Vughtse raad vraagt Woonwijze en Kentalis af te zien van topsalarissen

PvdA-GL, D66 en SP dienden in de raadsvergadering van dinsdag 14 juni een motie in waarin de directeur en de hele Raad van Toezicht van woningcorporatie Woonwijze en de directeur van Kentalis worden opgeroepen af te zien van de maximale wettelijk overgangsregeling voor hun topsalaris.

Het ministerie van Binnenlandse zaken had geconstateerd dat beide instellingen hun bestuurders boven de norm betalen. Dat gold ook voor Reinier van Arkel, maar daar is de zaak rechtgetrokken nu er een nieuwe directeur is aangetreden. De wet maakt het mogelijk dat instellingen waar te hoge salarissen worden betaald, gebruikmaken van overgangsmaatregelen zodat ze op termijn wel voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. Op zich is de handelwijze van Woonwijze en Kentalis dus wettelijk volkomen correct.

Eerdere motie
Dezelfde partijen hadden in de raadsvergadering van 19 maart 2015 een motie ingediend waarin het college werd gevraagd te onderzoeken welke partners van de gemeente niet voldeden aan de WNT en om bij het afsluiten van contracten met maatschappelijke partners het al dan niet voldoen aan de WNT te laten meewegen bij het selecteren van partijen.

Andere keuzes
Brigit Cordes (D66) gaf toe dat Woonwijze en Kentalis in 2015 niet illegaal gehandeld hebben, maar ze vond wel dat ze ook andere keuzes hadden kunnen maken zoals veel andere instellingen in de semi publieke sector hebben gedaan na het Vestia-debacle. Cordes: “Het was geen verplichting om van de maximale overgangsregeling gebruik te maken.” Toine v.d. Ven (PvdA-GL) was van mening dat het college de motie van maart 2015 goed had uitgevoerd. Hij vond de nieuwe motie daarop een logisch vervolg. “ Woonwijze en Kentalis voldoen wel aan de wet maar niet aan de wens van de raad.” Wethouder Potters stemde in met het verzoek om jaarlijks met een rapportage te komen over de toetsing aan de WNT en wethouder Heijboer vertelde dat bij inkoop van WMO zaken al gekeken is of instellingen zich houden aan de Wet Normering Topinkomens. De motie werd unaniem aangenomen.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …