Internationale conferentie Water is Life in Vught

Maandagochtend werd in De Speeldoos de aftrap gegeven voor de internationale conferentie ‘Water is Life’ met een week lang onderzoek en discussie door jongeren over de problematiek rondom het thema water. Wethouder Peter Pennings prees in zijn voorwoord het initiatief en wenste alle internationale deelnemers een goed verblijf in Vught. In samenwerking met de Raffles Institution uit Singapore houdt het Maurick College de tweede wereldconferentie `Water is Life´ waaraan van 4 tot 11 juni 180 buitenlandse studenten vanuit de hele wereld deelnemen.

|Door Ton Wagenaars|

Het gaat om de tweede editie van het tweejaarlijkse evenement dat eerder startte in Singapore. Doel is het onderzoeken van de diverse problemen die landen met water ondervinden. Naast het Vughtse Maurick College nemen uit deze regio ook het Tilburgse Odulphus Lyceum en het D´Oultremontcollege uit Drunen deel aan deze conferentie. Participerende scholen komen uit alle delen van de wereld van Melbourne tot Zuid Afrika en van Brazilië tot Duitsland.

Koning Willem Alexander verhinderd

Tijdens de openingssessie waren er presentaties en dialogen van o.a. Peter Glas, voormalig voorzitter van de Unie van waterschappen, Carla Moonen, dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta, Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid/Holland, Lennart Silvis, Netherlands Water Partnerships en Tracy Metz, schrijfster. Ook koning Willem Alexander was geïnviteerd maar hij was helaas verhinderd vertelde Hubert Schilling, directeur Global Activities van Maurick, die de organisatie coördineert.
Tijdens de voordrachten werd duidelijk gemaakt hoe divers de problematiek rondom het thema water is. Is er in grote delen van de wereld, met als dieptepunt de thans heersende waterschaarste in Oost Afrika, een nijpend tekort aan water terwijl in andere delen van de wereld te veel water een grote bedreiging vormt. Nederland is in dit alles van grote importantie omdat de Lage Landen een unieke geschiedenis hebben met betrekking tot het wassende water en de strijd ertegen. Verwezen werd nog naar de Watersnoodramp in 1953 en de laatste hoge waterstanden in Brabant uit 1995 toen zelfs de A2 tijdelijk onbegaanbaar was.

´Geen water, geen bier..´
Ook de zakelijke zijde van het beheer van water bleef niet onbelicht omdat water een essentieel onderdeel vormt bij de vervaardiging van talrijke producten. Ook de vele toepassingen van waterkracht werden toegelicht. `Geen water, geen bier`, was de quote van Pieter van der Meulen van Heineken die zeker aandacht kreeg gezien de vele bierbrouwerijen die Nederland herbergt. De gehele week zullen de deelnemers bezig zijn met het thema met op dinsdag een bezoek aan Fort Isabella vanwege de strategische ligging van het fort gedurende de inname van `s Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik toen water ook een grote rol speelde. Woensdag staat een bezoek aan Deltapark Neeltje Jans gepland met een tweede excursie naar de technische Universiteit van Delft. Morgen hebben de bezoekers de keuze uit zeven onderwerpen waaronder het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, Deltares in Delft, De Biesbosch of de Rotterdamse haven. Op vrijdag zullen de projecten van de verschillende studentengroepen worden beoordeeld door een vak en jongerenjury. Bij die laatste jurering zijn alle leerlingen van Maurick betrokken. Voor de prijswinnaar is er een mondiale reis naar een locatie waar waterproblematiek ook een hoge prioriteit heeft.

De gehele conferentieweek vindt subsidieloos plaats maar is deels gefaciliteerd door de zakenwereld en instanties als Brabant Water en de Technische Universiteit Delft. Voertaal is Engels. Deelnemers betalen mee aan hun verblijf en reis naar Nederland. 120 Gastgezinnen geven onderdak aan de studenten. 46 Sprekers en begeleiders hebben onderdak gevonden in Hotel Vught. Tot de vele doelen van de internationale bijeenkomst behoren in ieder geval het leren converseren in een vreemde taal, contacten leggen, meedenken over een wereldwijd probleem en het doen van voorstellen om tot een oplossing te komen. Verder het ontwikkelen van de wetenschap en het besef levend houden dat er een constante aandacht nodig is voor een goed beheer van water in de toekomst. Bij verschillende studenten bestond in ieder geval al de intentie om later een rol te gaan spelen bij waterbeheer in de breedste zin van het woord. “Een werkelijk grootse en unieke bijeenkomst, die internationale allure heeft en Vught op de kaart zet” zegt Schilling.

Kijk ook bij

Meer kans op schade bij maaien van beken en sloten

De afgelopen maanden waren kletsnat. Eind 2023 viel meer regen dan ooit tevoren. En ook …