V.l.n.r: Ger Jan Bömer, Pia Verbakel, Ina Bakker, Rien van den Boom, Jacqueline Timmermans

Samen tegen eenzaamheid: ‘Deel eens uit!’

Even groeten naar de buurman, de buurvrouw vragen hoe het gaat of een praatje maken met de postbode.  Vroeger heel normaal, tegenwoordig bijna bijzonder te noemen. In deze hectische tijd zien we elkaar niet altijd meer omdat het leven veel van ons vraagt: werken, voor het gezin zorgen, hobby’s …, kortom te veel zaken om in 24 uur te stoppen.

Eenzaamheid is echter iets van alle tijden, maar gelukkig komt er steeds meer aandacht voor.  Ook in de gemeente Sint-Michielsgestel  zijn er veel mensen actief om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. Er is een ‘klankbordgroep eenzaamheid’ ontstaan met daarin burgers en professionals die de handen ineen slaan om eenzaamheid aan te pakken. Bij eenzaamheid denken mensen al snel aan kwetsbare mensen zoals ouderen die veel alleen zitten door het wegvallen van partner en vrienden of kennissen.  40% van de ouderen in de gemeente geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen. Mensen met een verstandelijke beperking blijken dubbel zoveel kans te hebben om eenzaam te worden dan hun leeftijdsgenoten zonder beperking.

In iedereen verborgen
Eenzaamheid kan in iedereen verborgen zitten en de kop op steken zonder dat je het als buitenstaander in de gaten hebt. Denk ook eens aan een alleenstaande moeder, die thuis komt te zitten met een baby, terwijl de rest van haar sociale netwerk gewoon door gaat of een werkende man die geen aansluiting kan vinden bij zijn collega’s en weinig contacten naast zijn werk heeft.
De ‘klankbordgroep eenzaamheid’ zet zich in voor alle mensen die eenzaam zijn of eenzaam dreigen te raken. Misschien heeft u de posters wel gezien met teksten als ‘zie elkaar’ en ‘deel eens uit’. Door de posters op te hangen hoopt deze groep meer aandacht te krijgen voor het thema en mensen bewust te maken van de kleine dingen die iedereen zou kunnen doen om een ander het gevoel te geven gezien te worden. Naast aandacht voor het thema zijn er ook activiteiten van de klankbordgroep, zoals o.a. het samen koken om daarna gezellig samen de maaltijd te gebruiken aan één grote tafel. Heeft u vragen over eenzaamheid of een goed idee, wilt u zich inzetten tegen eenzaamheid of wilt u meer weten over de klankbordgroep? Neem gerust contact op via BINT op telefoonnummer: 073-5515432.

Kijk ook bij

Toekomstbestendige ouderenzorg

Vughterstede introduceert ‘volledig pakket thuis’ We worden met z’n allen steeds ouder en we moeten …