Nieuwe basisschool Misha de Vries per augustus in Vught

Basisschool Misha de Vries is met ingang van het schooljaar 2019–2020 in Vught gevestigd. De school betrekt het pand aan de Lidwinastraat 55 waar tot voor kort Partou kinderopvang aanbood. Na een grondige renovatie gaan de deuren in augustus open.

Het college van B&W van Vught kocht het gebouw onlangs aan ten behoeve van de school, die – na eerdere afwijzing- in december 2018 alsnog definitief groen licht kreeg van de Vughtse gemeenteraad. Het gebouw, een voormalige kleuterschool, moet nog worden aangepast om als school te kunnen dienen. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt. Directeur Laurens Peeters is blij met de nieuwe locatie: “We vinden het erg fijn dat we ons eindelijk – na anderhalf jaar bestaan – in Vught kunnen vestigen. Lidwinastraat 55 is een warm gebouw, dat aansluit bij onze visie en past bij de groeifase waarin wij zitten.” Leerlingen aanmelden kan al via www.mishadevries.nl.

Aanvulling op aanbod
Laurens Peeters ziet de Misha de Vries school als een aanvulling op het bestaande Vughtse aanbod. De school biedt ‘klassiek’ klassikaal en hoogkwalitatief onderwijs volgens een eigen visie, in kleine klassen van maximaal 20 leerlingen, met gespecialiseerde docenten voor vakken als Engels, muziek, kunst en toneel. Om dat te realiseren, geeft de school 3.000 euro per kind per jaar meer uit dan gewone scholen. Peeters: “Dat is veel geld, maar het is het bedrag dat wij nodig hebben om onze beloftes waar te maken en dat is goed voor de kinderen. We doen daarbij een beroep op ouders om naar draagkracht bij te dragen.”
Eerder werd al bekend dat er in Vught volgens nieuwe prognoses over een aantal jaren 250 extra basisschoolleerlingen zullen zijn. Nu bestaande Vughtse basisscholen in de toekomst ruimte te kort komen, lijkt Misha de Vries als geroepen te komen voor deze leerlingen. Peeters: “Het is fijn dat wij kunnen bijdragen aan de oplossing van dat probleem, dat een gedeelde verantwoordelijkheid is van de gemeente en alle schoolbesturen. De huisvesting die wij nu mogen betrekken is daarin een eerste, duidelijke stap.”

Expats
Misha de Vries trekt ook kinderen van buiten Vught, waaronder veel expats. Voor die groep was in de regio ’s-Hertogenbosch tot nog toe weinig aanbod. De gemeente ’s-Hertogenbosch kende Misha de Vries eerder al subsidie toe om de behoeftes van die groep te inventariseren, in het kader van de economische ontwikkeling van de regio en de groeiende rol van expats daarin. De regio wil hen verleiden hier te komen wonen, maar zij ervaren vaak onvoldoende aansluiting bij het onderwijs. Peeters: “Expats willen vaak graag dat hun kinderen naar een Nederlandstalige school gaan, waar Engels op hoog niveau wordt gegeven. Maar de communicatie tussen ouders en school gaat vaak moeilijk, doordat ouders geen Nederlands spreken en informatie niet kunnen lezen. Wij proberen aan die behoefte tegemoet te komen.” Dat heeft ook voor Nederlandse kinderen zijn voordelen. Zij komen op vroege leeftijd in contact met buitenlandse leeftijdgenootjes. Zo leren ze open te staan voor wie van elders komt. De katholieke identiteit van de school draagt daar volgens Peeters aan bij. “Wij ervaren dat kinderen beter leren in een goede sfeer. Daar draagt de katholieke identiteit aan bij: je bent al goed zoals je bent, je hoeft niet eerst te presteren om gewaardeerd te worden.” De naam ‘Misha de Vries’ verwijst daar ook naar. Misha de Vries was een onderwijsassistent op een Bossche school en stond bekend om zijn hartelijkheid voor kinderen en hun ouders.

Kijk ook bij

Kom kijken in het vernieuwde Gymnasium Beekvliet

Op zondag 4 februari van 13.00 tot 16.00 uur opent Gymnasium Beekvliet zijn deuren voor …