden hen voorgelogen en de feiten verhuld. En …

Lees meer »

Brief: Wij willen die Vent-weg

“Wij willen die Vent-weg is zeker van toepassing voor aan- en omwonenden van de Jagersboschlaan. Al ruim een half jaar probeert de werkgroep JBlaan duidelijkheid te krijgen van het Vughtse college over de mogelijkheid van een ventweg langs de N65. Aanvankelijk begon dit college met drie opties. Was dit een …

Lees meer »

Brief: Kom in actie voor Theater de Speeldoos

“Het raadsbesluit om geen subsidie naar de professionele kunst te laten gaan is funest voor de avondvoorstellingen in Theater de Speeldoos. Deze zullen ophouden te bestaan. Dit is het gevolg van een onmogelijk raadsbesluit voor een schouwburg. Bij een schouwburg hoort een avondprogrammering. De gemeenteraad heeft in 2017 door Berenschot …

Lees meer »

Brief: Wanneer stopt iemand de waanzin van het N65 VKA+?

“Het plan VKA+ voor de N65 levert niets anders op dan problemen voor Vught en de Vughtenaren die de komende 20 jaar na uitvoering nog niet zijn opgelost. Wordt de oversteekbaarheid sneller en veiliger door het VKA+? Ogenschijnlijk lijkt het alsof je met het VKA+ een betere, veiligere en snellere …

Lees meer »

Brief: de Speeldoos

“zo robuust en toch zo kwetsbaar een speelbal door zoveel misbaar grote woorden kleine daden geen harmonie te weinig waarde de ziel van Vught dans en muziek een echt theater dat respect verdient komt terug op uw schreden strijk over uw hart waardeer cultuur de gemeenschap verwacht” Peter van den …

Lees meer »

Brief: Woningbouw Roucouleur

“De laatste tijd maakt politiek Vught zich met een zekere regelmaat druk over woningbouwplannen in relatie tot de toewijzing van woningen en de doelgroep die daarmee bediend zou moeten worden. Was er vorig jaar commotie over de wijziging van plannen voor de locatie Molenven, korte tijd later verplaatste de collectieve …

Lees meer »

Brief: Wat moet dat worden met N65 en het spoor?

“Al weken lang worden we als bewoners geconfronteerd met grote, onnodige overlast t.b.v. de herinrichting Boxtelseweg/Maurickplein. De gemeente Vught beloofde in beginsel een goed doordachte fasering, maar daarvan komt niets terecht, integendeel. Al wekenlang wordt van alles opengebroken zonder dat rekening wordt gehouden met eerdere toezeggingen over de fasering, die …

Lees meer »

Brief: Voldoet Avulo aan de criteria?

In de editie van 6 maart las ik een open brief van bezorgde vrijwilligers van Avulo, de lokale omroep van Vught. Ik wil met mijn onderstaande betoog niets af doen aan het belang van vrijwilligers, maar wil wat dieper ingaan op een aantal aangehaalde punten in de gepubliceerde brief. Ik …

Lees meer »

Brief: Zorgen bij Avulo

“De Algemene Vughtse Lokale omroep Avulo is al meer dan 30 jaren actief in Vught. Opgestart voor het verzorgen van radioprogramma’s, is de organisatie – door het uitzenden via televisie en het gebruikmaken van bijna alle internetmogelijkheden, inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige crossmediale omroep. De Avulo is een typische vrijwilligersorganisatie; …

Lees meer »

Brief: Betonnen tunnelbak N65

“Geacht raadslid, beste Vughtenaar, Donderdag 28 februari zal de gemeenteraad waarschijnlijk de betonnen tunnelbak N65 VKA+ goedkeuren zonder dat er een goed beeld van de gevolgen is. Officieel onderzoek geeft aan dat er meer nadelen zijn dan voordelen. Vught wordt met het VKA+ veel onveiliger en de leefbaarheid van Vught …

Lees meer »

Brief: De gemeentelijke belangen in Vught

“In het Brabants Dagblad van 22 februari kan men artikelen lezen over drie bijzondere onderwerpen. Het gaat om ‘Woningen Isabellaveld wél betaalbaar’, ‘Vught verhardt Jagersboschlaan’ en ‘Doorgang komt er voorlopig niet’. Breng die drie artikelen voor het door dit college zo nagestreefde transparantie eens met elkaar in verband. In het …

Lees meer »

Brief: Parkeerellende

“Al langere tijd worden wij geplaagd door een enorm parkeerplaatsentekort in de Peperstraat te Vught. Men parkeert zijn of haar auto de hele dag op deze plaatsen, met als gevolg dat bewoners er geen plaats meer hebben. Nu wil het geval dat er door langdurige werkzaamheden nog minder plaatsen zijn …

Lees meer »

Brief: Isabellaveld

“Het is me helemaal duidelijk geworden waarom ik niet in aanmerking ben gekomen voor een huis op het Isabellaveld. Heeft niets met uitloten te maken hoor. Dit waren de criteria om een kans te maken, concludeer ik na een navraag bij de makelaar in Den Bosch die de huizen verkoopt: …

Lees meer »

Brief: “Gemeente lapt inspraak en belangen burgers aan zijn laars”

“Wij, omwonenden van basisschool De Springplank, tekenen bezwaar aan tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de beweegzaal op het schoolplein. We voelen ons als burgers volstrekt niet serieus genomen en vinden dat er nauwelijks rekening is gehouden met onze belangen als bewoners. We willen dat de gemeente het oorspronkelijke …

Lees meer »

Brief: “Strop voor ondernemers aan de N65”

“Ruim 35 jaar zijn wij in gesprek geweest met de gemeente over de aanleg van parallelwegen langs de N65 voor het bestemmings- en langzaam rijdend verkeer. Er is uiteindelijk consensus bereikt door het plaatsen van een VRI (stoplicht) ter hoogte van restaurant In ’t Groene Woud, waardoor de bereikbaarheid van …

Lees meer »

Brief: “Wij zijn tegen de verharding van de Jagersboschlaan”

“Vught, 8 februari 2019 In het Klaverblad van 6 februari 2019 ageren de rector van het Maurickcollege en anderen tegen het plan om de Jagersboschlaan te verharden. Ook de Natuur- en Milieugroep Vught heeft grote bezwaren tegen dit voornemen. • Wij wijzen de verharding van de Jagersboschlaan en de verandering …

Lees meer »

Brief: De beeldkwaliteit van het Vughtse woningbeleid

“Volgens de cijfers van Woonwijze was er in 2017 een tekort van zo’n 485 sociale huurwoningen. Dit harde feit wordt helaas niet door alle Vughtse politieke partijen onderkend. Zo wil bijvoorbeeld de huidige coalitie (VVD, GB, PvdA-GL) helemaal geen sociale huurwoningen meer bouwen, omdat er volgens deze partijen al veel …

Lees meer »

Brief: Laatste lommerrijke laan in Vught geofferd voor autoverkeer

“Door onvoldoende aandacht voor de natuurwaarde van de Jagersboschlaan dreigt deze weg een ontsluitingsweg te worden voor o.a. Taleninstituut Regina Coeli en Maurickcollege, terwijl een eenvoudiger oplossing logischer is via Helvoirtseweg langs de oude tuin van Regina Coeli en het Talenpracticum zelf, waar ook de toegang naar datzelfde Taleninstituut kan …

Lees meer »

Brief: Maurick College tegen autoverkeer op Jagersboschlaan

“Naar aanleiding van de mondelinge toelichting van vrijdag 11 januari op het project Jagersboschlaan, waarbij het voornemen is deze laan te verharden en open te stellen voor gemotoriseerd verkeer, reageerde de directie van het Maurick College met een brief aan de Senior Beleidsmedewerker Verkeer van de gemeente Vught. Daarin staat: …

Lees meer »

Brief: Landelijk karakter en leefbaarheid van Vught in gevaar

“Waarschijnlijk pas nadat op 14 februari 2019 het voorstel VKA + in de Commissie Ruimte wordt goedgekeurd en op 28 februari 2019 door de gemeenteraad, komen de tot nu toe geheim gehouden verkeerscijfers vrij, die aangeven hoeveel meer verkeer na de ingreep binnen Vught ontstaat. Uit de MIRT-rapportage van Rijkswaterstaat …

Lees meer »

Brief: Lekker zwemmen!

Heerlijk. Drie kwartier zwemmen bij LACO, Ouwerkerk Vught. Ik wacht op de aanbieding van 14 keer zwemmen voor 60 euro. Die laat ik dan bijschrijven op mijn zwemkaart en zwemmen maar! Vanwege mantelzorg, oppas, vrijwilligerswerk en vakantie ga ik gemiddeld zo’n 40 keer per jaar zwemmen. Dat kost mij per …

Lees meer »

Brief: “Jagersboschlaan, autoweg?”

“Nog maar 2 maanden geleden werden de direct omwonenden van de Jagersboschlaan, het Jachterf en het Wildpad voor het eerst door de gemeente geïnformeerd over de verharding en openstelling voor autoverkeer van de Jagersboschlaan. De N65 wordt voor het doorstromend verkeer, met veel aandacht voor groen, ingericht met een parallelle …

Lees meer »

Monumentenorganisatie maakt zich zorgen over rijksmonument Haarendael

“De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het rijksmonument Haarendael te Haaren. Het gaat om het oudste gedeelte van het Grootseminarie van het bisdom Den Bosch. Het geheel dateert uit 1837 en volgende jaren en is ontworpen door H. Essens. De zorgen …

Lees meer »

Brief: Informatie-avond N65: Een vragenuurtje zonder antwoorden

Tijdens de voorlichtingsavond over de N65 vorige week dinsdag werd aan wethouder Van Woesik voorgelegd dat een groot aantal inwoners van Vught grote zorgen hebben over de afsluiting van de op- en afritten naar de N65 ter hoogte van de Martinilaan omdat het autoverkeer van en naar Regina Coeli en …

Lees meer »

Brief: “Zwaluw een club om op te bouwen” (2)

“Als geëngageerd Vughtenaar en lid van Zwaluw VFC meen ik, overigens op persoonlijke titel, te moeten reageren op de ingezonden brief van de fractie van Gemeentebelangen in Het Klaverblad van 5 december. Enerzijds bevreemd het mij dat Gemeentebelangen, n.a.v. een in de Commissie Ruimte gevoerde discussie, een ingezonden brief in …

Lees meer »

Brief: “Jagersboschlaan”

“Aanwonenden en omwonenden van de Jagersboschlaan in Vught ontvingen op 9 november van dit jaar een brief van de gemeente waarin werd aangekondigd dat onderzocht wordt of verharding van de Jagersboschlaan tot openstelling van gemotoriseerd verkeer een optie is. Naar aanleiding van deze brief zijn belanghebbenden bij elkaar gekomen en …

Lees meer »

Plaatsvervangende schaamte

Als beginnend raadslid is het soms best even wennen. Welke regels zijn er, wat is not done of wat moet je juist wél doen. Ik had alleen wel altijd voor ogen dat de gemeenteraad een gezamenlijk belang heeft, namelijk de belangen dienen van Vught. Maar daar begin ik nu wel …

Lees meer »

Brief: “Creatief voor het goede doel”

“Het is weer de tijd van het jaar, je merkt het aan de deur; iedere week een andere collectant voor een prachtig doel in de deuropening. Zelf heb ik vooral de behoefte om in plaats van een euro in een collectebus te stoppen, een constructieve bijdrage te leveren aan die …

Lees meer »

Brief: “Zwaluw VFC een club om op te bouwen”

“Tijdens de commissievergadering ‘Ruimte’ zijn de nieuwbouwplannen van Zwaluw VFC voor een toekomstbestendige club ter opiniëring aan de raad voorgelegd. De raad was hierover reeds eerder geïnformeerd door het bestuur van Zwaluw VFC tijdens de informatieavond op 12 november in het Zwaluwnest. De plannen zijn toen uitgebreid toegelicht door een …

Lees meer »

Brief: “Theater de Speeldoos verdwijnt, waar blijft het politieke debat?”

“Theater de Speeldoos is door directeur Harry Salfischberger uitgebouwd tot een combinatie van een theater, een filmzaal, een gezellig theatercafé, een muziekschool en een dans-/theateropleiding. Ondanks deze unieke mix van functies is het voortbestaan van de Speeldoos momenteel ernstig in gevaar! Als regelmatig bezoeker van Theater de Speeldoos heb ik …

Lees meer »

Brief: “N65 tunnelvisie: Het Rijk lacht zich helemaal Rijk”

“Binnenkort, mogelijk nog in november dit jaar, zal een definitief besluit over het N65 VKA+ alternatief worden voorgelegd aan de partijen in het Bestuurlijk Overleg, te weten het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Haaren, waarin onder meer wordt aangegeven hoe de komende eeuw een betonnen tunnelbak …

Lees meer »

Brief: “StarsOnStage en de Speeldoos”

“Beste leden van onze gemeenteraad, u bent burgers van onze gemeente, uitverkorenen tot deze raad. Uw kinderen hebben mogelijk buitenschoolse cultuureducatie gehad, uw kleinkinderen zouden dat kunnen krijgen, bij StarsOnStage in onze Speeldoos, de thuisbasis van cultuur in Vught. Uw college van B&W stevent af op het onzalige punt dat …

Lees meer »

Brief: “Waardevolle Rabo-jaarkalender 2019?”

“Bij mijn bezoek aan de Rabobank te Vught is mij het volgende overkomen. Toen ik vroeg of de kalender 2019 er al was, werd dit bevestigd. Ik haalde mijn Rabo-pasje voor de dag, maar dit was niet voldoende. Ik moest mij legitimeren, dus heb ik mijn ID-kaart overhandigd. Ik kon …

Lees meer »

Brief: “Speeldoos moet hangen”

“Vorige week donderdag liep ik mee in een protestmars tegen sluiting van de Speeldoos. ´Sluiting, hoezo sluiting,´ wilde de man naast mij, wiens dochter op blokfluitles zat in de Speeldoos en die nu gitaarlessen neemt aan de voormalige Isabella Kazerne en dito Asielzoekerscentrum, weten. ´Die Speeldoos kan niet aantonen waar …

Lees meer »

Brief: “StarsOnStage en de Speeldoos”

“Beste leden van onze gemeenteraad, U bent burgers van onze gemeente, uitverkorenen tot deze raad. Uw kinderen hebben mogelijk basiseducatie (gehad), uw kleinkinderen zouden dat kunnen krijgen, bij StarsOnStage in onze Speeldoos, de thuisbasis van cultuur in onze gemeente. Uw gemeentebestuur stevent af op het onzalige punt dat StarsOnStage moet …

Lees meer »

Brief: “De destructieve werking van wantrouwen”

Bij de gemeente Vught leeft wantrouwen over de besteding van de subsidie. Mijn naamgenoot Jozef Kok – die ik helaas niet ken – heeft dat in Het Klaverblad voortreffelijk geanalyseerd. Bij De Speeldoos leeft onbegrip en wantrouwen ten aanzien van de bedoelingen van de gemeente Vught. De gemeente heeft haar …

Lees meer »

Brief: “Cultuurmoord met voorbedachten rade (?)”

“Ongeloof, woede en walging zijn wat gemoedstoestanden die in mij opkomen als ik de afgelopen maanden de macabere dans rondom Theater de Speeldoos in zijn relatie met de gemeente Vught nog eens herbeleef. Omdat er nu blijkbaar een eindbeslissing is genomen waarbij geen weg meer terug is. Officieel mag Theater …

Lees meer »

Brief: “Het drama van de Speeldoos en de dominante logica van de politiek”

“Welke van deze uitspraken is waar? 1. De onderzoeken en rapporten tonen aan dat de Speeldoos subsidiegelden voor amateurkunst en cultuureducatie onrechtmatig heeft gebruikt voor de professionele kunsten. 2. De onderzoeken en rapporten tonen niet aan dat de Speeldoos subsidiegelden voor amateurkunst en cultuureducatie onrechtmatig heeft gebruikt voor de professionele …

Lees meer »

Brief: “Verwarring rond Theater de Speeldoos”

“Na de informatieavond van maandag 1 oktober rijzen er toch heel veel vragen. Hoe verder met al die verenigingen die nu zelf subsidie moeten gaan aanvragen als ze in Theater de Speeldoos of elders een ruimte willen huren? Een aantal verenigingen en hun bestuurders willen al deze organisatorische rompslomp niet …

Lees meer »

Speeldoos en beukenboom…

Opvallend, die foto van een breedlachende wethouder Van de Ven bij het artikel over de teloorgang van de Speeldoos. Typisch Vught. de Vughtenaar laat dit alles gelaten over zich komen. Ik heb al gelezen dat er bewoners zijn die de ijsbaan weg willen hebben. Raar dorp!!!! Wel mauwen over een …

Lees meer »

Brief: “Laatste oproep tekenen voor behoud beuk Maurickplein”

“Beste Natuurliefhebber, A.s. donderdag, 27 september 2018, komt de Commissie Ruimte bijeen, en zullen wij, de Natuur- en Milieugroep Vught, nog één keer de gelegenheid hebben een pleidooi te houden voor het behoud van de beuk aan het Maurickplein. Of dit onze laatste kans is, weten we niet; wij zijn, …

Lees meer »

Brief: “Ondertunneling N65”

“Het gezond verstand heeft eindelijk gezegevierd in de gemeentehuizen van Vught en Haaren. De oude plannen voor fietstunneltjes zijn van de baan, want de nieuwe wethouders willen dat de N65 in zijn geheel wordt verdiept. Dat betekent een strijd om meer geld. Ter ondersteuning in deze strijd hebben we beide …

Lees meer »

Brief: “Meer sociale huurwoningen in Vught”

“In Het Klaverblad van 25 juli deed woningbouwvereniging Woonwijze verslag over het jaar 2017. In 2017 zochten 648 mensen in Vught actief een sociale huurwoning (12% van de 4473 ingeschrevenen). Er konden in 2017 slechts 163 inwoners door Woonwijze bediend worden. Dat is 25%. In de huidige Woonvisie van de …

Lees meer »

In memoriam Theo de Wijs

“Op zaterdag 1 september hebben we samen met de familie, vrienden, kennissen en met alle koren en veel oud-koorleden tijdens een indrukwekkende en vooral prachtig muzikaal omlijste afscheidsviering onze organist-dirigent Theo de Wijs [1928-2018] herdacht en hem bedankt voor zijn tomeloze inzet, hartelijke vriendschap en collegialiteit. Het is bekend dat …

Lees meer »

Brief: “De beuk eruit of de beuk erin?”

