’Gemeentebelangen’ start campagne met presentatie verkiezingsprogramma ‘Vóór Vught!’

Zondag 18 februari heeft Guus van Woesik, lijsttrekker van Gemeentebelangen, het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma ‘Vóór Vught!’ uitgereikt aan zowel het oudste lid, Bert Sidler, als aan een van de jongste leden van Gemeentebelangen, kandidaat raadslid Tina Jonkergouw.

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst zei van Woesik blij te zijn een goed en overzichtelijk programma te kunnen presenteren waarin Gemeentebelangen niet alleen vooruit kijkt naar de nieuwe bestuursperiode, maar ook stil staat bij al hetgeen in de afgelopen periode is bereikt. Een uniek en concreet Vughts programma, waarin ook bekende Vughtenaren hun mening geven. Hij memoreerde trots te zijn op de belangrijke bijdrage die Gemeentebelangen, als grootste partij, al jaren heeft geleverd aan het goed wonen, werken en recreëren in Vught en kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar een nieuwe bestuursperiode. Bij de officiële start van de campagne daagde van Woesik alle 30 kandidaten uit om samen enthousiast aan de slag te gaan onder het motto ‘Vóór en dóór Vughtenaren’. Tot slot werd het glas geheven op het welslagen van de campagne.

Het programma staat op de website www.gemeentebelangenvught.nl.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …