Vught houdt over 2016 minder geld over

In de gezamenlijke commissievergadering van 22 juni wordt gesproken over de Kadernota 2018-2021, de jaarrekening 2016 en de Burap 2017 1. Volgens de laatste prognoses zou Vught over 2016 912 duizend euro overhouden.

Dat is uiteindelijk toch anders uitgepakt! Het overschot werd uiteindelijk slecht 281 duizend euro. Ook voor de nieuwe meerjarenbegroting valt een tegenvaller te noteren. In november 2016 stond er voor 2018 nog een overschot van 400 duizend euro in de boeken. Nu wordt voor de Kadernota 2018, de voorloper op de begroting voor volgend jaar, gerekend met een tekort van 154.000. Voor het jaar 2019 daalt het verwachte positieve saldo van 221.000 naar 209.000, voor 2020 van 560.000 naar 540.000 en voor 2021 van 608.000 naar 552.000.

Van het overschot van 2016 wordt 125.000 euro doorgeschoven naar 2017 voor uitgaven die al in 2016 verwacht werden zoals voor duurzaamheidsmaatregelen op sportpark Bergenshuizen (50.000), groenonderhoud (16.000) en maatschappelijke begeleiding statushouders (59.000). het resterende bedrag van 156.000 euro gaat naar de algemene reserve.

Kijk ook bij

Vughtse raad nam afscheid van griffier Jeroen Deneer

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces nam de Vughtse politiek afscheid van Jeroen Deneer, …