Mantelzorgen in Vught, hoe staat het ervoor?

De raadsfractie van PvdA-GroenLinks wordt ondersteund door werkgroepen die zich richten op de belangrijkste thema’s van deze partij. Zorg is één van deze thema’s. Met het grotere beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers vindt PvdA-GroenLinks het belangrijk hierover met hen in gesprek te gaan en blijven.

Ook in Vught zijn vele mantelzorgers actief. Hoe vergaat het hen in de praktijk? Worden ze voldoende ontlast door professionals? Is mantelzorgen te combineren met werk of studie? Is er behoefte aan meer ondersteuning en zo ja, welke dan?


Ervaringen uitwisselen

Tijdens deze thema-avond – die wordt georganiseerd door de werkgroep Zorg van PvdA-GroenLinks – is er gelegenheid voor alle mantelzorgers in Vught en Cromvoirt om onderlinge ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en suggesties te doen aan de werkgroep op het gebied van ondersteuning.
Er is ook een medewerker van Mantelzorgplaza aanwezig om, waar mogelijk, ter plekke antwoord te kunnen geven op vragen of advies te verstrekken op het gebied van mantelzorg. Iedereen die wil meepraten over mantelzorg is welkom.

Dinsdag 14 juni
De thema-avond vindt plaats op dinsdag 14 juni in De Getuige, aan het Marktveld te Vught. De avond wordt om 19.00 uur geopend met een korte inleiding door raadslid Floor Bink en eindigt rond 21.00 uur. Meer info over deze avond en andere activiteiten kun je teruglezen op: www.pvda-gl.nl

Kijk ook bij

Vughtse raad nam afscheid van griffier Jeroen Deneer

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces nam de Vughtse politiek afscheid van Jeroen Deneer, …