Vertegenwoordiging Vught-Noord vertrekt uit klankbordgroep verdiept spoor

Alle 10 de straatvertegenwoordigers van Vught-Noord hebben zich teruggetrokken uit de klankbordgroep die zich bezig houdt met het verdiept spoor in Vught.

Het doel om in de klankbordgroep via adviezen tot een optimaal en gedragen resultaat te komen en daarmee een kwaliteitsslag te kunnen maken op het gebied van ruimte en kwaliteit van leven is volgens hun beleving niet bereikt. Het gevolg is dat er nu een plan ligt waar zij niet achter staan en dat volgens hen grote financiële, leefbaarheids- en veiligheidsrisico’s bij de spoorbewoners in Vught-Noord legt.

Bovendien vinden de vertegenwoordigers van Vught-Noord dat er in dit hele project met twee maten wordt gemeten. Ze wijzen er daarbij op dat in Vught-Centrum, waar 2 sporen verdiept doorgaan, bijna 200 miljoen wordt geïnvesteerd in leefbaarheid en veiligheid. Dat is niet het geval in Vught-Noord dat te maken heeft met 4 bovengrondse sporen, de meeste treinen, de meeste fijnstof, de meeste trillingen en geluidshinder. Bovendien is het door de bochten het minst veilige gedeelte, komen er de hoogste schermen en moet er de meeste ruimte worden ingeleverd.

Daarnaast vervalt er een overweg en is de waardevermindering van de huizen het hoogst. De bewoners vinden investering in extra leefbaarheid en veiligheid zeer beperkt vanwege het budget, het proces en de door ProRail telkens aangehaalde doelmatigheidseis. Ze zijn van mening dat ze er de afgelopen vier jaar alles aan gedaan hebben om kostenbewuste en maatschappelijk geaccepteerde oplossingen te vinden. Initiatieven en adviezen voor o.a. herontwikkeling spoorzone, CPO en vrijwillig vertrek uit het kritieke gebied waren allemaal tevergeefs.

Nu initiatieven om voor de benadeelde bewoners alternatieve huisvesting te bewerkstelligen met behulp van marktpartijen zoals particuliere ontwikkelaars door de Gemeente Vught uiteindelijk zijn afgeschoten of niet meer beantwoord zijn, zien de bewoners zich genoodzaakt om uit de Klankbordgroep stappen. Ze geven daarbij aan dat ze passen voor oplossingen waarbij het proces boven de inhoud wordt gesteld. Ze vinden het ongelooflijk jammer dat ze nu verplicht worden om te strijden voor hun rechten en natuurbelangen. De lange weg naar de Europese rechter, zien ze nu als een keuze die hen opgedrongen wordt door ProRail en de Gemeente Vught. Dat vinden ze -na jaren van toewijding, stress en passie voor het goed inpassen van deze draconische plannen- een teleurstellende conclusie.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …