Raadsleden en wethouder bezoeken ontmoetingsplekken hangjeugd

Op dinsdag 8 mei kregen gemeenteraadsleden en wethouder Saskia Heijboer een rondleiding langs enkele Vughtse ontmoetingsplekken van jongeren.

Het initiatief dat uitging van de hangjongeren moest inzicht geven over de beweegredenen van de jongeren om zich op gezette tijden op te houden op de zogenaamde J.O.P.’s ( Jeugd Ontmoetings Plaatsen) Twee locaties werden aangedaan: de Wilhelminabank aan de rand van het Reeburgpark en de ontmoetingsplek bij Ouwerkerk. De rondleiding eindigde in de Elzenburg. Naast wethouder Saskia Heijboer namen de raadsleden Corine van den Wildenberg (GB) Floor Bink-Bongaars ( PvdA-GL) ,Ton Wagenaars (VVD)  deel en voor D66 burgerlid Joris Vrensen. Woordvoerders voor de jeugd waren jeugdcoördinator Patriek van der Sanden en Willem Gulden waarvan laatstgenoemde wist te vertellen dat: “Vught zo’n dertig geregistreerde plekken kent waar de gemeente de samenscholingen gedoogd, mits dit niet leidt tot overlast.”

Het vooroordeel dat hangjeugd bestaat uit rondhangende nietsnutten werd direct ontkracht: “Iedereen heeft een baan en moet de volgende dag weer gewoon aan het werk.” De leeftijden van de ‘hangende jeugd’ lopen uiteen van 16 tot 28 jaar waarbij de verhouding jongens-meisjes ongeveer 3 op 1 zou zijn. De samenstelling van de groep heeft volgens de rondleiders vooral te maken met eenzelfde schoolopleiding of buurt. Verder hebben hangplekken vaak een lange geschiedenis. Een ideale plaats is een overdekte ruimte met wat zitplaatsen. Overlast door geluid zou volgens hen ook veel meevallen. Als het echt laat wordt zijn de jongelui geneigd om zich wat verder af te zonderen van de directe bewoning. Het achterlaten van vuil is niet altijd aan hen te wijten. “Op onze plaatsen komen ook veel andere bezoekers die er even gaan zitten. Ook zwervers maken er gebruik van. Wij hebben onderling afgesproken dat we altijd zoveel mogelijk onze rommel zelf opruimen, maar dan moet er wel een gelegenheid zijn waar we het afval in kunnen gooien.”  De gespreksthema’s tijdens de samenkomsten zijn uiterst miniem. “Het gaat nergens over. En als we dan een volgende dag weer bij elkaar zijn, gaat het weer nergens over. Echte thema’s zijn er niet.” Wensen heeft de ‘hangjeugd’ wel en die zijn ook bekend bij Renske Zebregs de beleidsmedewerkster van de gemeente. “Veel hebben we niet nodig, maar soms moet er iets vervangen worden zoals nu een stalen zitting op een bank.”  Bij meldingen van overlast door omwonenden wordt direct contact gelegd met diegenen die gewag doen van hinder. “Liever gaan we preventief te werk maar bij een melding van overlast brengen we beide partijen met elkaar in contact. Dat levert veelal een verbetering in de verhouding op,” weet Van der Sanden. Om met de jeugd op gezette tijden in gesprek te komen hebben Renske Zebregs en Patriek van der Sanden het zogenaamde ‘Pizza-overleg’ in het leven geroepen. “Met pizza’s voor de jongeren wordt het contact laagdrempelig.”

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …