Commissievergaderingen Bestuur en Welzijn

De Vughtse commissie ‘Bestuur & Welzijn’ komt binnen een week twee keer bij elkaar. Vandaag – donderdag 7 december – vanaf 20.00 uur wordt gesproken over een raadsvoorstel om lokale tv door Avulo te faciliteren. De raad kan kiezen uit twee besluiten, namelijk een om géén subsidie ter beschikking te stellen of om AvuloFM voor een periode van drie jaar een extra jaarlijkse subsidie toe te kennen van  46.150 euro en éénmalige opstartkosten te subsidiëren van 22.450 euro.

Daarnaast wordt de commissie gevraagd te adviseren over de aanpassing van de APV; die is  o.a. nodig om vestiging van malafide bedrijven te kunnen voorkomen en de aanpak van illegale prostitutie mogelijk te maken.  Ook wordt een raadsvoorstel over beleidskader lokaal sociaal domein en lokale sociale agenda besproken, evenals een voorstel tot aanpassing van de verordeningen en beleidsregels van de Participatiewet.

Dinsdag 12 december buigt de commissie zich over een opiniestuk van de SP, die de rekenkamer in Vught opnieuw aan het werk wil zetten. Aanvang 20.30 uur. In beide vergaderingen is inspraak mogelijk.

Kijk ook bij

Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via …