Plannen voor Moleneindplein kunnen verder

De Vughtse raad is donderdag 15 juni akkoord gegaan met de ontwikkelingsvisie voor Moleneindplein en omgeving. Via een motie probeerden VVD, SP en PvdA-GL te bereiken dat via een test wordt onderzocht wat het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Molenstraat betekent voor de bereikbaarheid van het Moleneindplein en de verkeersbeweging in de aanliggende straten.

De raad keurde goed dat het Vughtse College de ontwikkelvisie van het Moleneindplein en omgeving verder gaat uitwerken. Dit betekent dat Vught voorbereidingen gaat treffen voor uitgifte en ontwikkeling van de gronden waarop nu de schoolgebouwen van De Wieken staan.  De invulling van De Wieken I richt zich op woningbouw in diverse prijsklassen, grondgebonden en gestapeld. Deze woningen zijn bestemd voor de vrije sector. De woningbouw voor De Wieken II, bij de kerk, moet gericht zijn op senioren binnen diverse prijsklassen, waaronder ook het sociale segment en eveneens grondgebonden en gestapeld. Voor de herinrichting van het Moleneindplein wordt een investeringskrediet beschikbaar gesteld van  600.000 euro. Dit geld moet opgebracht worden door de verkoop van De Wieken I. De opbrengst van De Wieken II wordt bestemd voor het project Rijksinfra.

Alle partijen oordeelden positief over het plan. Ze waren tevreden dat er na de valse start met de inspraak nu een plan ligt dat door de omwonenden en ondernemers wordt gedragen. Guus van Woesik (GB) vond het een pluim waard dat in de plannen plaats was voor de door Ouderen Samen gewenste patiobungalows.  Van Woesik riep het college op haast te maken met de herinrichting van het Moleneindplein zelf. Zelfs de SP was volgens Peter Kradolfer ‘best wel tevreden’ al had de woningbouw ‘net iets socialer’ gemogen. De VVD had alleen problemen met het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat. Daarom diende Bernhard Doorenbos samen met SP en PvdA een motie in om ervoor te zorgen dat er eerst een test wordt gedaan om de gevolgen daarvan te onderzoeken. Wethouder Peter Pennings ontraadde de motie. Het College is al van plan om vóór de vakantie gedurende 3 dagen te testen wat de gevolgen van een ‘knip’ op het Moleneindplein voor gevolgen heeft voor het verkeer.

Kijk ook bij

Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou …