Raadsleden hebben geen probleem met bijdrage aan fietsbrug

In de commissie ‘bestuur’ van donderdag 1 februari bleek dat vijf van de 6 partijen het voorstel om 375.000 euro mee te betalen aan het bouwen van een fietsbrug bij de rotonde op de Bosscheweg zien als een hamerstuk. Alleen het CDA heeft twijfels. Willem Kraanen vroeg zich af of de gekozen oplossing wel echt veilig is.

De rotonde op het grondgebied van Den Bosch zorgt in de spits voor filevorming omdat automobilisten heel erg alert moeten zijn op fietsers die met grote snelheid op de rotonde afkomen. Daarnaast is het voor fietsers gevaarlijk omdat ze nogal eens over het hoofd worden gezien door het gemotoriseerd verkeer. Voor de meeste partijen kan de fietsbrug er niet vlug genoeg komen. Omdat Den Bosch en de realisatie van bruggen de afgelopen jaren géén geslaagde combinatie vormden, vroegen enkele fracties zich af of de bijdrage van Vught hoger wordt als de brug niet binnen het budget van 1,9 miljoen gebouwd kan worden of wanneer de door het Rijk toegezegde bijdrage verloren gaat omdat de brug niet tijdig klaar is. Wethouder Fons Potters kon de zorgen wegnemen. De 375.000 is het maximum bedrag dat Vught gaat bijdragen. Het onderhoud is eveneens voor rekening van de buurgemeente. Toine v.d. Ven (PvdA-GL) suggereerde dat de gemeente Vught de vertragende factor bij de realisatie van de plannen is. “In Den Bosch heeft de besluitvorming al plaatsgevonden. Dit voorstel had in Vught al een half jaar eerder op de agenda kunnen staan.” Wethouder Potters wilde van deze suggestie niets weten: “Den Bosch heeft nu nog geen definitief ontwerp. Wij hebben niets vertraagd. U laat uw oren wel erg veel hangen wat er in Den Bosch wordt verteld.” Enkele raadsleden vonden het zorgelijk dat de beslissing moest worden genomen aan de hand van de ‘kindertekening’ die vorige week in Het Klaverblad te zien was. Dat was volgens Potters geen probleem. De tekening is slechts een schets van de verkeersstromen. Het exacte ontwerp moet nog komen. Potters: “Op de eerste tekeningen leek het bijna op knooppunt Oudenrijn.”

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …