Nieuws gemeente Vught week 14

BEDANKT VOOR ALLE GASTVRIJHEID

Veel vrijwilligers en heel verschillende locaties stonden garant voor een gastvrije week in Vught-Noord. Voor de vierde keer was er een Week van de Gastvrijheid, nu dus in Vught-Noord. Prins Hendrik gooide de deuren open voor een fittestdag voor ouderen, kleutergym, wandelen en de racerunners. Ook Buurtpreventie gaf daar tips over een veilige woon- en leefomgeving.

Op Brede School Het Kwartier hielpen kinderen bij een high tea met allemaal lekkere hapjes voor de mensen uit de wijk. Bij de Paardensteeg liet de brandweer zien wat zij allemaal kunnen en doen, vooral in trek bij kinderen. Een keer proberen hoe een handboog werkt? Dat kon bij handboogvereniging Buiten Verwachting. En er was muziek: een huiskamerconcert en een matinee dansant bij Hotel Van der Valk. Kortom, een week vol activiteiten waar iedereen in Vught-Noord aan mee kon doen!
Iedereen die zich heeft ingezet, vooral de vele vrijwilligers en de diverse locaties en organisaties: hartelijk dank voor de geweldige inzet en de gastvrijheid! We komen graag terug.

De Week voor de Gastvrijheid is een initiatief van Samen Sterk in de Wijk, een netwerk van vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente Vught.


100-100-100 IS GESTART

Deze week zijn ruim 60 enthousiaste huishoudens in Vught gestart met 100-100-100. Honderd dagen lang gaan zij nog bewuster hun afval scheiden. Met als resultaat: minder of geen restafval.

In Vught gooien we per huishouden elk jaar gemiddeld 114 kilo restafval in de grijze container. Het blijkt dat daar nog heel wat afval bij zit, dat hergebruikt kan worden. Zo zit er nog 40 kg groente-, fruit- en tuinafval in, 10 kg glas, metaal, puin, keramiek en hout, 10 kg plastic verpakkingsmateriaal, 7 kg textiel en 5 kg papier. Ofwel: door goed te scheiden kunnen we in Vught de hoeveelheid restafval nog flink verminderen.

Duurzame samenleving
Goed scheiden betekent dat u uw grijze bak veel minder aan de straat hoeft te zetten. Dit scheelt u geld. Daarnaast levert u door goed te scheiden een bijdrage aan een duurzame samenleving. Want glas, metaal, plastic verpakkingsmateriaal, papier en groente-, fruit- en tuinafval zijn grondstoffen. We kunnen ze opnieuw gebruiken. Met restafval kunnen we niets. Dat wordt verbrand. Ook daarom is goed scheiden zo belangrijk.

Bewust omgaan met afval
De komende weken houden we u op de hoogte van het verloop van 100-100-100. En, ook wie niet meedoet, kan natuurlijk de uitdaging aangaan om nog bewuster om te gaan met afval en nog zorgvuldiger te scheiden. Ons doel: van 114 kilo naar 75 kilo restafval per huishouden per jaar. Met goed scheiden gaat dit zeker lukken!


HONDEN UITLATEN IN VUGHT

Hondenpoep is nog steeds ergernis nummer 1 voor de inwoners van Vught.

Hondenpoep is vies en ongezond. Vooral buiten spelende kinderen zijn kwetsbaar voor parasieten in de uitwerpselen. Hondenpoep hoort binnen de hekken van de uitlaatplaatsen thuis of ruim de hondenpoep zelf op. Zo zorgen we er samen voor dat de hond de beste vriend van de mens blijft. Ook als het om niet-hondenbezitters gaat.

Uitlaatplaatsen voor honden
In Vught hebben we twee soorten honden uitlaatplaatsen: hondentoiletten en ravotveldjes. Het hondentoilet heeft een laag hekwerk. In het hondentoilet mag uw hond zijn behoefte doen, zonder dat u deze op hoeft te ruimen. Wij zorgen ervoor dat deze toilet schoongemaakt word. Op een hondentoilet moet u uw hond aan de lijn houden. Om het ravotveldje staat een hoog hek met een poortje en mag uw hond zijn behoefte doen zonder dat u hoeft op te ruimen. Op een ravotveldje mag uw hond los lopen. U hoeft hem niet aan de lijn te houden.

Wat zijn de regels voor hondenbezitters?
Binnen de bebouwde kom moet u uw hond altijd aan de lijn hebben. Ook geldt, buiten de hondentoiletten en ravotveldjes, overal in de gemeente een opruimplicht. Dat betekent dat u de hondenpoep zelf op moet ruimen. De BOA controleert, maar natuurlijk doen we vooral een beroep op u om deze regels te respecteren. Zo voorkomen we samen overlast en ergernis.

Hoe hoog zijn de boetes?
Op overtreding van de regels staan de volgende boetes:

  • Loslopende hond in de bebouwde kom € 90,–
  • Hond laten poepen waar het niet mag € 140,–
  • Geen zakje dragen voor het verwijderen
  • van hondenpoep € 90,–
  • Hond uitlaten waar dat niet mag € 90,–

U vindt de boetes op: www.om.nl/onderwerpen/boetebase

Houd u zich aan de regels en maakt u gebruik van de voorzieningen, dan draagt u bij aan een schoon en veilig Vught, zonder hondenoverlast en -ergernis. Namens alle inwoners van Vught: hartelijk dank voor uw medewerking.


NOG GEEN GESCHEIDEN RIOOLAANSLUITING? PAK UW KANS!

Leg het nu aan met subsidie.

Vught heeft een gescheiden rioolstelsel: het regen- en afvalwater stromen door twee aparte rioolbuizen. Maar bij sommige woningen komt het regenwater in de buis voor afvalwater terecht. Zo raken die buizen te vol en dan ontstaat er wateroverlast. Hebt u nog geen gescheiden riool? Dan bent u verplicht om dit te herstellen. Dat is nu extra voordelig met een ruime subsidie van de gemeente. Grijp die kans.

Want nu krijgt u een flinke bijdrage gemeentelijke subsidie die in veel gevallen de kosten dekt. Woont u bovendien in een straat waar wij de riolering vervangen? Dan kunt u uw riool gratis aansluiten op het gemeentelijk riool.

We helpen u graag op weg
Het herstellen van uw riool lijkt ingewikkeld. Toch is het eenvoudiger dan u misschien denkt. Zo kunt u ons inschakelen om te kijken of u een verkeerde rioolaansluiting hebt. Want wij weten hoe het rioolstelsel in elkaar zit en hoe uw huis is aangesloten. Uiteraard helpen we u graag op weg. Dus laten we samen kijken naar de beste oplossing in uw situatie, de kosten en subsidiemogelijkheden.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over uw riool? Belt u ons dan gerust, tel. 073 65 80 680. Of stuur een e-mail. Ook kunt u een informatiefolder bij ons opvragen. Het aanvraagformulier vindt u ook hier. Wij horen graag van u.


RENOVATIE TWEE SPEELTUINEN VUGHT

Denkt u mee?

Ieder jaar renoveren wij een aantal speeltuintjes in Vught. Dit jaar zijn de speeltuintjes bij het Versterplein en bij de Mgr. Goossenssingel aan de beurt. Wilt u meedenken over de inrichting van de speeltuintjes? Mail dan naar de heer Harry Jansing of bel naar 073 6580 680.


BELEIDSKADER BUITENSCHOOLSE CULTUUREDUCATIE

Op 21 maart 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders het nieuwe beleidskader Buitenschoolse Cultuureducatie 2017 – 2020, en de daarbij horende subsidieregeling, vastgesteld.

Hiermee is vastgesteld hoe de gemeente de komende vier jaar vorm gaat geven aan haar Buitenschoolse Cultuureducatie beleid. De gemeente kiest voor een breed programma buitenschoolse cultuureducatie, met ruimte voor innovatie, nieuwe initiatieven en goede toegankelijkheid voor de jeugd.

Aanbieders van activiteiten kunnen op basis van het beleidskader tot 1 mei 2017 een subsidieaanvraag doen. Het beleidskader en het aanvraagformulier zijn hier te vinden.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …