Minister stelt voorkeursalternatief N65 vast

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft maandag 27 juni het voorkeursalternatief  voor de aanpak van de N65 vastgesteld. Met deze voorkeursbeslissing is de stap naar een verbeterde N65 een stuk dichterbij gekomen.

De minister licht de plannen voor aanpassing van de N65 bij Vught en Haaren toe in een brief, die zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Schultz: “Dit is goed voor de leefbaarheid in Haaren en Vught en bevordert tegelijkertijd de veiligheid en doorstroming op de N65.”  De verkenningsfase is hiermee afgerond. Na deze mijlpaal kan nu de planfase van start gaan. In deze fase worden de gekozen maatregelen van het voorkeursalternatief vastgelegd in gemeentelijke bestemmingsplannen in Vught en Haaren. Dat gebeurt in een formele procedure met de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Het voorkeursalternatief
Het gezamenlijk vastgestelde voorkeursalternatief bestaat uit de volgende maatregelen in Helvoirt: een geoptimaliseerde kruising met extra opstelstroken op de N65 richting Tilburg, een fietstunnel en een ecopassage bij het Helvoirts Broek en parallelwegen.
In Vught gaat het om: een gelijkvloers geoptimaliseerd kruispunt Boslaan/Vijverbosweg. Dit kruispunt heeft vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid geen oversteek voor langzaam verkeer; een verdiepte N65 ten behoeve van een ongelijkvloerse kruising Martinilaan/De Bréautélaan; een verdiepte N65 ten behoeve van een ongelijkvloerse kruising Helvoirtseweg/Kennedylaan met halve aansluiting op maaiveld vanuit en richting Tilburg; het openhouden en verkeersveilig aanpassen van de oprit Olmenlaan en afrit Rembrandtlaan; het afsluiten van de oprit bij de Rembrandtlaan; een verkeersregelinstallatie bij de Groenewouddreef, inclusief aanliggende parallelweg.

Niet alleen kosten/baten
De minister schrijft in haar brief aan de Kamer o.a.: “De baten/kosten-ratio is niet het enige criterium voor investeringsbeslissingen. Essentieel is dat de effecten van de maatregelen bijdragen aan de doelstellingen van de Verkenning. Dat is voor de N65 bij Vught en Haaren zeker het geval. De leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. En ook de doorstroming wordt beter, zowel op wegen in Vught en Helvoirt als op de N65. Bovendien gaat het bij de N65 om de uitvoering van een motie; ik kom dus tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van uw Kamer.”

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …