Bewoners Vliertstraat willen meepraten over plaats beweeghal

Donderdag 8 juni besprak de commissie ‘Bestuur’ in Vught het collegevoorstel om een investeringskrediet van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een ‘beweegzaal’ op de speelplaats van basisschool De Springplank in Vught-Centrum. Tevens wordt voorgesteld jaarlijks een exploitatiebijdrage van 8500 euro in de begroting op te nemen.

In het voortraject heeft de gemeente overlegd met de omwonenden in de Rozenstraat en de Elisabethstraat omdat direct achter hun tuinen een gebouw van 6 meter hoogte zou verrijzen. Er is nog gekeken  naar de mogelijkheid om de zaal 2 meter verdiept te bouwen, maar dat zou 125.000 euro duurder uitvallen. De uitkomst van het gesprek met de bewoners is nu dat de zaal niet direct aan de school wordt vastgebouwd, maar een kwartslag wordt gedraaid  en op enige afstand van de bestaande berging wordt gerealiseerd. De bewoners aan de Rozenstraat en het schoolbestuur zijn het eens met de gekozen oplossing, maar uit de inspraakreactie van Johan Smeulders bleek dat de bewoners van de huizen aan de Vliertstraat niet staan te juichen bij deze keuze. Ze vinden het vreemd dat ze niet zijn betrokken bij het vooroverleg en vrezen dat de sociale veiligheid op het terrein achter hun huizen er niet beter op wordt en dat ze te maken krijgen met veel meer verkeersbewegingen omdat het de bedoeling is dat de zaal ook in de avonduren verhuurd zal worden. De meeste woordvoeders van de politieke partijen waren ook verbaasd dat er geen contact was geweest met de bewoners van de Vliertstraat. Wethouder Peter Pennings legde uit dat er met de bewoners aan de Rozenstraat was overlegd omdat het niet lukte de verdiepte ligging binnen het beschikbare budget te realiseren. Volgens de wethouder moet de planprocedure nog komen en daarbij krijgen alle omwonenden nog de mogelijkheid om hun inbreng te leveren. Ook benadrukte hij dat het plan nog aan de Welstandscommissie moet worden voorgelegd.

Douches
Pennings legde ook uit dat een gymzaal officieel 7 meter hoog moet zijn, maar dat in dit geval is gekozen voor een beweegzaal van 6 meter omdat muren van deze hoogte al een behoorlijke impact hebben op de omgeving. In de plannen staat dat gekozen is voor een zaal met sobere kleedkamerfaciliteiten zonder douches. Dat vond géén van de raadsfracties een goed idee, omdat dit de verhuurmogelijkheden beperkt. Via een motie willen ze het plan op dit punt aanpassen. Diverse fracties drongen er op aan vaart te maken met de plannen zodat de kinderen van het toekomstige Integraal Kind Centrum zo spoedig mogelijk dichtbij een interactieve beweegaccommodatie krijgen. Snelheid is ook gewenst omdat de bouwmarkt aantrekt.

Kijk ook bij

Zaterdag 25 mei tentoonstelling vondsten archeologieweekend

1629: Kom, kijk en en hoor de verhalen In oktober vorig jaar gingen meer dan …