Gemeente Haaren (Google Maps)

Provincie wil bevolkingsraadpleging Haaren voor de zomer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de gemeenteraad van Haaren een brief geschreven waaruit bezorgdheid spreekt over de wijze waarop Haaren het traject naar een mogelijke splitsing wil aanpakken. De Provincie doet het voorstel om het proces rond de raadpleging van de bevolking samen met de gemeente Haaren te organiseren. GS wil uiterlijk 20 april antwoord op de brief. In de raadsvergadering van 20 april staat het schrijven op de agenda.

Gedeputeerde staten constateert een ontbrekend gevoel van urgentie om de snelheid in het proces naar opsplitsing te houden. De Provincie vindt het van groot belang dat de raadpleging van de bevolking van Haaren nog vóór de zomer gehouden wordt. GS is van mening dat dit kan zonder dat de zorgvuldigheid in het gedrang komt. In het provinciehuis maken ze zich ook zorgen over de onduidelijkheid over het type vragen dat aan de bevolking zal worden gesteld. Een citaat uit de brief luidt: ”’De kans lijkt reëel dat de vraag beperkt blijft tot ’wel of niet opsplitsen van de gemeente Haaren’ zonder meteen de vraag te stellen tot welke gemeente de bewoners willen toetreden in het geval zij een voorkeur zouden uitspreken voor opsplitsing. Hiervoor zou u dan opnieuw de bevolking moeten raadplegen. Deze werkwijze is niet alleen weinig efficiënt voor uzelf en de bevolking, maar leidt ook wederom tot vertraging.”

Zorgen over bestuurskracht
Ook wordt aangegeven dat de vraag wat een zelfstandige gemeente Haaren de komende 5-10 jaar nog voor elkaar kan krijgen niet terug te zien is in de uitwerking van de plannen, terwijl de Provincie dat wel van essentieel belang vindt.  In dit verband wordt er nog eens op gewezen dat de gemeenteraad zelf heeft aangegeven dat er zorgen zijn over de bestuurskracht van de gemeente op de lange termijn.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …