Google Maps

‘Voor ons is sober en doelmatig niet genoeg’

De commissie ‘Ruimte’ sprak donderdag over het collegevoorstel om een krediet van  ongeveer 550 duizend euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van het binnenterrein van Elzenburg waar binnenkort gestart wordt met de bouw van een sportzaal en het Integraal Kind Centrum. Hoewel het college de inrichting omschrijft als ‘sober en doelmatig’ vond de VVD dat het wel een tandje minder kon. Het CDA was een hele andere mening toegedaan. Willem Kraanen: “Het CDA hecht veel waarde aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Van het CDA mag het wel een onsje méér zijn.”

Ton Wagenaars (VVD) vertelde dat zijn partij wel een beetje geschrokken was van de kosten van de inrichting. In het plan worden de drie monumentale bomen gehandhaafd en het is de bedoeling om er nog een grote boom bij te plaatsen om zo een ‘ruit’ te vormen. Volgens Wagenaars kan die vierde boom wel achterwege blijven: “Dat gouden randje hoeft niet van ons. Wij zijn er zelfs vierkant tegen.”

Kneuterig
Willem Kraanen (CDA) noemde deze opstelling kneuterig. “Het CDA pleit voor kwaliteit. Dit moet een toplocatie worden.” Dianne Schellekens (D66) vroeg Kraanen: “Wat houdt kwaliteit voor het CDA  dan in. Wat wilt u dan extra?” Ze vertelde dat haar partij ook gaat voor kwaliteit op locatie Elzenburg. Dat betekent voor D66:  Handhaven waardevolle bomen, veilig en toegankelijk, dat het terrein op een doelmatige manier en robuust wordt ingericht en dat het regenwater goed weg kan. Schellekens vond wel dat uit de plannen, zoals ze nu gepresenteerd zijn, de kwaliteit onvoldoende duidelijk wordt. Sjoerd Janssens (SP) vroeg zich af of het stuk, gezien deze onduidelijkheid, wel rijp was voor de raad en dus teruggetrokken moest worden. Ook Floor Bink (PvdA-GL) pleitte ervoor om niet te snel te handelen: “We moeten rustig bekijken of dit is wat we willen en niet overhaast besluiten nemen.”

Siebren v.d. Zee (GB) was aanvankelijk ook verbaasd dat er op basis van een leuk plaatje een beslissing moest worden genomen over het voorstel. Daarom had hij technische vragen gesteld en uit de antwoorden daarop was gebleken dat er toch een uitgewerkt plan lag waaruit hij kon afleiden dat het een prachtig geheel wordt. Hij vroeg zich wel af waarom de cijfers niet ter beschikking  waren gesteld. Ook voor Gemeentebelangen hoeft de vierde ‘monumentale boom’ er niet te komen. Van de Zee heeft er vertrouwen in dat er een goed plan ligt en wil geen verder uitstel van besluitvorming omdat hij  vreest dat anders de aanbesteding van het totale project veel hoger gaat uitvallen.  Peter Kradolfer (SP) bleef bij het standpunt dat het plan te summier was en niet rijp voor besluitvorming.

Géén kattenpis
Wethouder Fons Potters verzekerde de raadsleden dat het plan een kwalitatief goede inrichting van de binnenruimte garandeert.  “Binnen dit budget moet er een goed plan komen, want een bedrag van 550 duizend euro is geen kattenpis. Hij vertelde dat de waterberging van het terrein komt op de grote groenstrook van de Lidwinastraat. Hij legde ook uit dat het belangrijk is om nu een besluit te nemen omdat de aanleg van het binnenterrein dan kan worden meegenomen in het totale plan. “Als we nu geen besluit nemen zijn we duurder uit en krijgen we niet méér.” Hij zegde ook toe dat de raadsleden de cijfers vertrouwelijk kunnen inzien. Een meerderheid van de raad heeft er vertrouwen in dat het binnenterrein  een mooie groene locatie wordt. De VVD kondigde aan dat er wel een ‘bomenmotie’ komt in de raadsvergadering van 11 mei.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …