Gestelse VVD verheugd met coalitieakkoord

Op 25 april presenteerde de nieuwe coalitie van PPA, CDA en VVD het coalitieakkoord 2018-2022. Bart van de Hulsbeek zal namens de Gestelse VVD als wethouder functioneren, met de portefeuilles duurzaamheid, mobiliteit, water en jeugdzorg. De fractie van de Gestelse VVD is erg verheugd en tevreden met het coalitieakkoord, waarin zij veel items van de VVD terugvindt. De nieuwe coalitie gaat aan de slag met als motto ‘Verantwoordelijkheid nemen waar het moet, ruimte geven waar het kan’. Het nieuwe college gaat 17 mei aan de slag.

Het nieuwe college heeft vier thema’s hoog op de agenda staan: duurzaamheid, leefbaarheid, sociaal domein en burgerparticipatie. Deze vier thema’s zullen door alle portefeuilles heen lopen, waarbij één coördinerend wethouder per thema is aangewezen. Voor het thema duurzaamheid is dit Bart van de Hulsbeek. Daarnaast zal hij ook het thema mobiliteit, verkeer en vervoer onder zijn hoede hebben. Hierbij zullen knelpunten de komende jaren geïnventariseerd en aangepakt worden samen met de inwoners. Waarbij op zeer korte termijn de Hoogstraat/Fonteinkruid in Berlicum aan de beurt is. Daarnaast zal in overleg met Sportclub Den Dungen en omwonenden gekeken worden naar maatregelen om de parkeeroverlast bij het Sportpark op te lossen. Financiën is voor de VVD altijd een belangrijke punt. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn. Waarbij de inwoners de komende jaren een verlaging in de lasten zullen zien, doordat de hondenbelasting volledig afgeschaft wordt en de OZB vanaf 2020 niet meer geïndexeerd zal worden. Hierdoor wordt de gemeente nog aantrekkelijker voor inwoners en bedrijven. Bart van de Hulsbeek heeft er zin in om deze taak op te pakken: “Daadwerkelijk aan de knoppen zitten en verantwoordelijkheid nemen is mooi. Het is ook goed dat dit nu gerealiseerd gaat worden met de VVD. Ik heb zin in de komende vier jaar om samen met mijn collega’s Ed Mathijssen (PPA), Lianne van der Aa (CDA) en Peter Raaijmakers (PPA) er tegenaan te gaan en onze nieuwe koers uit te zetten en te realiseren.”

De Gestelse VVD heeft vertrouwen in dit nieuwe college en het coalitieakkoord en heeft daarom in volle overtuiging het akkoord ondertekend. Fractievoorzitter Nico Prevoo: “De afgelopen weken hebben we in een goede sfeer met de PPA en het CDA samengewerkt. De doelstelling is dat er nog veel ruimte blijft voor de inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen of onze collega-politieke partijen komt ook goed naar voren. Een dichtgetimmerd akkoord is niet meer van deze tijd.”

Kijk ook bij

Worden basisscholen van Het Kwartier van elkaar gescheiden?

Tijdens de commissievergadering van 20 april ventileerden 12 insprekers hun inbreng over de locatiekeuze voor …