Ellen Huinink

Kinderen en armoede in Vught?

Vught staat bekend als een van de rijkste gemeenten van Nederland. Toch wonen er ook in Vught mensen die de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen. Of net niet. De kinderen zijn in deze omstandigheden vaak de dupe. De Focusgroep ‘Kinderen en Armoede’ stelt gelijke kansen voor alle kinderen tot doel. Coördinator Ellen Huinink brengt in kaart wat er aan financiële hulp geboden wordt door de diverse fondsen en streeft ernaar mensen en hulpinstanties bij elkaar te brengen.

Alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen
Ellen Huinink schetst het beeld duidelijk: “Er is in Vught nog steeds een groep van 300 tot 500 kinderen die vanwege geldgebrek niet dezelfde middelen en ontwikkelingskansen krijgen als hun leeftijdsgenoten. Terwijl er voldoende instanties in Vught zijn die over geld beschikken om onkosten te vergoeden die, bij een gezin waar geldgebrek een grote rol speelt, niet in het krappe budget passen. Geld voor onverwachte, noodzakelijke uitgaven is er niet, laat staan geld voor leuke dingen als een schoolreisje, muzieklessen of lidmaatschap van een sportclub en sportkleding. Toch zijn er wel degelijk financiële oplossingen beschikbaar, alleen blijken de wegen er naar toe vaak niet duidelijk. Behoefte en aanbod moeten aan elkaar worden gekoppeld en de wegen tussen behoefte en aanbod, tussen ouders van deze kinderen en de fondsen, moet helder worden. En omgekeerd, de fondsen hebben baat bij meer inzicht waar de hulp geboden kan worden. Hoe bereiken we de ouders? Hier ligt een taak voor bijvoorbeeld leraren op scholen, een trainer op een sportclub, maar ook voor huisartsen of medewerkers op een consultatiebureau. Daar moet gesignaleerd worden dat er een vermoeden is dat financiële hulp nodig is bij bepaalde gezinnen. Het signaleren is een hele belangrijke schakel voor het verkorten van de weg tussen hulpbehoevende, hulpverlener en vooral de fondsen. Is er twijfel over het totale welbevinden van een kind? Ga dan het gesprek aan en adviseer welke weg te bewandelen is naar adequate hulp.”

 

Waar kunt u terecht voor hulp aan kinderen?
Er zijn in Vught meerdere fondsen voor mensen die in aanmerking komen voor een financiële of materiële bijdrage voor hun kind(eren). Stichting Leergeld en Vincentius spelen hier een hoofdrol, samen met de gemeente Vught zelf. Zo biedt de gemeente via Wegwijs+ bijvoorbeeld de ‘Meedoen regeling’ aan, een uitkering van een jaarlijks vastgestelde bijdrage per persoon, dat naar eigen inzicht besteed mag worden. Of het verkrijgen van gratis sportlessen via MOVE en is er een Jeugdsportfonds en een Jeugdcultuurfonds waar een beroep op gedaan kan worden. Sportclubs en scholen denken heel graag mee als het thuis financieel wat minder gaat. Durf in gesprek te gaan met leerkracht of iemand van de club en je zult zien dat er veel mogelijk is. Zo biedt Stichting Leergeld de mogelijkheid voor het financieren van noodzakelijke benodigdheden voor de jeugd als een laptop of een fiets. Maar ook bijvoorbeeld bij de aankoop van een bril of vergoeding van kosten voor een zwemdiploma of aanschaf van sportkleding helpt Stichting Leergeld. Tevens zijn er in Vught nog andere fondsen, hulpinstanties en particuliere initiatieven als Stichting Mariton, het Kiwanis Kinderfonds en het Jeugdfonds Vught, met per fonds een verschillend doel. Denkt u voor uw kind in aanmerking te komen voor hulp of biedt u hulp aan? Maak uw wensen kenbaar en neem contact op met coördinator Ellen Huinink. In dit Klaverblad treft u een pagina met informatie over de diverse instanties aan. Ook kunt u voor informatie binnenlopen bij Wegwijs+ op het gemeentekantoor of bij het Vincentiushuis. Zij zijn er voor u en wijzen u graag de juiste weg!

download hier de PDF van deze pagina uit Het Klaverblad

Contact
Ellen Huinink: telefoon 06-10939 996, email focusgroepkinderenvught@gmail.com of mail@ellendoet.nl
Wegwijs+: Secr. van Rooijstraat 1, Vught, telefoon 073-6580 750 of email wegwijs@vught.nl
Vincentiushuis: De Ketting 20, Vught, inloopspreekuur iedere woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kijk ook bij

Lekker Lôpe Crossloop Den Dungen 2024

Op zondag 12 mei verzorgt Home-run team ‘Lekker Lekker Lôpe’ uit Den Bosch samen met …