Doorgang Petrustuin naar de Heuvel moet er komen

Sjoerd Janssens (SP) vond dat er nog te veel risico’s zaten in de financiering. Zo vraagt hij zich af of 90% btw belaste omzet wel mogelijk is. Als dit percentage niet gehaald wordt, is het niet mogelijk om BTW over de investeringen terug te vragen. Ook vroeg hij zich af of de kans dat de subsidie aan DePetrus wordt aangemerkt als staatssteun inderdaad minimaal is. De SP vindt dat de Petrus B.V. niet steeds bij de gemeente aan moet kloppen, maar de eigen broek moet ophouden. PvdA-GL vindt het een valse voorspiegeling van de gang van zaken, dat het verlenen van een jaarlijkse subsidie van 98.000 euro over 10 jaar aan de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus, voortvloeide uit een al eerder genomen besluit.

Akkoord
De vier andere partijen in de raad gingen wel akkoord met de gekozen financiële opzet. Zij vinden het prima dat de gelden, die worden bespaard omdat gebouw Rozenoord wordt afgestoten, nu aan DePetrus worden besteed. Guus van Woesik (GB) zag zelfs een forse winst in het verschiet als Rozenoord en het Vlierthonk snel worden afgestoten. “Rozenoord zou ons anders 100.000 euro per jaar kosten, dat bedrag komt nu vrij.”
Mark du Maine (VVD) stelde voor om in DePetrus ook een wijksteunpunt te vestigen. Hij overweegt daarvoor in de raadsvergadering een motie in te dienen. Willem Kraanen (CDA) was blij dat alle partijen, die betrokken waren bij de invulling van DePetrus binnenboord zijn gehouden. Hij was verheugd met het voorstel, maar vroeg wel of er vóór de raadsvergadering nog een risicoanalyse opgesteld kan worden.

Tuin
Meerdere partijen zijn niet blij met het feit dat de verbinding tussen de tuin van DePetrus en de Heuvel nog steeds niet is gerealiseerd. D66 had daarover al in februari schriftelijke vragen gesteld aan het college. Uit de antwoorden daarop blijkt dat de ruimte tussen de kerk en de voormalige pastorie tijdens de werkzaamheden door de aannemer als opslagruimte gebruikt zal worden. Het college gaf aan dat het nog steeds de bedoeling is dat de doorgang gecreëerd wordt. In het geval dat de Petrus B.V toch een commerciële ruimte zou willen realiseren op de plaats van de doorgang dan gaat het college praten over een gedeeltelijke teruggave van de subsidie voor de tuin. In de commissievergadering leek wethouder Peter Pennings de doorgang ter discussie te stellen toen hij opmerkte dat de realisatie misschien een te kostbare zaak gaat worden omdat de eigenaar van de pastorie er op staat dat de gevel in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Toen er enkele fracties gingen ‘steigeren’ haalde hij de suggestie snel van tafel. Het was snel duidelijk dat het schrappen van de doorgang voor enkele fracties onverteerbaar is. Er werd zelfs al gespeculeerd over een oplossing, de Petruspoort.

Stichting
Verschillende fracties vroegen zich af waarom de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus tussen de gemeente en de Petrus B.V. geschoven moet worden. Wethouder Pennings: “Om de zaken voor de gebruikers te organiseren. De stichting wordt het aanspreekpunt voor alle gebruikers, op dezelfde manier als bij Elzenburg. De geldstromen gaan naar de stichting.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …