Prijzen woningbouw

De Vughtse raad ging woensdag 9 mei akkoord met het collegevoorstel om de prijsgrenzen van betaalbare woningen op te rekken van 200.000 naar 250.000 euro v.o.n. en voor middeldure woningen van maximaal 300.000 naar 400.000 euro v.o.n. SP en CDA probeerden het voorstel, elk met een eigen amendement, nog te wijzigen, maar kregen daarvoor geen steun.

In de commissievergadering was na uitvoerig overleg al gebleken dat een grote meerderheid van de raad instemde met het voorstel. De fracties schaarden zich daarmee achter de argumentatie van wethouder Peter Pennings dat het met de nu geldende prijsgrenzen onmogelijk is om de Vughtse bouwplannen gerealiseerd te krijgen, zeker niet als er ook hoge eisen gesteld moeten worden op het gebied van duurzaamheid zoals gasloos bouwen of ‘nul op de meter’.

Suzanne van Wiggen (SP) was van mening dat bij woningen van 250.000 euro niet gesproken kan worden van betaalbaar. Volgens haar zijn voor starters, gezien de huidige strakke hypotheekregels, woningen van 140.000 euro voor eenverdieners en 180.000 euro voor tweeverdieners het maximaal haalbare. Zij pleitte er daarom voor de grondprijzen voor de betaalbare woningen in Vught drastisch te verlagen. In het amendement dat zij indiende, wordt aangegeven dat de huidige prijzen voor betaalbare woningen ongewijzigd blijven door de grondprijs voor de betaalbare woningen te verlagen en het geld dat de gemeente daardoor misloopt te compenseren met de verhoging van de grondprijs voor de middeldure en dure woningen. Guus van Woesik (GB) had moeite met de opstelling van de SP. “De SP gaat de bewoners van de Kampdijklaan eerst beloven dat er een strook van 27,5 meter diep achter hun tuinen onbebouwd blijft. Als dit dan wordt toegezegd, is het logisch dat de grond duurder wordt voor de woningen die er nog wel gebouwd kunnen worden, want de gemeente loopt de grondprijs voor 28 woningen mis. Wij houden vast aan de kwaliteit van de gekozen opzet met veel groen.”

Gasloos
Yvonne Vos (CDA) wilde het collegevoorstel via een amendement aanvullen met de eis dat alle nieuwbouwprojecten in Vught gasloos of volgens de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) gebouwd moeten worden. Wethouder Pennings vond het niet verstandig daar nu al een beslissing over te nemen. Eerst de ontwikkelingen rond het gasloos bouwen maar eens afwachten, want daar zitten nog heel wat haken en ogen aan vast, was zijn devies. Dat vond Vos dan weer ‘kop in het zand steken’ omdat de wet op korte termijn van kracht wordt. Zij kreeg alleen steun van D66 en SP en dat was niet voldoende om het amendement aangenomen te krijgen. Dianne Schellekens (D66) bleef het onbegrijpelijk vinden dat het college de verplichting tot gasloos bouwen nog niet in de plannen wil opnemen. Wethouder Pennings herhaalde dat het onverstandig is deze verplichting nu al te gaan opleggen zonder dat bekend is hoe de wetgeving er op dit punt exact gaat uitzien. Daarnaast staat het plan voor het Isabellaveld al op tendernet en kan een verandering van de voorwaarden voor vertraging zorgen.

Onderzoek naar betaalbare woningen
De SP diende eveneens een motie in waarin het college verzocht wordt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om betaalbare woningen te realiseren in Vught en daarover voor eind augustus te rapporteren aan de raad. In de discussie over de motie kwamen diverse suggesties naar voren hoe er in Vught goedkoper gebouwd kan worden voor jongeren: kleinere woningen, maatschappelijk gebonden eigendom, woningen waarbij de grond niet wordt meeverkocht, woningen realiseren in bestaande gebouwen o.a. op zorgpark Voorburg, cascobouw en het invoeren van antispeculatieregelingen. PvdA-GL en Gemeentebelangen hadden nu geen behoefte aan de motie omdat in de coalitiebesprekingen onderhandeld wordt over dit punt. Wethouder Pennings wees erop dat momenteel in regionaal verband gesproken wordt over wat, waar en hoe er gebouwd zal worden. De uitkomsten zijn pas eind dit jaar bekend en zullen op z’n vroegst midden 2019 verwerkt zijn in de Vughtse plannen. De wethouder vond dat de raadsleden die vragen om kleinere woningen, op hun wenken bediend worden in de plannen die Woonwijze in de Zeeheldenbuurt gaat realiseren. De SP-motie kreeg alleen steun van het CDA. Het collegevoorstel voor het ophogen van de prijsgrenzen kreeg wel een meerderheid. SP en CDA stemden tegen.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …