Het trio voor de kerk, v.l.n.r. Johan de Boer, Marja Goossens en Jeroen Spermon

Het hoogste huisje van Vught

Begin deze week is er hoog in de toren van de Petruskerk een nestkast geplaatst voor slechtvalken. Bijna een jaar geleden verscheen voor het eerst een slechtvalk op de kerk en verschillende mensen hebben de bijzondere vogel gezien en gefotografeerd.

Marja Goossens, stadsvogeladviseur van Vught, vertelt dat de slechtvalk sinds de eeuwwisseling met een opvallende comeback bezig is. De vogel was door vervolging en pesticiden vrijwel uitgestorven, maar heeft Nederland herontdekt en in 2016 telde ons land alweer 160-180 broedparen. Marja: “De slechtvalk is een stootvogel: die vliegt hoog boven vogelzwermen, vouwt de vleugels tegen zich aan en suist met een enorme snelheid naar beneden en stoot met de poten één vogel aan die door de klap dood op de grond valt.” Binnen in DePetrus wordt ondertussen met man en macht gewerkt om klaar te zijn voor de Open Dag op 17 februari. Willem Schellekens is namens de eigenaren vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen om een slechtvalkenkast te plaatsen. “Wij hebben meteen positief gereageerd op het initiatief want wij willen graag een bijdrage leveren aan de natuur in ons dorp en bovendien merkten we dat door de slechtvalk de overlast van verwilderde duiven afnam.”

Een icoon
De eigenaren stelden wel als voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften moesten worden nageleefd en het rijksmonument niet beschadigd mocht worden. Onder begeleiding van een inspecteur van de Monumentenwacht is er in oktober een kleine expeditie hoog in de toren gaan kijken of het plaatsen bouwtechnisch verantwoord is. Daar was ook de voorzitter van werkgroep slechtvalken Nederland bij en de gezamenlijke conclusie was dat het een zeer gunstige locatie is. De initiatiefnemer, Johan de Boer vertelt dat het daarna snel gegaan is. “Er is een ontwerp gemaakt voor een kast-op-maat en daar kon – onder een aantal voorwaarden – de gemeentelijke monumentencommissie mee instemmen.” Het project is mogelijk gemaakt door een forse financiële bijdrage van Vogelbescherming Nederland en de eigenaren van DePetrus nemen voor de eerste 5 jaar de jaarlijkse onderhoudskosten voor hun rekening. Johan: “Vught en DePetrus krijgen er met de slechtvalk echt een icoon bij, maar ook wilde natuur – het is geen vegetariër. Er heeft zorgvuldig overleg plaatsgevonden omdat slechtvalken niet alleen op stadsduiven en kauwen jagen maar ook andere vogels en postduiven eten.” Jeroen Spermon van het bedrijf ‘geWoon Jeroen’ heeft in oktober vorig jaar alles opgemeten in de toren en een degelijke en duurzame kast gebouwd. Jeroen: “Ik vind DePetrus een prachtige kerk en daarom werk ik graag mee aan dit project. Het plaatsen was een logistieke uitdaging: we hebben heel wat keren op en neer moeten lopen, gedeeltelijk door de goten om alles boven te krijgen. Maar wel een unieke kans om op een plek te komen waar je normaal nooit komt.”

Aanmelden
Als de slechtvalken de kast in gebruik gaan nemen, zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd en zal er worden gekeken of er een webcam in de toren kan worden geplaatst en dan kan iedereen thuis zien hoe de jongen worden grootgebracht. Wie op de hoogte wil worden gehouden kan een mail sturen naar VogelwerkgroepVught@gmail.com.

Kijk ook bij

Meer kans op schade bij maaien van beken en sloten

De afgelopen maanden waren kletsnat. Eind 2023 viel meer regen dan ooit tevoren. En ook …