Vught komt tekort over 2015

In de raadsvergadering van 7 juli  beslist de Vughtse raad over de Kadernota voor 2017 en de jaarrekening  2015. Over het vorige boekjaar heeft Vught, na een lange reeks van jaren met een overschot, afgesloten met een negatief jaarresultaat van  283.139  euro. Het college stelt voor het tekort ten laste te brengen van de algemene reserve. Het tekort komt  niet helemaal onverwacht omdat de Vughtse politieke partijen hebben besloten dat er scherper begroot moet worden om te voorkomen dat er opnieuw jaarlijks grote overschotten ontstaan.

Kijk ook bij

Banner kwijt

Na de PS-verkiezingen is de banner die aan het tuinhek Vughterhage 80 vastzat, weggehaald door …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.