Stelling 1: ’De transparantie in de gemeentepolitiek kan nog wel een tandje beter’

Het Klaverblad heeft de 6 politieke  partijen die in Vught aan de verkiezingen deelnemen 6 stellingen voorgelegd en gevraagd hierop een reactie te geven, die 1 op 1 wordt weergegeven. In Het Klaverblad van 7 maart staan de eerste 3 stellingen.

Sinds de digitalisering bij de gemeente Vught is het ook voor burgers stukken eenvoudiger geworden de gemeentepolitiek te volgen. Op de gemeentesite zijn alle openbare stukken te vinden en de discussies in de raad zijn thuis via internet te volgen. Toch wordt er landelijk geklaagd over te weinig transparantie van het gemeentelijk bestuur. In het TV programma Buitenhof van zondag 25 februari signaleerde Marielys Roos, fiscaal jurist en fractievoorzitter van de lokale partij Hart voor Bloemendaal, het bestaan van ‘netwerkcorruptie’. Volgens Roos bestaan in nogal wat gemeenten invloedrijke structuren waarbij mensen elkaar de bal toe spelen zonder dat er geluisterd wordt naar de minderheid. Kan de transparantie ook in Vught nog een tandje beter?

D66
D66 Vught vindt transparantie van politiek en de verbinding tussen politiek en inwoners een voorwaarde voor gezond bestuur. D66 zet zich continue in om de lokale democratie te versterken en de afstand tussen inwoners, bestuur en politiek te verkleinen, hoe moeilijk dat soms ook is. Dat doen we met ontbijtsessies, ‘in gesprek met’-acties en de Stemtent, maar ook met goede verantwoording in én buiten de raadszaal, dus ook via website, social media en op straat. D66 doet dat niet alleen rondom verkiezingen, maar doorlopend. Dat vinden we bij onze taak horen. We kunnen niet voor andere partijen bepalen om dat ook zo te doen, maar we juichen dat wel toe.

Gemeentebelangen
Natuurlijk! Alles kan beter, maar er is al veel veranderd en verbeterd. Alle collegebesluiten zijn openbaar én de gemeenteraad heeft de controlerende taak. Gemeentebelangen herkent zich totaal niet in de stelling van Bloemendaal met het elkaar de bal toe spelen. Ook alle aanbestedingsprocessen worden extern gecontroleerd.

VVD
De transparantie wordt in de Vughtse gemeentepolitiek steeds beter gewaarborgd. Soms gaat er wel eens wat mis, maar er zijn diverse onderwerpen behandeld waarbij de transparantie goed is geweest. Wat overigens niet wil zeggen dat iedereen het eens is met het daadwerkelijke besluit. Zo zijn besloten gemeenteraadsvergaderingen een zeldzaamheid, zijn de gemeentepagina’s in Het Klaverblad zeer uitgebreid en zijn er volop inspraakmogelijkheden, waar ook naar wordt gehandeld. Duidelijke voorbeelden van transparantie zijn de totstandkoming van het huidige subsidiebeleid, het openbaar subsidieregister en de Adviesraad Sociaal Domein, die in de volle breedte met de Vughtse samenleving in gesprek gaat. Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten, maar transparant is de Vughtse politiek zeker.

PvdA-GroenLinks
Inwoners kunnen veel informatie volgen, maar ruimte om te beïnvloeden is te beperkt. PvdA-GroenLinks wil inwoners vaker én eerder inspraak geven bij plannen. Het is nu nog te vaak zo dat inwoners pas achteraf mogen reageren en dat er dan weinig ruimte is voor aanpassingen. PvdA-GroenLinks wil dat anders gaan doen. Bij bouwplannen starten we niet met een projectontwikkelaar, maar met inwoners uit de buurt. Zij mogen hun wensen schetsen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Bij andere ontwikkelingen polsen we vaker vooraf de mening van inwoners, bijvoorbeeld via een (digitale) raadpleging of een app. Zo vergroten we de betrokkenheid en invloed van onze inwoners op hun omgeving.

CDA
Voor transparantie van bestuur en vertrouwen in de politiek is veel meer nodig. Voor CDA Vught Cromvoirt is uitgangspunt dat de burger beleidsbepalende invloed moet krijgen op het gemeentebestuur. Bij veranderingen en nieuwe plannen luistert de gemeente eerst naar de ideeën van bewoners en betrekt hen daarna bij de besluitvorming. Dat levert een beter en herkenbaar resultaat op. Daarnaast vindt het CDA dat er in Vught veel kennis, kunde en ervaring aanwezig is die wij willen gebruiken voor creatieve oplossingen. Het is een kerntaak voor de gemeente om ondernemers, burgers, bedrijven en instellingen bij elkaar te brengen en samenwerking te bevorderen.

SP
De transparantie in Vught kan zeker nog wel wat beter. Wanneer je als burger via internet op de website van de gemeente wat wilt vinden, zul je vaak nét de juiste manier moeten weten. Het hangt nog teveel af van de goede vraag stellen aan het systeem. Vraag je het verkeerd, dan kun je het antwoord niet vinden. De stukken die wel te vinden zijn, moeten eigenlijk niet zonder meer gepubliceerd worden. Het is soms heel lastig om raadsvoorstellen via internet te lezen. Dat kan veel beter. Het zou goed zijn wanneer er ook in Vught een onderzoek gedaan zou worden om te bepalen of de informatie voldoende effectief is en op welke manier dat verbeterd kan worden.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …