"Maurick-studenten kunnen met een ELOS-certificaat aantonen klaar te zijn voor de nieuwe tijd"

Maurick College beloond voor internationale leerroute

Maurick College Vught blijkt een toonaangevende school te zijn als het gaat om internationalisering. En juist daarom is deze Vughtse middelbare school vorige maand door de visitatiecommissie van het Nuffic in opdracht van het ministerie van OC&W gecertificeerd als ELOS juniorschool. Dit waardevol certificaat is voor vijf jaar toegekend.

Het Maurick College biedt internationalisering aan via het nieuwe vak Global Learning aan zowel leerlingen van het vmbo als aan de leerlingen van havo en vwo . Door de deelname aan de ELOS-leerroute wordt het vreemdetalenonderwijs versterkt en de Europese en internationale oriëntatie geïntensiveerd. Maurick-studenten kunnen in het Daltonprogramma Cambridge Engels, Spaans, Frans en Chinees volgen. Dit zorgt voor een goed fundament voor actief Europees en wereldburgerschap. Na de eerste drie jaren kan dit worden afgesloten met een door EP-Nuffic erkend ELOS-junior diploma. Op de Vughtse school wordt gewerkt met een modulair systeem waarbij de leerstof in opleidingsonderdelen (modules) is opgedeeld. Deze modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Waardevol antwoord
ELOS stimuleert de internationale leerroute. De lessen en projecten worden op de scholen zelf gemaakt, maar de eindniveaus zijn vastgesteld in de ELOS-standaard. ELOS staat de laatste jaren binnen onderwijsinstellingen erg in de belangstelling. Op dit moment telt Nederland 46 middelbare scholen die in het curriculum voor hun leerlingen een internationale leerroute verzorgen. Cees Akerboom is ambassadeur van ELOS. “In 2004 is ELOS gestart met twaalf scholen”, legt hij uit. “Op OCW en het Europees Platvorm in Den Haag komen talrijke vragen binnen en daar kwam ook de vraag langs: Wat doen we met Europees burgerschap. Scholen moeten daar iets mee en door met die vraag te stoeien, is dit nieuwe vak Global Learning ontstaan. Het gaat niet om de verschillen, maar vooral om de waarden die mensen belangrijk vinden. Het Maurick College is een open katholieke school en het nieuwe vak heeft nadrukkelijk een relatie met de vroegere vakken godsdienst en levensbeschouwing. Met deze vakken is jarenlang op scholen erg geworsteld en nu hebben we een waardevol antwoord. In de projecten komen thema’s aan de orde als waterzuiverheid, voedsel, droogte, klimaatverandering, oorlog, migratie en vrede en veiligheid. Ook plaatselijke, historisch belangrijke plekken krijgen aandacht. Denk aan het kindertransport in de Tweede Wereldoorlog, de diverse monumenten in Vught en de struikelstenen, maar er zijn ook koppelingen met sportverenigingen en de voedselbank. ELOS bewerkt een grens overstijgende Europese beweging en Maurick-studenten kunnen met een ELOS-certificaat aantonen klaar te zijn voor de nieuwe tijd.”

Learning community
Cees Akerboom is blij met deze ontwikkeling en hij is trots op Maurick. De docent Nederlands vindt dat ook de gemeente Vught trots mag zijn op Maurick. “De school is geen onderwijsinstituut meer, maar Maurick is een Learning community en stimuleert een Life Long Learning programma”, benadrukt hij. “De gemeente Vught heeft tal van instituten, verenigingen, bedrijven en organisaties binnen zijn grenzen. Met deze Vughtse partijen willen wij graag samen werken door bijvoorbeeld het geven van gastlessen. Stap onze school binnen. Dat stimuleert de dialoog tussen mensen en dat draagt bij aan de competenties van onze studenten.”

Kijk ook bij

Scholieren kruipen in de huid van een ontwerper voor expositie in het Design Museum

Zestig leerlingen van de vier Bossche scholen ISK Den Bosch, de Mytylschool Gabriel, het Sint-Janslyceum …