Succesvolle Week van de Gastvrijheid Centrum Vught

Veel te doen in de Week van de Gastvrijheid in het Centrum

Voor de zesde keer had Vught een Week van de Gastvrijheid. Na edities in o.a. Vught-Zuid en Vught-Noord was het nu de beurt aan het Centrum. Van 27 oktober tot en met 3 november waren er heel verschillende activiteiten waar iedereen in het centrum aan mee kon doen. Het programma was opgesteld met bewoners, ondernemers en organisaties die zich verbonden voelen met het centrum. Speciaal willen we hier de wijkpunten noemen: Visio De Vlasborch, Huize Elisabeth, en Ontmoetingscentrum DePetrus, die elk hun deuren opengooiden en deelnemers aan activiteiten hartelijk welkom heetten. De activiteiten trokken deelnemers van alle leeftijden.

De week startte met de Fittest in De Vlasborch. Ongeveer 100 deelnemers deden mee, een deel van hen genoot van de lekkere lunch die werd geserveerd. In de week die volgden was er een stilte-uur in DePetrus, waar bezoekers in alle rust konden lezen, een bomenwandeling, een lezing over vergeten beroepen die goed werd bezocht. Natuurlijk viel in deze week Halloween, en dat werd gevierd. Er waren optredens van het Koor DoedeMee en van het Politiemannenkoor, er was een spelletjesmiddag, een Dialoogtafel, een schilderochtend. Tijdens de buurtavond kwam een goed gesprek tot stand met bewoners van de aanleunwoningen Visio de Vlasborch: wat kan het wijkpunt betekenen en hoe komt burenhulp tot stand. Ook kwamen er ideeën op tafel voor de wijkpunten. Misschien geen druk bezochte avond, maar succes zit niet altijd in aantallen! De Geheugenbibliotheek deed mee en er was CoderDojo. Op de laatste zaterdag was er Heel het Centrum bakt appeltaart. Veel bezoekers proefden de ingestuurde appeltaarten en vormden zo gezamenlijk de jury.

Om dit allemaal mogelijk te maken zijn veel mensen in touw geweest. We noemen hier de kerngroep, bestaande uit: Peter Timmers, Angèle van de Water, Peter v.d. Wijdeven, Ancke Sikkers, Frank Mulkens, Peter van Duppen, José v.d. Bruggen. Naast deze mensen is ook een actieve rol geweest voor o.a.: Mike Wiersema, Lidia Riezenbosch, Liesbeth Schrover, Isabelle Leijser, Liesbeth Witteveen, Liesbeth Sidler en Patricia van Ooijen, Rian Jansen.

Allemaal bedankt voor een mooie week!

Kijk ook bij

Eigen carnavalsembleem voor Reinier van Arkel

Reinier van Arkel heeft een eigen carnavalsembleem voor het carnavalsseizoen 2023. Het idee is ontstaan …