Zicht op het nieuwe gevelaanzicht vanaf Marktveld/hoek Torenstraat

Mijlpaal in ontwikkeling Centrumplan-Oost

Burgemeester Van de Mortel en de heer Verdoold van GREEN hebben 28 augustus een handtekening gezet onder de overeenkomst om te komen tot ontwikkeling van het oostelijk deel van het Vughtse centrum, het zogenaamde Centrumplan-Oost. Dit is een mijlpaal in het proces naar de afronding van een aantrekkelijk Vughts centrum.

V.l.n.r. wethouder Pennings, burgemeester Van de Mortel, dhr. Verdoold (GREEN) en dhr. Verheijden (Bouwaccent)

De overeenkomst maakt een laatste kwaliteitsimpuls van het centrum mogelijk. De Marktveldpassage verandert van een overdekt centrum, met een naar binnen gekeerd karakter, naar een open en aantrekkelijk winkel- en woongebied. Albert Heijn wordt aanzienlijk uitgebreid. Er komen 59 nieuwe appartementen, zowel koop als huur. De bestaande bovenwoningen worden gerenoveerd. De oppervlakten van de woningen lopen uiteen van 70 m² tot 220 m², variërend van twee- tot vijfkamerappartementen. Binnenkort start de verkoop van de appartementen. In de overeenkomst worden zaken geregeld, zoals de uitwerking van het plan, de verkoop van gronden, planning, organisatie en de financiële aspecten. Als bijdrage in het project en voor de verkoop van de gronden ontvangt de gemeente van GREEN een bedrag van 1,85 miljoen.

GREEN ontwikkelt, samen met Bouwaccent, in het vernieuwde winkelgebied ongeveer 22 commerciële ruimten. Het streven is om het huidige winkelaanbod zoveel mogelijk te handhaven en waar mogelijk uit te breiden. Voor de appartementen komt er een parkeergarage. Het is de laatste fase in de ontwikkeling van het Vughtse centrum. Een centrum dat mensen uitnodigt niet alleen hun dagelijkse boodschappen te doen, maar rustig de tijd nemen om te winkelen, een terrasje te pakken en elkaar te ontmoeten.

Omgevingsvergunning
De volgende stap is dat Bouwaccent de omgevingsvergunning indient. Daarna volgen de voorbereidingen voor de bouw. Zo start in het najaar de sloop van het pand aan de Raadhuisstraat 2. Het is de bedoeling, dat in de loop van 2018 wordt gestart met de realisatie van de plannen.

Kijk ook bij

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen in de Piekenhoek

“De tekeningen voor de Charlotte van Beuningen-woningen in de Piekenhoek waren destijds in een half …