Wateroverlast

De gemeente is kennelijk de weg kwijt! Wat een zielig en slecht voorbereid stuk wordt ons aangeboden op de gemeentepagina in Het Klaverblad van 8 juni 2016. Wat nou oud riool? De gemeente loopt al meer dan 40 jaar te roepen over het gescheiden rioolstelsel van Vught. Maar steeds weer blijkt bij de aanpak van de wegen dat er ook meteen een gescheiden stelsel komt. Nu verdient het waterbeleid van Vught niet bepaald een prijs, immers na jaren van touwtrekken kwam er een waterplan. Helaas komt er weinig van terecht en de gemeente doet er dan ook weinig mee en het is zelfs bij de wethouderswisseling onbekend. Na jaren komt er een nieuw plan en daar wordt nu redelijk mee gewerkt. Voor dit gescheiden systeem heeft Vught veel reclame gemaakt en ons steeds gewezen op de verkeerde aansluitingen op het riool van regenafvoer en dat verhardingen slecht zijn voor de waterafvoer en het milieu. Bewoners konden er zelfs een boete voor krijgen!

En nu lees ik alleen maar dat het riool het afgevoerde water niet aan kan en dat dit de oorzaak is van de wateroverlast. In het waterplan is gekozen voor gescheiden stelsels om het riool minder te belasten met schoon water en het z.g. schone water af te voeren in een apart systeem (aparte buis) naar het oppervlakte water c.q. berging. Goed bezig zou je zeggen. Alleen door verkeerde aannames en inschatting kunnen bij de te verwachten regenbuien beide systemen de afvoer niet aan. Zowel tegenstroom van het riool als de te kleine capaciteit van het gescheiden systeem -te kleine buis- en de afvoer veroorzaken deze problemen.
Dit bleek o.a. direct na de oplevering van de Kempenlandstraat, toen een hevige regenbui de straat blank zette. Zo zijn niet alléén verharding, uitbreiding en verkeerde aansluitingen het probleem maar ook de aanpak van de te verwachten klimaatsverandering. Dus de planning en het inzicht van de gemeente veroorzaakt de overlast, maar daar geeft het college weinig uitleg over. We moeten als burger vertrouwen op het inzicht en uitvoering door de gemeente. Doe er iets mee bij de delen van Vught, die nog een oud system hebben. Wij burgers moeten helaas hopen dat de buien middelmatig blijven.

M. Louwerens
Ondertekening VET

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …