Plannen Moleneindplein: ‘Nu zo snel mogelijk aan de slag’

In de vergadering van de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 1 juni werd gesproken over de Ontwikkelingsvisie Vught Centrum Zuid. Als de raad in de raadsvergadering van 15 juni akkoord gaat met het ontwikkelingsvoorstel kan het college de visie ook financieel verder gaan uitwerken. Gezien het debat in de commissie zit een meerderheid er wel in. Enige twijfel was er over het weren van doorgaand verkeer  op het plein vanuit de Molenstraat richting Esscheweg.

Dekking van de kosten van de herinrichting van het Moleneindplein moeten komen uit de opbrengt van de verkoop van Wieken l. In de inspraakronde vroeg  Hans Jager (Ouderen Samen) zich af in hoeverre het reëel is om de toekomstige bewoners van een relatief klein gebiedje op te laten draaien voor de herinrichtingskosten van het Moleneindplein. Hij vindt dat de raad nog eens goed naar het dekkingsvoorstel moet kijken. Volgens Ouderen Samen  zouden de kosten beter ten laste van het fonds grote werken kunnen komen.  Ouderen Samen is verheugd dat de Wieken I en II zich richten op woningbouw, die merendeels bestemd zal worden voor senioren. De locatie is bij uitstek geschikt voor seniorenhuisvesting, gezien de nabijheid van de winkelvoorzieningen en het openbaar busvervoer. Jager hoopt dat de huurprijzen van de sociale woningbouw niet tegen het maximum aan komen te zitten. Hij sprak daarnaast de wens uit dat een bijzondere woonvorm, geschikt voor de huisvesting van licht dementerenden, tot de mogelijkheden gaat behoren.

Nu wel goed overleg
De woordvoerders van de politieke partijen waren blij dat de plannen nu goed waren doorgesproken met de ondernemers en de omwonenden en dat er ruim draagvlak was. De coalitiepartijen waren in grote lijnen tevreden met de visie al zette de VVD vraagtekens bij het handhaven van het tweerichtingsfietspad, dat bij de ovonde voor zoveel ellende zorgt. Bovendien vroeg Bernard Doorenbosch (VVD) zich af of het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat richting Esscheweg wel zo’n goed idee was. Ook PvdA-GL en SP hadden daarbij bedenkingen omdat het mogelijk kan leiden tot meer verkeer in de omliggende straten. Ze betwijfelen ook of dit de veiligheid op het plein bevordert. Dianne Schellekens (D66) complimenteerde het college met de ontwikkelingsvisie. Ze vond het positief dat de groene sfeer in de wijk bewaard blijft en mega belangrijk dat het plan na goed overleg met de bewoners tot stand is gekomen. Ze begreep daarom niet goed dat er partijen waren die toch weer wilden afwijken van het voorstel dat door de betrokkenen wordt gedragen. “Eerst complimenten voor het goede overleg en daarna de uitkomst willen veranderen?” Guus van Woesik (GB) was blij dat er nu meer wordt ingezet op kwaliteit en dat met  dit plan de identiteit van de buurt behouden blijft. Hij vond het jammer dat de mogelijkheid tot ‘schuinparkeren’ niet onderzocht is omdat dan te veel parkeerplaatsen moeten vervallen. Van Woesik had verder maar één advies: “Nu zo snel mogelijk aan de slag.” Ook Peter Kradolfer (SP) beoordeelde het plan als: “Best behoorlijk”. Hoewel hij liever ziet dat er meer woningen voor senioren en jongeren gebouwd worden, b.v. 100 in plaats van de 50 die er nu komen. “Wij zijn altijd voor zoveel mogelijk sociale huurwoningen.” Van Woesik concludeerde: “Dus u bent tegen wat de bewoners graag willen.” Over het voorstel zal in de raadsvergadering van 15 juni een beslissing worden genomen.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …