Fred Hagemans

Afscheid Fred Hagemans van Fysiofit Vught

Per 1 mei stopt Fred Hagemans officieel zijn werkzaamheden bij Fysiofit Vught. Precies veertig jaar geleden studeerde hij af als fysiotherapeut en sinds 1984 is hij werkzaam in Vught.

Hagemans begon op het Ploegveld nummer 1. Een jaar later werd hij fysiotherapeut van FC DenBosch. In 1989 kwam Age Nota fulltime in de praktijk werken. Vanaf dat moment was er in de praktijk sprake van wederzijdse inspiratie; geestverwantschap als het ging om vak-inhoudelijkheid en ondernemerschap. Fred heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd als manueeltherapeut en sportfysiotherapeut. Met Age Nota richtte hij eind 1995 Fysiofit Vught op. Een in die tijd nog vrijwel onbekende combinatie van praktijk en fysiofitness. Er kwam een vestiging in het toenmalige Racketcentrum. Fred had reeds in 1982 een soortgelijk centrum (met fysiofitness) in Nijmegen willen oprichten, maar de financiering daarvan was moeilijk. Er werd destijds nog argwanend gekeken naar een combinatie van fysiotherapie en fitness.

Fysiofit Vught
In de loop der jaren groeide Fysiofit Vught in een snel tempo. De vraag naar meer gespecialiseerde fysiotherapievormen nam toe. Een andere factor die een niet onaanzienlijke rol speelde, was de toenemende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande stijging van de zorgvraag. Zo nam ook het aantal collega’s toe. Uiteindelijk groeide de zaak uit zijn jasje. Een logische stap was de verhuizing naar de Industrieweg 26 in 2003, mede ook doordat de nieuwe plannen met het Racketcentrum niet pasten bij de visie van Fred en Age. Het huidige Fysiofit Vught is in 2014 overgegaan naar Ivo Nota, de zoon van Age, fysiotherapeut, manueeltherapeut en bewegingswetenschapper. Het is een fantastisch bedrijf met een zeer hecht team, waarin de verschillende specialisaties/vakbekwaamheden zich ontwikkeld hebben. Er zijn voortdurend collega’s, die na- en bijscholing volgen om de kennis en de daaraan verbonden kwaliteit van de zorg op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Zodoende is Fysiofit sinds kort PLUS-praktijk. Er zijn goede relaties met de diverse ziekenhuispoli’s, zoals de longpoli, orthopedie, neurologie en vaatchirurgie.

Afscheid
Fred Hagemans: “Het is erg moeilijk om het werken in zo’n ambiance met zoveel inspirerende collega’s los te moeten laten. Ik heb altijd zeer genoten van het werken met mensen. Ik heb met hart en ziel ons bedrijf, als specialist op het gebied van beweegzorg, mogen leiden. Ik ga een andere levensfase in, maar ik zal mij zeker niet vervelen. Ik ben nu gezond en fit en heb leuke hobby’s. Misschien kom ik deze en gene nog eens tegen bij mijn bezoekjes aan Fysiofit Vught. Wie het leuk vindt om mij nog een handdruk te geven als afscheid, is welkom op zondag 21 mei. De juiste tijd wordt in mei bekendgemaakt. “

Kijk ook bij

Hoogtepunt voor G-sporters in Nederland op 2 juni

Op zondag 2 juni vindt het Super-G-toernooi plaats, het grootste multi-sportevenement in Nederland. De deelnemers …