Cliëntondersteuner staat naast de senioren

Zeven ouderenadviseurs van de Stichting Ouderen Samen zijn opgeleid tot cliëntondersteuner door Academie Zorgbelang Brabant. Op woensdag 1 juni ontvingen zij uit handen van wethouder Saskia Heijboer het bewijs van deelname aan deze training. De cliëntondersteuners gaan senioren helpen bij de keukentafelgesprekken. De cliëntondersteuners zelf zijn erg enthousiast. De eerste ouderen hebben hun hulp al ingeroepen, vooral bij de wijzigingen in de huishoudelijke hulp.

Wethouder Saskia Heijboer noemde de cliëntondersteuners van onschatbare waarde. “Vught is zeven wijze mensen rijker die het voor de senioren gemakkelijker kunnen maken. Fantastisch! De cliëntondersteuner spreekt de taal van de mensen en kan in het gesprek met de gemeente de goede vragen stellen”. In de Wmo 2015 is geregeld dat iedereen die zich tot de gemeente wendt voor huishoudelijke hulp, zorg, hulpmiddelen of woningaanpassing recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijk én met verstand van zaken
Nelleke Maathuis van Academie Zorgbelang gaf aan dat de ouderadviseurs ‘een bijzonder enthousiaste groep is met veel kennis’. Academie Zorgbelang organiseerde de training. De Wmo-aanvraag is veel meer dan in het verleden een overleg tussen cliënt en de gemeente. Voorzitter Jeanne Heessels van Ouderen Samen vindt dat ouderen goed geïnformeerd moeten zijn. Heessels: “Wij weten dat het heel prettig is om bij een officieel gesprek iemand naast je te hebben, onafhankelijk én met verstand van zaken”. De cliëntondersteuner kan de Wmo-vraag verhelderen, bespreekt met de oudere hoe het proces van de aanvraag loopt en kan op verzoek aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeente. Ook bewaakt hij of zij of het verslag van het onderzoeksgesprek of het keukentafelgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg de aanvrager krijgt.

Hulp nodig?
Ouderen Samen vindt het belangrijk dat senioren ondersteuning kunnen krijgen van een onafhankelijke deskundige, die vertrouwd is met de wensen en behoeften van senioren en die hun taal spreekt. Kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van zorg of bij het voeren van een keukentafelgesprek? Cliëntondersteuning is gratis en voor alle senioren in Vught en Cromvoirt. De cliëntondersteuner van Ouderen Samen komt graag bij u aan huis. Maak een afspraak via Welzijn Vught: 073-6565350 of per e-mail: info@ouderensamen.nl

Kijk ook bij

Stichting Ouderen Samen 15 jaar!

In 2009 werd de stichting Ouderen Samen in Vught opgericht door een aantal actieve senioren …