“‘Staat muurtje behoud beuk in de weg?’ Dit is de kop van het hoofdartikel in Het Klaverblad van 22 augustus 2018, waarin staat beschreven wat de gemeente van plan is met de herinrichting van het Maurickplein, ten koste van een grote monumentale beuk. Die moet worden gekapt om het doorgaande …

Lees meer »

Brief: “Beroerde verkeerssituatie bij het Moleneindplein”

“De huidige situatie bij het Moleneindplein in Vught is ronduit slecht. Door de combinatie van de afsluiting van de doorgaande Esscheweg en het instellen van eenrichtingsverkeer op de Molenstraat is het plein alleen toegankelijk via het noordelijke deel van de Esscheweg. Alles is bij de inrichting zo krap gemaakt dat …

Lees meer »

Brief: “Afbouw subsidie voor de Speeldoos”

“Als ik met mensen van de Speeldoos praat over de problemen rondom de subsidiëring van de Speeldoos, krijg ik een heel ander verhaal te horen dan wanneer ik met Vughtse bestuurders praat. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, denk ik dan. Laten we voor het gemak ook …

Lees meer »

Brief: “Speeldoos en woongenot”

“Twee ingezonden brieven vorige week over de Speeldoos. Ik ben het helemaal eens met de inhoud van de brief van de familie Maessen. Duidelijk beschreven. Dank u wel. In het interview dat Avulo had met wethouder Toine van de Ven schrok ik van zijn toevoeging dat we vlakbij Den Bosch …

Lees meer »

Brief: “In Vught daar staat een doos”

Noot van de redactie: in Het Klaverblad van 18 juli is een ‘verkorte’ versie van deze brief van de heer De Bekker opgenomen. “Vanuit een ontstellende puinhoop met ontbrekende administratie, leerlingenlijsten, lesroosters, etc., begon ik in 1962 aan mijn functie als directeur van de Vughtse muziekschool. Het werd een moeizaam …

Lees meer »

De Bevrijders van Schijndel

“Mijn naam is Dirk Paagman, geboren en getogen in Schijndel, en ik ben een docent Geschiedenis aan het Maurick College. Ik ben al meer dan twee jaar met een historisch onderzoek bezig over de bevrijding van Schijndel. Mijn onderzoek presenteer ik in de vorm van een boek. Voor mijn boek …

Lees meer »

Brief: “Droogte”

“Afgelopen zaterdag reed ik langs de Postweg in Vught en zag ter hoogte van restaurant ’t Misverstant, dat een aantal nieuw geplante bomen op sterven na dood waren of reeds het loodje hadden gelegd. Deze bomen waren reeds de tweede aanplant. In het voorjaar kan de gemeente voor de derde …

Lees meer »

Brief: “Aan de wethouder van Cultuur van de gemeente Vught”

Geachte wethouder, 22 jaar heb ik penningmeester mogen zijn van ons Theater de Speeldoos in Vught. De contacten met de gemeente over de subsidie hebben vele inspanningen gevraagd, maar zijn uiteindelijk altijd uitgelopen op een oplossing in goede verstandhouding. Nu lijkt dit te zijn afgelopen. Er is een besluit genomen …

Lees meer »

Brief: “Kritiek op Speeldoos onterecht!”

“Na een maandenlang lopend conflict besluit de gemeenteraad om de prestatiesubsidie voor de Speeldoos geheel af te bouwen naar nul euro. De Speeldoos zou niet transparant zijn geweest in de verantwoording van haar subsidiegelden. Daarentegen verklaart de huisaccountant van de gemeente dat de Speeldoos dat wel was! Tot ons grote …

Lees meer »

Brief: “Vughtse gemeenteraad ziende blind en horende doof”

“Vorig jaar heb ik al eens mijn zorgen kenbaar gemaakt over de situatie die gecreëerd werd rondom De Speeldoos, door een open brief te schrijven aan de verantwoordelijk wethouder met het advies ook de hand eens in eigen boezem te steken. Deze zorgen bleken en blijken niet ongegrond. Op 28 …

Lees meer »

Brief: “Afscheid van Vught”

“Politiek is drijfzand. Elk opgelost probleem brengt steevast tal van nieuwe problemen naar voren, die op hun beurt ook weer om een oplossing vragen. Belangenbehartigers van diverse pluimage proberen invloed uit te oefenen via de achterdeur. Allerlei ondoorzichtige processen spelen een rol. Dat maakt het beroep van een politicus tot …

Lees meer »

Brief: “Stillere goederenwagons”

“In onze regio heerst bezorgdheid over toename van geluid en trillingen door groter aantal goederentreinen in verband met de voorgenomen aanleg van de verbindingsboog met de Betuweroute, ter hoogte van Meteren. Herfst 2016 gaf BMVI, het Duitse Ministerie van Verkeer, het startsein tot het ontwikkelen van nieuwe technieken, toe te …

Lees meer »

Brief: “Bedankt!”

“Lieve vaders, moeders en kinderen van Vught en Cromvoirt. Wat heb ik genoten van mijn afscheid als jeugdarts in Vught op vrijdag 25 mei. Speciaal heel veel dank aan jullie allen die gezamenlijk een fantastisch fotoboek hebben gemaakt met lieve teksten voor mijn afscheid na 37 jaar ’tussen de Vughtse …

Lees meer »

Het gaat eigenlijk om het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord

“Op 7 juni is in de Vughtse Raad het college-akkoord van Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD aangenomen. De oppositiepartijen D66, CDA en SP hadden naast waardering voor enkele punten veel vragen die onbeantwoord bleven. Vooral Gemeentebelangen verwees naar een nog te schrijven uitvoeringsprogramma. Wat is er eigenlijk precies als akkoord aangenomen? …

Lees meer »

Grote karpersterfte

“Afgelopen weken is door een overmatige eendenkroosgroei, waar de gemeente Vught niets tegen onderneemt, een zuurstoftekort ontstaan in de waterpartij aan de Van Voorst tot Voorststraat in Vught. De groene laag sluit het water als het ware hermetisch af en zodoende kan er geen zuurstofuitwisseling plaatsvinden. Donderdag 7 juni lagen …

Lees meer »

Is er in Vught plaats voor een wijkwerkplaats?

Het idee is ontstaan om in Vught een werkplaats op te richten. Een plek om te knutselen, timmeren, hout bewerken, handwerken, textiel, fiets repareren, etc. Bedoeld voor iedereen die met anderen leuke ideeën wil uitwerken, reparaties doen, ontwerpen maken. Voor jezelf of met anderen samen. Interesse? Meld je dan aan! …

Lees meer »

Rode beuk

“Tot mijn vreugde las ik in Het Klaverblad dat PvdA/GL schriftelijke vragen heeft gesteld aan het Vughtse College over de noodzaak van het kappen van een monumentale beuk op het Maurickplein. Gisteren besteedde Tony van der Meulen ook nog aandacht aan deze ‘vreemde’ beslissing van de gemeente Vught. Wij hebben …

Lees meer »

SP wil écht betaalbare woningen in Vught

“Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar waren alle partijen het erover eens: in Vught moest óók goedkoper gebouwd worden. Naast het pleidooi voor middeldure huur en koop was het algemene geluid dat er ook voor starters en mensen met niet zo’n royaal inkomen gebouwd moest worden. Maar tijdens de allereerste …

Lees meer »

Monument voor rode beuk

Een diepe buiging voor de eeuwenoude beuk die al honderd jaar stand houdt, die alles om zich heen, van langzaam, sneller, snelst, van paardenkoets tot BMW aan zich voorbij zag snellen. Onverstoorbaar, diepgeworteld, met z’n enkels in het asfalt staat hij daar. Hét schoolvoorbeeld van aanpassingsvermogen. Een diepe buiging voor …

Lees meer »

Vught is toch anders

“De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De uitslag is bekend. In tegenstelling tot de berichten in dagbladen dat plaatselijke partijen de grote winnaar van de verkiezingen waren, blijkt de enige plaatselijke partij in Vught uiteindelijk 1 zetel te hebben moeten inleveren. Hoe zou dat komen? In Het Klaverblad van 7 maart werd …

Lees meer »

Infrastructureel project N65 Vught-Haaren is weggegooid geld

“Wat 10 jaar geleden begon met de wens van een aantal buurtbewoners om de oversteek van de N65 via de De Bréautélaan en Martinilaan veiliger en gemakkelijker te maken, is uitgelopen tot een project voor een gedeeltelijk verdiepte betonnen tunnelbak (VKA) van 107 miljoen euro waarvan de wettelijk verplichte ‘Maatschappelijke …

Lees meer »

Geluiddempende maatregelen N65 viaduct Taalstraat tot spoortunnel

“Toen wij 6 jaar geleden een handtekeningenactie startten om bij de Gemeenteraad te pleiten voor geluidschermen langs de N65, van het viaduct over de Taalstraat tot aan de spoortunnel, was de ondersteuning vanuit de omgeving overweldigend. De Gemeenteraad zag dit ook en stelde daarom, vrijwel unaniem gedragen door Gemeentebelangen, VVD, …

Lees meer »

Het blijft gevaarlijk voor fietsers op Esscheweg

Ingezonden brief “Op de Esscheweg tussen de Kempkenshoeve en de ovonde is een tweerichtingenfietspad aan de kant van de Hoeven. Als je komende vanaf de rotonde Esscheweg-Wolfskamerweg-Vijverbosweg op deze rotonde staat en de Vijverbosweg wilt oprijden, vooral in de ochtend tussen 07.45 en 08.30 uur, is het heel druk met …

Lees meer »

Goederentreinennee stuurt brief naar staatssecretaris

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Hare Excellentie Mevrouw drs. S. van Veldhoven Postbus 20901 2500 EX ’s-Gravenhage ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2018 Betreft: Project Meteren-Boxtel.   Geachte Excellentie Naar aanleiding van de informatieavond die Prorail heeft verzorgd op 27 november 2017 in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch, rijst er bij …

Lees meer »

“Verkeersveiligheid Stadhouderspark in het geding”

“Als bewoners van de wijk Stadhouderspark maken wij ons ernstig zorgen over de verkeersveiligheid binnen onze wijk. Door het ontbreken van een trottoir en vele onoverzichtelijke bochten is veilig buitenspelen voor de kinderen uit de wijk lastig. Ook mindervaliden hebben moeite om zich door de wijk te verplaatsen. Een toename …

Lees meer »

Aardige dame

Donderdag 14 december zat ik in de regen bij de bushalte voor de Vughtse toren te wachten op de bus die mij naar het Jeroen Bosch ziekenhuis zou brengen. Ik loop achter een rollator en ben beperkt in het lopen. Het verkeer liep helemaal vast.  De auto’s reden stapvoets vooruit. …

Lees meer »

Ingezonden brief: Te weinig betaalbare woningen voor ouderen

Lange tijd heb ik mij ingehouden, maar het moet me nu toch van het hart! De gemeente Vught voert een woningbouwbeleid waarbij weinig tot geen plaats is voor het realiseren van betaalbare woningen voor ouderen. Zo wordt in de middenklasse tussen  300.000 en 450.000 euro weinig passende nieuwbouw bestemd voor …

Lees meer »

Ingezonden brief: Zicht op de toekomst

Als initiatiefnemers van wat nu Ouderen Samen heet willen ook wij graag reageren op de ingezonden brief van Fons Spoor in Het Klaverblad van 23 november. Wij gaan er van uit dat de heer Spoor reageert op de uitnodiging van Ouderen Samen voor een voorlichtingsbijeenkomst om de woning waarin een …

Lees meer »

Ingezonden brief Jeanne Heessels

Geachte heer Spoor, De gemeente Vught en Ouderen Samen nodigen al een aantal jaren senioren uit voor een informatiebijeenkomst over veilig wonen. We laten dan zien hoe – met vrij kleine aanpassingen – de woning veiliger en comfortabeler gemaakt kan worden. Ofwel levensloopbestendig. We brengen het zelfstandig wonen op latere …

Lees meer »

Ingezonden brief: “Niet oud en versleten!”

Geachte mevrouw Heessels, Vandaag 14 november ontving ik uw uitnodiging voor een bijeenkomst voor Vughtse senioren (55+) in Huize Theresia op de middag van 22 november. Na het lezen ervan voelde ik me in een hoek gedrukt waar ik niet in thuis hoor. In uw brief suggereert u dat ik …

Lees meer »

Ingezonden brief H. Paymans

Twee recent verschenen artikelen in het BD over het spoor geven mij aanleiding opnieuw dit onderwerp aan de kaak te stellen. Ten eerste de kop Vught Noord wordt op zijn wenken bediend met raildempers. Een bezoekje van een D66 Kamerlid (uit de stal van Potters ) was al voldoende om …

Lees meer »

Ingezonden brief H. Paymans

“Op dinsdag 17 oktober las ik een artikel in het Brabants Dagblad waarin vijf gemeenten in de Bocht van Meteren TNO opdracht hebben gegeven de noodzaak hiervan opnieuw te onderzoeken. Zij twijfelen aan de cijfers van Prorail uit 2010 over het aantal goederentreinen dat hiervan gebruik zou maken. Dat zou …

Lees meer »

Open brief aan wethouder Fons Potters

Open brief aan Fons Potters, wethouder verkeer en vervoer (waaronder spoorverdieping en N65), financiën, openbare ruimte, onderwijs en cultuur van gemeente Vught van oud-wethouder Jef Teulings Geachte heer Potters, Sinds langere tijd volg ik het proces m.b.t. De Speeldoos op nauwe voet. Daarnaast heb ik ook nog enige belangstelling voor …

Lees meer »

Breicursus

Sinds we de gasbel in Slochteren hebben gevonden is heel Nederland aan het gas. Het was veel schoner dan de kolen en de stookolie die tot dan toe gebruikt werden. Wij hadden vroeger ook een kolenhok bij ons huis. We bewaarden ons speelgoed en tuingereedschap erin want we waren modern …

Lees meer »

Basketbalveld

De buurt is uitgeteld Weg ons fijne basketveld De palen destijds door ons betaald Door gemeente rücksichtsloos weggehaald Zonder overleg daarenboven Al wil men anders doen geloven Men verschuilt zich achter dit blad Dat men inspraak heeft gehad 2 waren zogenaamd betrokken Voor de rest heeft men staan jokken  Door …

Lees meer »

Gemeenschappelijke uitdagingen verbinden inwoners Haaren

Op 4 oktober wordt duidelijk of de inwoners van de gemeente Haaren vinden dat de gemeente zelfstandig blijft of wordt opgesplitst. Om een vergelijk te maken tussen de gemeente Haaren en haar buurgemeenten is net voor de zomervakantie een brochure bezorgd op alle adressen binnen onze gemeente. Hoewel veel onderwerpen …

Lees meer »

Suggestie onjuist?

Terwijl in Vught-Centrum de treinen onder de grond verdwijnen en er een park verschijnt met bruggetjes, water en rondweg, verdrievoudigt het bovengrondse goederenvervoer door Vught-Noord. Vrijwel alle leefbaarheidsrisico’s en financiële lasten worden hier door de spoorbewoners zelf gedragen. De suggestie in Het Klaverblad van 5 juli dat heel Vught uiteindelijk …

Lees meer »

Vertrouwen in de mensheid

Enkele weken geleden kom ik bij mijn auto die geparkeerd stond op het Marktveld in Vught. Ik stap in en zie een papiertje onder de ruitenwisser. Een bon!!, denk ik( slecht geweten). Maar dat kan niet, mijn blauwe kaart ligt er nog met de juiste tijd er op. Dan zal het …

Lees meer »

Verstening en wateroverlast in Vught-Zuid

Binnenkort krijgt Vught er een lommerrijke woonwijk bij. De weilanden van de voormalige manege Vughtse Hoeve aan de Esscheweg worden door de provinciale ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte omgevormd tot een woonwijk met 42 ruime percelen voor vrijstaande woningen: “Landelijk wonen in het Groene Woud”. De plannen hebben tot onrust geleid bij omwonenden. …

Lees meer »

Belangengroep Toekomst Haaren schrijft brief aan Gedeputeerde

Belangengroep Toekomst Haaren verzond afgelopen weekeinde een brief naar Gedeputeerde A. Spierings over de constructieve bijdrage die de werkgroep wil leveren aan de opsplitsing van de gemeente Haaren. De Belangengroep Toekomst Haaren heeft al enige tijd een informatieve website www.toekomstHaaren.nl opgezet. Op deze website kunnen inwoners van de vier Haarense …

Lees meer »

Het Klaverblad

Een lokale krant als het Klaverblad is bedoeld voor alle inwoners van Vught. Daarom is het belangrijk dat ook iedereen zijn mening op deze pagina kwijt kan. Ongeacht politieke, religieuze of maatschappelijke achtergrond. Het spreekt vanzelf dat in deze rubriek geen plaats is voor scheldpartijen of straattaal.

Lees meer »

De Rattenplaag

We zijn gewaarschuwd door de Gemeente Vught middels een schrijven, maar er blijven mensen hardnekkig vogels voeren. Dit ondanks dat je ze er geregeld op aanspreekt, gooien ze toch etensresten op het grasveldje. Want het is zo weg, is maar voor de vogels. Vet in het riool gooien is ook …

Lees meer »

N65 tunnelbak een heel slecht idee

Tien jaar geleden ben ik in Vught gaan wonen omdat Vught een mooie groene omgeving heeft met schone lucht. Ik ben ook blij verrast met initiatieven van de gemeente om tezamen met de ondernemers en bewoners te bepalen hoe Vught nog aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de eigen bewoners en …

Lees meer »

Kunstwerk Woonwijze is gevaarlijk, provocerend en geldverkwisting 

De omgekapte monumentale moeraseik die tot twee jaar terug op het Versterplein stond komt terug naar de buurt waar hij bijna 100 jaar stond. Woningbouwcorporatie Woonwijze, de ontwikkelaar van het Versterhof, wil de destijds doodziek verklaarde boom die bij het omzagen kerngezond bleek, terug laten komen in de vorm een …

Lees meer »