Vrolijke Color Run verbroedert leerlingen

Als originele opening van het schoolseizoen organiseerden De Lichtstraat en Onder de Pannen op vrijdag 1 september een gezellige Color Run voor alle leerlingen. Onder de Pannen bestaat namelijk 10 jaar. Burgemeester Roderick van de Mortel gaf glunderend het confetti-startschot.

Door Maarten Kroese

Om half twaalf staan alle kinderen, met vrolijke ballonnen, ongeduldig te wachten op het startschot. De burgemeester houdt daarom zijn speech lekker kort. “Zijn jullie blij dat de vakantie voorbij is?” ‘Nee!!!’. “Vinden jullie dit wel een leuke school?” ‘ Jaaaa!’ Na een muzikale warming-up geeft Van de Mortel het startschot met een confetti-pistool. Een harde knal en rondvliegende gekleurde papiersnippers. In kleine groepjes rennen de leerlingen vervolgens rondjes over het grasveld tegenover de school.

Alle betrokkenen vinden het een geslaagd initiatief. Rob Sterke van kinderopvang/bso/vso/tso Onder de Pannen: “Wij vinden alle vormen van samenwerking belangrijk. Zo betrekken we regelmatig de buurt bij onze school. Samenwerking met De Lichtstraat is vanzelfsprekend, alleen al omdat veel kinderen later doorstromen naar die basisschool. Interim-directeur Helma van Hoof van o.j.b.s. De Lichtstraat: “Al zitten we in verschillende gebouwen, samenwerking is belangrijk, zeker voor de kinderen. Samen sporten. Samen spelen. Samen feestvieren. Kinderen moeten zich bewust worden van de aanwezigheid van andere kinderen. Zo stimuleren we sociaal gedrag, waarbij de oudere kinderen de jongere kindjes helpen. Samen met Onder de Pannen proberen we op deze gebieden een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen.”

De Lichtstraat is een openbare Jenaplan basisschool, die ressorteert onder de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij, afgekort Stroomm. Bestuurder Esmée Smit: “Wij hebben in Vught drie openbare scholen, De Lichtstraat, De Piramide en De Koningslinde. De katholieke en protestants-christelijke scholen vallen onder de Stichting Leijestroom. Ouders kunnen zo een bewuste keuze maken, passend bij hun eigen levensfilosofie.” Roderick van de Mortel: “Wegens dat rijk gevarieerde onderwijsaanbod kiezen ouders steeds vaker bewust voor Vught. Daar mogen we trots op zijn als gemeente.”

Intussen zijn de meeste kinderen hijgend naar school teruggekeerd. De vreugde straalt van hun gezichten. Met high fives onderstrepen ze hun enthousiasme. Prima idee, zo’n Color Run. Want sport verbroedert iedereen.

Kijk ook bij

Daphne Kessels nieuwe jeugdbestuurder Waterschap De Dommel

Daphne Kessels uit Best is op woensdag 3 juli benoemd tot de nieuwe jeugdbestuurder van …