Vught verdient 10 miljoen aan grondbedrijf

In de raadsvergadering van donderdag 23 maart stond de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het Vughtse grondbedrijf op de agenda. Over de cijfers waren de meeste partijen bijzonder enthousiast, toch stemden PvdA-GL en SP tegen. Zij wilden hiermee hun ongenoegen uiten over het feit dat er te weinig goedkope huur- en koopwoningen worden gebouwd in Vught.

Uit de cijfers blijkt dat Vught voor eind 2017 een positief saldo van ongeveer 4 miljoen verwacht. Dat loopt tot 2020 naar verwachting op tot 10 miljoen. Daar tegenover staan risico’s tot een bedrag van slechts 1,1 miljoen. Het positieve saldo is ontstaan ondanks dat er een verlies van bijna 900.000 euro genoteerd moest worden voor de bouw van de 14 sociale huurwoningen en appartementen in het bouwplan Torenstraat-Taalstraat. De coalitiepartijen VVD, GB en D66 waren erg tevreden met de resultaten. Het geld kan straks o.a. gebruikt worden voor de grote investeringen die nodig zijn voor de N65 en het spoor.

Sjoerd Janssens (SP) en Toine v.d. Ven (PvdA-GL) zetten kanttekens bij de goede resultaten. Die waren volgens hen vooral bereikt doordat deze coalitie veel sociale huurwoningen uit de woningbouwplannen heeft geschrapt. Daardoor zou het voor Vught ook heel moeilijk zijn om te zorgen dat er voldoende woningen worden vrijgemaakt voor de opvang van statushouders. Als voorbeeld werd De Koepel genoemd. Daar is nu ruim 2,5 miljoen winst geboekt, maar omdat te realiseren werd een plan met o.a. sociale woningbouw geschrapt en vervangen door de bouw van 30 villa’s. Volgens Sjoerd Janssens was deze winst alleen mogelijk doordat er 6000m2 extra grond werd verkocht. Toine van de Ven zette vraagtekens bij het geringe aantal sociale huurwoningen wat wordt opgenomen in de plannen voor de bebouwing van het Isabellaveld. Op deze locatie zullen voorlopig vijftig woningen worden gerealiseerd in de volgende categorieën: 10 sociale huurwoningen tot 580 euro, 10 middeldure huurwoningen, 15 sociale koopwoningen en 15 middeldure koopwoningen.

Deze opmerkingen zorgden voor veel ergernis bij de coalitiepartijen. Die vonden dat deze discussie niet thuishoorde bij een voorstel over de cijfers van het grondbedrijf. Desondanks ging Guus van Woesik (GB) vol de discussie aan. Hij verweet SP en PvdA-GL dat ze steeds verwijten maken dat er te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd maar dat, toen ze de kans hadden die zelf te realiseren, dit ook niet is gebeurd. “Voor het Isabellaveld lag er destijds een goedgekeurd bestemmingsplan voor 245 sociale woningen, maar die zijn toen niet gebouwd. U hebt nul sociale woningen gerealiseerd.” Van Woesik wees er ook op dat het woningbestand in Vught al voor 1/3 bestaat uit sociale huurwoningen, dat is meer dan in de meeste dorpen. Toine v.d. Ven verweerde zich met de stelling dat iedereen weet dat realisatie van bouwplannen veel tijd kost en dat het vaak niet mogelijk is om zoiets in één bestuursperiode voor elkaar te krijgen.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …