College antwoordt op vragen VVD over ovonde

Door de VVD-fractie zijn schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse college over de veiligheid van de ovonde op de kruising Martinilaan- Esscheweg. Aanleiding was een ongeluk op maandag 8 mei waarbij een jongen werd geschept door een afslaande auto met aanhanger.

De fietser is daardoor buiten bewustzijn geraakt, maar  kwam er uiteindelijk met vele kneuzingen en een lichte hersenschudding nog relatief goed vanaf. De VVD wilde o.a. weten hoeveel ongelukken er sinds de aanleg van de ovonde hebben plaatsgevonden. Uit het antwoord blijkt dat de politie sinds 1 juli 2015 twee ongevallen heeft geregistreerd, één ongeval met materiele schade en één met letsel. Het college merkt hierbij op dat ‘bijna’ongevallen en ongevallen met alleen materiele schade door de politie niet altijd geregistreerd worden. Er zijn bij de gemeente 9 klachten over de inrichting van de ovonde binnengekomen. De VVD wilde ook weten of  B&W van mening is dat de ovonde veiliger gemaakt dient te worden. Het antwoord luidt: “Om te voorkomen dat met name schoolgaande fietsers vanuit de Esscheweg richting de Theresialaan tegen het verkeer inrijden op de ovonde is er bij het ontwerp voor gekozen om een tweerichtingsfietspad aan te leggen. Uit de berichten die wij, na de aanleg van de ovonde hebben ontvangen, blijkt dat het zicht voor automobilisten vanuit de Martinilaan op het naderende fietsverkeer vanuit de Esscheweg beperkt is. Om die reden hebben wij het afgelopen jaar meerdere maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit de praktijk blijkt echter dat deze maatregelen nog niet het gewenste effect hebben. Vandaar dat wij in april opnieuw hebben onderzocht of de verkeersveiligheid op de ovonde nog verder verbeterd kan worden. Momenteel worden eventuele  aanvullende maatregelen getoetst op haalbaarheid  en verder uitgewerkt.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …