Fort Isabella wordt ‘CitaBella’

Donderdag  19 mei werden de Vughtse raadsleden tijdens een informatieavond in het raadhuis  ‘bijgepraat’ over de ontwikkelingen in en rond Fort Isabella door de enthousiaste initiatiefnemers Tjeerd Saatrubbe en Olivier Koning.

In oktober 2014 ontvouwden beide Vughtse ‘buurmannen’ hun plannen met de voormalige kazerne, die in het eerste decennia van de vorige eeuw werd gebouwd. In de periode die volgde hebben ze een avontuurlijke ‘reis’ gemaakt om te proberen de ideeën voor herontwikkeling, die toen gepresenteerd werden,  te verwezenlijken. Dit heeft geleid tot plannen voor een soort mini-maatschappij, die aantrekkelijk genoeg waren om het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te overtuigen dat het complex aan de Isabellagroep verkocht kon worden. Dat gebeurde daadwerkelijk in oktober 2015. Het is nu de bedoeling dat Fort Isabella een ‘’CitaBella’ wordt waar de kwaliteit van leven en de natuur centraal staan voor bewoners, bezoekers, bedrijven, studenten, kunstenaars en onderwijs.

In de nieuwe plannen wordt in feite aangehaakt bij de  menging van activiteiten die Fort Isabella op dit moment zo bijzonder maakt. Sinds de sluiting van de asielopvang in 2012 zijn via het leegstandsbeheer door FMT, in afwachting van een definitieve bestemming, de voormalige kazernegebouwen voor een veelheid van activiteiten in gebruik genomen: wonen, ateliers en werkplaatsen, horeca en culturele evenementen. Er zijn alleen al 110 bedrijfjes actief. Een dergelijk pakket aan activiteiten past geheel in het plan van de Isabella Groep. Sterker nog, het vormt een essentiële voorwaarde voor het concept.

Wonen en zorg

Op het terrein wordt gezocht naar een combinatie van zorg, wonen voor studenten, onderwijs, bedrijven en recreatie. Er komt een ‘Isabellahuis’ voor 10 mensen met een lichte verstandelijke beperking in een opzet die lijkt op die van de bekende Thomashuizen. Voor de bewoners worden op Fort Isabella banen gecreëerd in tuinonderhoud, horeca en de bedrijven die op het terrein actief zijn. Voor senioren worden er ruime appartementen gerealiseerd in bestaande gebouwen. Daarbij wordt een hoog serviceniveau geboden eventueel met catering en zorg.

Er wordt gedacht aan een hotel van 10 tot 20 kamers met desgewenst zorg. Daar kunnen mensen verblijven als ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn om te herstellen, maar toeristen zullen er eveneens  terecht kunnen. Ook komen er 25 tot 40 studio’s voor studenten. Het idee is om daarbij te selecteren op studenten van zorgopleidingen, die mogelijk ook kunnen participeren in de zorg die op het terrein verleend wordt.

Recreatie en bedrijven

Een van de speerpunten van de Brabantse economie wordt voor de toekomst het toerisme. De initiatiefnemers zien ook op dat gebied veel mogelijkheden. In samenwerking met de Natuur- en Milieugroep Vught en instanties wordt gewerkt aan een goede invulling van het natuurgebied dat buiten het Fort ligt. Doelstellingen hierbij zijn de oorspronkelijke situatie te respecteren en nadrukkelijk de verbinding te leggen tussen hetgeen binnen de muren van het fort gebeurt en daarbuiten. Een deel van de oude verdedigingwerken wordt hersteld en langs de spoorlijn komt een nieuwe geluidswal waaraan al in 2016 zal worden gewerkt. Daarvoor zal 75.000 kuub zand verzet moeten worden, goed voor 4800 vrachtwagens.

Op Fort Isabella zijn nu al een bakkerij van worstenbroodjes en een koffiebranderij actief en er wordt nog gezocht naar andere bedrijfjes in de ambachtelijke sector, die passen in de historische context van het fort. Ook met kunstenaars wordt contact gezocht. Er wordt eveneens gesproken over de vestiging van een bekende dierenkliniek, die ook operaties kan uitvoeren. Fort Isabella wordt ook gezien als een beginpunt of pleisterplaats voor fietstochten door de omliggende natuurgebieden. Op het terrein zijn nu al horecabedrijven gevestigd en onlangs is er een Escaperoom geopend, een fenomeen dat veel jongeren aanspreekt. Plannen genoeg dus op allerlei terreinen. Een gepassioneerd ontwerpteam waarin tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys, stedenbouwkundige en architect Jan Verkuylen, architect Miel Wijnen en Bert Kaasjager van Bureau De Twee Snoeken en beeldend kunstenaar Paul de Kort werken mee aan de uitwerking van de ideeën. Het is de bedoeling dat in juli van dit jaar de formele procedure voor het bestemmingsplan begint. De initiatiefnemers spraken de hoop uit dat er t.z.t een flexibel bestemmingsplan kan worden goedgekeurd.

 

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …