VVD Sint-Michielsgestel: Blij voor Beekveld!

Na de zomervakantie begint de gemeente met de aanleg van een middenberm en een grotere drempel op het kruispunt van de Berlicumse Hoogstraat, de Apollostraat en het Fonteinkruid. Nico Prevoo (fractievoorzitter): “De bewoners van Beekveld krijgen nu eindelijk een goed kruispunt waarmee we blij zijn, het heeft lang genoeg geduurd.” Al in de vorige raadsperiode heeft de VVD zich ingespannen om op verschillende plaatsen in de Hoogstraat maatregelen te nemen en het doorgaand verkeer te verminderen. De vorige wethouder weigerde om in zijn periode om maatregelen te treffen. Het nieuwe college is voortvarender te werk gegaan.

Al sinds de VVD samen met het CDA na overleg met een honderdtal bewoners uit de omgeving van de Hoogstraat bij de vorige wethouder erop aandrong om verkeersmaatregelen te treffen, is het voor de VVD helder. Maatregelen bij het Mercuriusplein, bij de Apollostraat en bij het Raadhuisplein moeten zowel de snelheid als het aandeel doorgaand verkeer in de Hoogstraat doen afnemen. Voor het Mercuriusplein zijn integrale plannen in de maak, het Fonteinkruid is binnenkort aan de beurt voor uitvoering en met de omwonenden van het Raadhuisplein wordt gesproken. Bij de begroting zal de Raad nader besluiten over de financiële dekking van het Mercuriusplein en het Raadhuisplein.

Eind januari van dit jaar was er een informatieavond over de Hoogstraat en het Mercuriusplein in Den Durpsherd. Joost van de Steen (raadslid van de VVD) was bij deze drukbezochte avond aanwezig, waarbij we goed geluisterd hebben naar de inbreng van de bewoners. Zowel voor het Mercuriusplein als voor de Hoogstraat was veel interesse. Die avond is toegezegd dat het kruispunt met het Fonteinkruid voor de zomer door de ontwikkelaar van Beekveld aangelegd zou worden. Oorspronkelijk zou het kruispunt door de ontwikkelaar worden aangelegd maar dat wilde niet vlotten. Wethouder van de Hulsbeek heeft in de raadsvergadering op 20 juni aangegeven dat hij ook zelf de pest in had over de vertraging. Nico Prevoo: “Mooi dat het college nu zelf de handschoen oppakt en dit gaat uitvoeren, in plaats van een al langlopende discussie af te wachten met een aannemer. We willen wel dat het college in de toekomst zulke zaken al voor uitvoering van een project afhandelt, scheelt weer gedoe en ergernis na afloop.”.

Wilt u contact met de VVD over verkeerszaken, neem dan contact op met Nico Prevoo of Joost van de Steen via vvvsintmichielsgestel@gmail.com.

Kijk ook bij

“Geld klotst niet meer tegen de plinten, maar tegen de lambrisering”

Kadernota 2023-2026, Vughtse politiek legt wensenlijstjes op tafel De financiële situatie van de gemeente Vught …