Vughtse coalitie oneens over terugkeer lokale tv

Een meerderheid van de Vughtse raad wil dat het college komt met een voorstel om de terugkeer van de lokale  tv in Vught mogelijk te maken.  Vier van de zes fracties zijn er in principe voorstander van om  Avulo daarvoor voldoende financiële middelen te geven. Opmerkelijk is dat van de drie coalitiepartijen alleen Gemeentebelangen nadrukkelijk vóór is. VVD en D66 hadden in de commissievergadering van 28 september nog veel bedenkingen.

Op 9 februari  is in de Vughtse raad de GB en SP motie ‘Faciliteren lokale televisie Avulo FM’ aangenomen met steun van CDA en PvdA-GL. VVD en D66 stemden tegen. Op 13 juli heeft Avulo een presentatie gegeven waaruit bleek dat er voor de terugkeer van de plaatselijke tv jaarlijks een subsidiebedrag van 46.150 euro en een eenmalige investering van 34.650 euro nodig zijn. In de motie riep de raad het college op te zorgen dat het bestuur van Avulo met een goed onderbouwd plan voor de herstart van de lokale televisie-uitzendingen zou komen. Nu is gebleken dat tv via Avulo aanzienlijke bedragen gaat kosten, die niet in de begroting zijn opgenomen, wilde B&W van de commissie weten wat er voor procedure gevolgd moet worden. Zeker omdat er elders in de begroting bezuinigd zal moeten worden om die  financiële middelen te vinden. Daarbij komt dat Avulo wel heeft aangegeven wat de uitgaven zijn, terwijl er over inkomsten niet wordt gesproken.

Bedenkingen
Bernard Doorenbosch (VVD) vond de onderbouwing door Avulo wat karig. Hij miste cijfers over de hoeveelheid potentiële kijkers, zette vraagtekens bij de gepresenteerde begroting en vroeg zich af of de gewenste kwaliteit wel gegarandeerd kon worden voor de genoemde bedragen. “Wij geloven gewoon niet dat het voor dit bedrag kan.” Hij vreesde eveneens dat de aandacht voor tv ten koste zal gaan van de radio-uitzendingen. Ook Dianne Schellekens (D66) miste onderbouwing van de doelgroepen. Zij vroeg zich af: “Wie kijkt er nog tv? Jonge mensen kijken weinig tv. Om die te bereiken moeten we inzetten op andere communicatiemiddelen.” Ze was ook geschrokken van de kosten: “Dat is een veelvoud van de bedragen waarover we in februari nog spraken. We zijn wel voor lokale tv, maar niet tegen elke prijs. De prijs is nu te hoog.”

De andere partijen hadden ook nog wel vragen, maar waren toch overwegend positief. Guus van Woesik (GB) onderstreepte dat zijn partij de lokale tv belangrijk vindt voor de informatievoorziening in Vught en zeker voor veel ouderen. Hij is voorstander van een 3-jarige pilot en pleit daarbij wel voor het maken van duidelijke prestatieafspraken. Het vinden van middelen in de bestaande budgetten ziet hij niet als het grootste probleem. “Wij steken liever geld in de opstart van lokale tv dan in camera’s om onszelf in beeld te brengen.”

Hoe handig was dat?
Floor Bink (PvdA-GL) gaf duidelijk aan dat haar partij wil dat de Vughtse tv terugkomt. Er waren wel een paar punten waar zij mee worstelde: “Waarom is er in het verleden ‘nee’ gezegd tegen subsidiering van lokale tv voor een veel minder bedrag. Hoe handig is dat geweest?” Ook zij onderkende dat veel jongeren weinig tv kijken. “We moeten het hoge aantal senioren dat kijkt niet vergeten, maar we moeten ook andere media inzetten.”  PvdA-GL dringt er op aan dat Avulo zelf inkomsten gaat verwerven uit tv, zodat op termijn de jaarlijkse bijdrage stapsgewijs kan worden afgebouwd.

Peter Kradolfer (SP) meldde dat zijn partij volmondig voorstander is van de terugkeer van lokale tv. Hij vond het onbegrijpelijk dat Avulo dat voor zo’n laag bedrag kan realiseren. Het geld mocht volgens hem al helemaal geen sta in de weg zijn: “Er zijn projecten, die niks voor Vught bereiken, waar toch véél meer geld naar toe gaat.” Kradolfer wees er op dat tv een rol kan spelen om de afstand tussen Vught en de nieuwe inwoners kleiner te maken als Helvoirt straks bij Vught komt. Willem Kraanen (CDA) maakte hardop een aantal afwegingen over de terugkeer van lokale tv en kwam daarbij ook tot de conclusie dat het antwoord ‘ja’ moet zijn. Hij uitte wel zorgen over de kosten en vroeg zich af: “Kan er niet wat meer aan de inkomsten worden gedaan?”

Veel geld
Wethouder Fons Potters had zijn bedenkingen over de financiering. Hij hield de commissieleden voor dat die destijds een bedrag van 22.000 euro voor lokale tv door LTV te veel vonden. Hij gaf aan dat het college vindt dat het nu wel over heel veel geld gaat. Ook maakte hij duidelijk dat hij moeite had om geld en energie te steken in de voorbereiding van een voorstel dat mogelijk niet doorgaat. Commissievoorzitter Siebren van der Zee concludeerde echter dat het duidelijk was dat de meerderheid van de commissie wil dat het college binnenkort met een voorstel komt.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …