Vught pakt problemen met huishoudelijke hulp aan

Wethouder Saskia Heijboer beloofde in de commissie ‘Bestuur’ dat alle mensen die in Vught gebruikmaken van huishoudelijke hulp voor het einde van het jaar een gesprek krijgen met Wegwijs+. De kwestie van de huishoudelijke hulp stond op de agenda naar aanleiding van de antwoorden van het college op vragen van de SP en het CDA en een notitie van beide partijen over dit onderwerp.

Uit de inbreng van drie insprekers over dit onderwerp bleek duidelijk dat het niet altijd goed gaat met de indicering voor huishoudelijke hulp in Vught. Jozef Kok, al anderhalf jaar actief als cliëntondersteuner voor ouderen, wees erop dat ook in Vught beginnersfouten zijn gemaakt. Nu de Centrale Raad van Beroep heeft beslist dat het beleid van gemeenten op het punt van de huishoudelijke hulp moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een ‘schoon en leefbaar huis’ zal de toewijzing van uren ook in Vught voor een groot deel opnieuw moeten gebeuren. Alle ouderen die al vóór 2015 huishoudelijk hulp ontvingen en na 2015 gekort zijn op hun uren, zonder een echt keukentafelgesprek, kunnen een nieuw onderzoek aanvragen met verwijzing naar de uitspraak van de rechter. De gemeente moet dus eerst onderzoek doen en elke persoon individueel spreken, voor ze kan bepalen hoeveel huishoudelijke hulp de cliënten nodig hebben. Kok pleitte voor dezelfde aanpak als in Amsterdam waar voorlopig alle kortingen worden teruggedraaid, zodat mensen  met recht op huishoudelijke hulp per 1 juli dezelfde hoeveelheid hulp krijgen als voor 1 januari. Hij becijferde dat dit de gemeente in 2016 250.000 euro extra gaat kosten. Eerder dit jaar is al 100.000 euro  bij geplust, dus  daar komt dan nu nog eens 150.000 euro boven op. Kok sprak de hoop uit dat de gemeente zich zou opstellen als een lerende organisatie om te voorkomen  dat er onnodig veel geld moet naar de juristerij, zowel van de gemeente als van de belangenorganisaties van ouderen. Ook zei hij ervan overtuigd te zijn dat  wethouder Heijboer het hart op de goede plaats heeft en altijd een luisterend oor biedt, maar dat het probleem zit in de juridisering en de economisering van de uitvoering en een defensieve communicatie. Daarnaast was er aanvankelijk gebrek aan leervermogen bij Wegwijs+.

Tussen wal en schip
Uit de  schrijnende verhalen van de insprekers maakte Sjoerd Janssens (SP) op dat er in Vught dus wel degelijk mensen tussen de wal en het schip terecht komen, terwijl  wethouder Saskia Heijboer vorig jaar nog had nadrukkelijk had gezegd dat dit niet zou gebeuren.   De wethouder vertelde dat bij haar op 19 november 2015 de eerste signalen binnenkwamen dat er problemen waren. Toen er begin 2016 nog eens veel klachten bijkwamen, heeft het Vughtse college direct besloten zelf de regie terug te pakken. Er is extra geld uitgetrokken en  Wegwijs+ is begonnen met de zg. ‘driegesprekken’ met de cliënten. Heijboer zegde toe dat voor het einde van dit jaar met alle cliënten zal zijn gesproken en dat iedereen in 2017 een nieuwe beschikking heeft. Ze gaf toe dat er in Vught mensen buiten de boot zijn gevallen, maar dat ze zich tot het uiterste zal inspannen  om de problemen op te lossen. Ze onderkende ook dat bij Wegwijs+ niet iedereen over het gewenste empatisch vermogen beschikt.

Maatwerk
Michel Versteeg (GB) benadrukte nog eens: “Het gaat om maatwerk en de uitkomst kan dus bij iedere cliënt anders zijn. In het coalitieakkoord staat dat niemand tussen de wal en het schip mag vallen. Als dat wel gebeurt, signaleer dat dan en ga naar de gemeente. Ik heb er vertrouwen in dat de gesprekken naar een oplossing leiden.” Henk Klösters (D66) wees erop dat de bezuinigingen door de regering zijn doorgevoerd omdat de kosten van de zorg in Nederland onbeheersbaar werden. “Er is daarom gekozen voor maatwerk en dus  zal de korting niet voor iedereen teruggedraaid hoeven te worden.”

Nathalie Pullens (VVD) benadrukte dat ook haar partij vindt dat iedereen de huishoudelijke hulp moet krijgen die nodig is. Ze wees er op dat er ook veel goed gaat. “Er maken in Vught 555 mensen gebruik van de huishoudelijke hulp. Er waren 48 klachten en uiteindelijk leidde dit tot 4 officiële bezwaren.” Deze avond werd in ieder geval wel duidelijk dat het voor ouderen, die met Wegwijs+ aan ‘de keukentafel’  gaan zitten, verstandig is om daarbij een onafhankelijke cliëntondersteuner uit te nodigen. Jeanne Heessels, die namens ‘Ouderen Samen’ insprak, drong er bij de wethouder op aan dat deze mogelijkheid actief onder de aandacht van de ouderen wordt gebracht.

 

Kijk ook bij

Lenteconcert Orkest Toermalijn in de Speeldoos

Op zondag 21 april geeft Orkest Toermalijn het jaarlijkse lenteconcert in de Speeldoos in Vught. …