‘De Meierij’ wil toch naar DePetrus

Willem Kraanen (CDA) verwoordde waarschijnlijk de gevoelens van de meeste commissieleden met zijn reactie: “Nu val ik toch van verbazing van mijn stoel.” Kraanen wilde ook van Mathijsen weten waarom zij dit verhaal namens de bieb kwam vertellen en niet de Raad van Toezicht die in december de verhuizing naar de voormalige kerk blokkeerde.

Dat had volgens de inspreekster te maken met het feit dat de commissie zou praten over de inhoud van het bibliotheekwerk en daar is zij verantwoordelijk voor bij bibliotheek De Meierij. In december verkondigde de Raad van Toezicht nog dat de bieb rechtstreeks op een faillissement zou afstevenen als het akkoord zou gaan met de voorstellen voor de overgang naar DePetrus. Dit ondanks het feit dat de gemeente in een uiterste poging, om na vele maanden van bemiddeling en onderhandelen, tot overeenstemming te komen de belangrijkste risico’s had overgenomen.

Ook werd toen nog zelfverzekerd gesteld dat de gemeente juridisch aan het kortste eind zou trekken als de subsidieverstrekking zou worden gekoppeld aan de vestiging in de kerk. Mark du Maine (VVD) wilde daarom natuurlijk graag weten waarom de leiding van De Meierij nu van gedachten was veranderd. Volgens Mathijsen had dit alles te maken met de brief van het Vughtse College waarin wordt aangekondigd dat de subsidie aan De Meierij per 1 januari 2017 wordt stopgezet en de onrust die dat besluit heeft veroorzaakt onder het personeel van de bieb. Volgens Kraanen (CDA) was het alléén aan de strapatsen van de bibliotheekleiding te danken dat het onderwerp nu op de agenda van de commissie stond. Hij vond de ontwikkelingen pijnlijk voor de klanten, de vele vrijwilligers en de medewerkers van de bieb. “De leiding, die totaal niet weet wat er leeft in Vught, heeft in haar eigen voet geschoten en daarom moeten wij nu op zoek naar een vervanger voor De Meierij.” Kraanen vond dat vooral pijnlijk omdat het product dat de bibliotheek aflevert juist heel goed is. Dat de leiding van de bieb nu terugkomt op het afwijzende besluit kwalificeerde hij als ‘mosterd na de maaltijd’. Volgens Kraanen is het beter als De Meierij zich nu even helemaal op de achtergrond houdt.

Het lijkt erop dat Kraanen daarin wel gelijk heeft, want uit de rest van de discussie bleek wel dat een meerderheid van de raad het helemaal gehad heeft met het Meierijbestuur. Dat geldt in ieder geval ook voor wethouder Fons Potters die verklaarde: “Ik wordt nog steeds boos als ik er aan denk dat De Meierij alle vrijwilligers eruit gezet heeft. Dat kan toch helemaal niet in deze tijd.”

Méér dan basistaken
Het werd deze avond nogmaals duidelijk dat de Vughtse politiek vasthoudt aan een volwaardige bibliotheek in DePetrus. Maar dat moet dan wel een bibliotheek zijn die, naast het invullen van de wettelijke basistaken, openstaat voor vernieuwing en samenwerking met vrijwilligers en andere organisaties binnen en buiten de kerk om er samen een bruisend ontmoetingscentrum in Vught-Centrum van te maken. Er werd o.a. geopperd dat ABZ, dat ook verhuist naar de kerk, best wat taken kan overnemen die nu door de bieb ingevuld worden. Dat zou dan eventueel vergezeld kunnen gaan met een deel van de subsidie die nu naar de bieb gaat. Volgens Birgit Cordes moet het niet zo moeilijk zijn om de juiste formule voor de bibliotheek te vinden omdat zowel de bibliotheken in Tilburg als Den Bosch regelmatig prijzen in de wacht slepen omdat ze vooruitstrevend zijn.

Basistaken Bieb
Een voor iedereen toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende 5 functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de bewoners: Ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …