Elzenburg wordt de parel van Vught-Zuid

De Vughtse raad nam donderdag 11 mei de beslissing om 525.000 euro uit te trekken voor de inrichting van het terrein rond jeugd- en jongerencentrum Elzenburg waar ook sociale woningen, een Kindcentrum en een sporthal zullen worden gebouwd. Op het terrein staan 3 monumentale bomen. Om tot een ‘ruit’ te komen zou er een dure grote boom bij geplaatst moeten worden. Via een motie van de VVD werd daar een stokje voor gestoken.

De VVD motie, die ook werd ondertekend door GB, D66,PvdA-GL en CDA vroeg het college de extra boom in het collegevoorstel achterwege te laten en te vervangen door het plaatsen van extra bomen verspreid over het terrein. Eveneens werd gevraagd om zowel voor, tijdens als na de bouw met de buurt en de gebruikers te communiceren over de zorg voor de drie waardevolle bomen die er al op het terrein staan, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij de inrichting.

Op de vierde boom na kreeg het collegevoorstel verder de goedkeuring van alle raadsfracties. Ook van het CDA! Die partij was in de commissievergadering van mening dat de gekozen inrichting met het predicaat ‘sober en doelmatig’ niet ambitieus genoeg was voor dit belangrijke project en vroeg of het ‘een onsje meer mocht zijn’. Siebren van der Zee stak namens Gemeentebelangen de loftrompet over het totale plan voor Elzenburg. “Het wordt de parel van Vught-Zuid.” Hij wilde verder absoluut geen vertraging meer en deed, net als de meeste andere partijen, het verzoek om de uiteindelijke inrichting goed af te stemmen met alle belanghebbenden. Sjoerd Janssens (SP) vroeg zich juist af of die afstemming wel goed ging. Hem hadden geluiden bereikt dat de mensen in de buurt er te weinig bij betrokken worden. Ton Wagenaars (VVD) legde uit dat zijn partij met de ‘bomenmotie’ was gekomen om ervoor te zorgen dat er meer bomen en bosschages op het terrein komen in plaats van één extra grote boom. Uiteindelijk kreeg het kredietvoorstel unanieme steun evenals de VVD-motie en ging er dus een streep door de aanplant van de vierde monumentale boom.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …