Géén tweede supermarkt nabij Moleneindplein

De werkgroep ‘Wonen’ van Ouderen Samen is al geruime tijd in overleg met wethouder Pennings om de toekomstige herontwikkeling van de locatie de Wieken – na het vrijkomen van de twee basisscholen en de sporthal aan de Lidwinastraat – integraal op te pakken. Wie schetst de verbazing van de leden van de werkgroep toen zij de discussienota “Ontwikkelingsrichting Vught, Centrum Zuid” lazen?

Henk Keij, voorzitter van de werkgroep Wonen: “Voor ons is in elk geval klip en klaar dat er geen enkele behoefte bestaat aan het gedeeltelijk verplaatsen van het parkeerterrein Moleneindplein en het opnemen van ruimte voor een winkelvoorziening ter grootte van tenminste 1.500 m2 op het terrein van de Wieken”.
De voorkeursvariant van het college staat – naar oordeel van Ouderen Samen – in schrille tegenstelling tot de maatschappelijke behoefte aan zorg- en seniorenwoningen. Key:“De discussienota is niet gebaseerd op een deugdelijke analyse, laat staan op het resultaat van een distributie-planologisch onderzoek.”

Merkwaardig
Ook vindt Ouderen Samen het uiterst merkwaardig dat in de discussienota wordt gesproken over een locatie voor het realiseren van een wijksteunpunt. “Wij vragen ons oprecht af waarom het college een nieuwe locatie voor een steunpunt zoekt nu een dergelijk steunpunt zonder veel extra kosten te realiseren is in Woonzorgcentrum Theresia en/of de gemeenschappelijke ruimte Molenhoek in het flatgebouw aan de Molenstraat”, zegt Jeanne Heessels, voorzitter van Ouderen Samen.

Onzorgvuldig proces
Ouderen Samen vindt het zeer ernstig dat het college, dat met stichting Ouderen Samen en met Woonwijze over de ontwikkeling van de Wieken in gesprek is, zonder enige vorm van overleg een discussienota aan de gemeenteraad presenteert en een sterke voorkeur uitspreekt voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. Ouderen Samen kan niet anders concluderen dan dat er sprake is van een onzorgvuldig proces en dat het document onvoldoende gericht is op burgerparticipatie. Ouderen Samen wordt -ondanks het jarenlange overleg met de wethouder- in de discussienota zelfs niet genoemd als gesprekspartner. Ouderen Samen heeft er daarom op 8 juni per brief bij het college op aangedrongen om samen te overleggen over de planvorming voor de herontwikkeling van de Wieken. De belangenorganisatie voor senioren wil graag medewerking verlenen aan het realiseren van de doelstellingen en het uitvoeringsprogramma in de Woonvisie Vught 2016. Maar zij wil wel serieus genomen worden.

Bouw woningen voor senioren
Ouderen Samen maakt er zich sterk voor dat ook in de toekomst voldoende woningen voor ouderen – in de juiste typen en de juiste prijsklassen – beschikbaar zijn. Locatie de Wieken biedt meer dan uitstekende mogelijkheden voor de bouw van woningen voor senioren. Er kunnen diverse typen woningen, waaronder zorgwoningen, gerealiseerd worden dichtbij voorzieningen.

Kijk ook bij

Stichting Ouderen Samen 15 jaar!

In 2009 werd de stichting Ouderen Samen in Vught opgericht door een aantal actieve senioren …