Opinie & Debat

Met vallen en opstaan

We waren op vakantie in mijn geliefde Oostenrijk. Ons onderkomen – een degelijke boerderij in een eenzaam zijdal van het Stubaithal – bij een lief ouder echtpaar. Zij, boerenmensen met een ontroerende katholieke vroomheid. Wij, drie Nederlandse priesters, genietend van de ruime kamers met prachtig uitzicht op de gletsjer, de …

Lees meer »

Antoon Maessen – In Memoriam

Antoon Maessen was meer dan 40 jaar verbonden als leerkracht en adjunct-directeur aan de St. Willibrordusschool in Vught. Het is bizar dat zo iets onzichtbaars, ineens, kan beslissen over leven en dood! Dikwijls beseffen we pas hoe kostbaar iets is, wanneer we het verliezen. Gelukkig zijn er, tijdens ons gezamenlijke …

Lees meer »

De N65 (snel) – weg?

  De laatste weken wordt voor veel Vughtenaren steeds duidelijker welke rampzalige gevolgen de plannen voor de ombouw van de N65 voor de leefbaarheid van Vught gaan betekenen. Ook nu er meer bekend is geworden over de wijze waarop ons gemeentebestuur omgaat met de belangen van zijn inwoners. Maar het …

Lees meer »

In Memoriam Antoon Maessen

We leven in een tijd die we een paar maanden geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Het coronavirus is onder ons en Noord-Brabant wordt hard getroffen. Bij onze dahliavereniging Rosa van Lima hebben wij ook een slachtoffer te betreuren. Het is onze zeer gewaardeerde voorzitter Antoon Maessen. Hij is 81 …

Lees meer »

Verkeersveiligheidrapport centrumplan oost

Ik heb het toegejuichte verkeersveiligheidsrapport dat de Raadhuisstraat veilig is voor de bevoorrading van de winkels doorgelezen en mijn conclusie is: het rapport is leugenachtig, verdoezelt en is ondeskundig. Leugenachtig: “De situatie is ideaal”. In de Raadhuisstraat geldt eenrichtingsverkeer met fietsers en brommers in twee richtingen. Het rapport stelt: “Uit …

Lees meer »

Stoplichten met files in Vught

Wij, als bewoners van de Helvoirtseweg, hebben vorig jaar een zienswijze ingediend op de reconstructie van de N65, net als 125 dorpsgenoten van ons. Wij zijn vóór een reconstructie van de N65. Dit geeft onder andere minder luchtvervuiling en is gewoon beter voor Nederland. Er zijn echter wel punten waarover …

Lees meer »

De kerk is open …

Het is zaterdagmiddag! In gewone omstandigheden begint zo dadelijk de vooravondmis van de vijfde zondag van de veertigdagentijd. Vandaag is het anders. De bisschoppen hebben het wijze besluit genomen dat er in r.k. kerken geen publieke vieringen zijn tot en met Pinksteren. Het plein voor de – anders nog redelijk …

Lees meer »

125 Zienswijzen over N65 worden van tafel geveegd

Afgelopen week hebben we via de media vernomen dat de zwaar bekritiseerde N65 VKA+ plannen koste wat kost door moeten gaan en dat medio 2021 de schop al in de grond gaat. B&W doet het voorkomen alsof deze plannen positief uitpakken voor alle Vughtse burgers, echter niets is minder waar. …

Lees meer »

Er zijn veel mensen die u graag willen helpen

We leven in een roerige tijd. Als een denderende trein heeft het coronavirus onze vertrouwde manier van leven totaal op losse schroeven gezet. Ongekende maatregelen zijn genomen. Het lijkt wel alsof niets meer is zoals het was. De regering heeft het beleid voor het land uiteengezet in een poging om …

Lees meer »

Snelheid N65/ A65 moet snel verlaagd worden

  Redactie: Onderstaande brief schreef Dick van Stratum aan de Vughtse raad naar aanleiding van de beslissing van de raad om de bebouwde kom voor de N65 te veranderen waardoor het mogelijk wordt dat de snelheid op het hele traject door Vught naar 80 gaat op het moment dat de …

Lees meer »

Omwonenden Isabellaveld teleurgesteld

  Redactie: Uit eerder contacten met de gemeente hadden de omwonenden van het Isabellaveld het idee dat er in plaats van een ‘saaie’ groenstrook ingezaaid met gras, een verbindend multifunctioneel groenelement gerealiseerd kon worden, dat draagvlak heeft onder zowel de huidige bewoners als de toekomstige bewoners. De insteek van de …

Lees meer »

N65 gered? Aanslag op de leefbaarheid van Vught

  Iedere inwoner van Vught zal inmiddels weten dat er de komende jaren ingrijpende plannen zijn om zowel het trein- als het autoverkeer op een aangepaste wijze door en langs het grondgebied van onze gemeente te laten rijden. Eerst is de reconstructie van de N65 aan de beurt en juist …

Lees meer »

De N65 is ‘gered’, Vught is verloren!

  Deze brief is gedeeltelijk gepubliceerd in Het Klaverblad van 18 maart 2020. Hier de volledige versie.   Wie schetste mijn verbazing toen ik onlangs een artikel onder ogen kreeg met als titel De N65 is ‘gered’; 2021 kan de schop de grond in. Waar de schrijver nog reserves heeft …

Lees meer »

Rommel

Dit is in ons eigen Vught! Moeten we dan de gemeente bellen om dit op te ruimen?? We moeten ons helemaal kapot schamen! Miranda Caliari

Lees meer »