Agrifood

PvdA-GL en SP tegen extra geld voor AgriFood Capital

PvdA-GL en SP hebben in de Vughtse raad bij herhaling duidelijk gemaakt dat zij hun twijfels hebben bij de activiteiten van AgriFood Capital. Peter Kradolfer (SP) noemde deze organisatie in de commissievergadering eerder al een gedrocht. Het was dus logisch dat beide partijen in de raadsvergadering van dinsdag 14 juni een amendement steunden dat PvdA-GL had ingediend om te voorkomen dat jaarlijks 1 euro per inwoner extra wordt betaald aan AgriFood.

Arbeidsmarkt
AgriFood Capital stelt zich ten doel om van Noordoost-Brabant in 2020 een topregio in agrifood te maken. Een regio met internationale allure, nationale aantrekkingskracht en lokale samenwerkingsvormen. Daarvoor moeten ondernemers, overheden en onderwijs samen innovatieve producten, technieken en concepten ontwikkelen en samen zoeken naar oplossingen voor vraagstukken op het gebied van maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, voeding en gezondheid. Een van de activiteiten van AgriFood heeft betrekking op de arbeidsmarkt.

Geen verantwoording
Het steekt beide partijen dat ‘Agrifood’ geen duidelijke verantwoording aflegt over de besteding van de middelen die de organisatie ter beschikking krijgt en over de resultaten die daarmee bereikt worden. Omdat versterking van de arbeidsmarkt en de positie daarop van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt al een kerntaak van AgriFood is, vonden zij het niet nodig dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld. Het amendement kreeg echter geen steun van de andere partijen in de raad.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …